Medisch team

Op deze pagina vindt u de medische teamleden die het eerste contact hebben met revalidanten. Dit zijn revalidatieartsen, klinische stafartsen, algemeen artsen, verpleegkundig specialisten of physician assistants.

Akkermans, B.M.A

Akkermans, B.M.A

Physician assistant

Sinds haar opleiding tot physician assistant in 2007 is Akkermans werkzaam op de dwarslaesie-afdeling. Tot 2016 heeft zij volledig gewerkt op de klinische afdeling waar de nadruk heeft gelegen op de basis medische zorg en het opnemen van revalidanten met een dwarslaesie. Sinds 2016 is zij tevens poliklinisch gaan werken waarbij ze nieuwe en controlepatiënten ziet.

Aandachtsgebieden zijn voorlichting geven, nazorgpoli (carrousel) en de NDD Nederlandse Dataset Dwarslaesie.

Overig:

 • Lid Nederlandse Associatie Physician Assistants
 • Lid van het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie genootschap
 • Ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Associatie Physician Assistants
 • Lid commissie kwaliteit van de Nederlandse Associatie Physician Assistants
Lees meer
Oude Nijhuis, C.S.M. (Dr.)

Oude Nijhuis, C.S.M. (Dr.)

Algemeen arts

Dr. C.S.M. Oude Nijhuis is werkzaam als algemeen arts op locatie School De Kleine Prins Utrecht (leerlingen van 4-12 jaar). Ze coördineert de revalidatie van kinderen met Ernstige Meervoudige Beperkingen (EMB) en Zeer Moeilijk Lerende kinderen (ZML).

Overig

 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Sectie Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK-SEAA)
 • Expertisegroep Global Child Health van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Lees meer
van Wijk, I. (Dr.)

van Wijk, I. (Dr.)

Kinderrevalidatiearts

Dr. van Wijk is één van de twee revalidatieartsen in het Jeugdadviesteam. Haar aandachtsgebied is orthopedische aandoeningen. Het jeugdadviesteam is gespecialiseerd in kortdurende adviesbehandeling. In dit team worden kinderen behandeld en begeleid met aanlegstoornissen en amputaties van de ledematen, skelet dysplasieën, cerebrale parese, spierziekten, DCD en vele andere diagnoses. Zij ziet o.a. de kinderen met reductiedefecten in de HWK (Hand- en armwerkgroep Kinderen) en de KWBP (Kinderwerkgroep Beenprothese), waarbij gezamenlijke technische spreekuren met de afdeling De Hoogstraat Orthopedietechniek en De Hoogstraat Revalidatietechniek.

Onder de vlag van Mobility-Kids werkt zij in het WKZ in multidisciplinaire spreekuren samen met de kindergeneeskunde, kinderorthopedie, plastische chirurgie en het kinderbewegingscentrum (NFU expertisecentra zeldzame aandoeningen rare bone disease en reduction deficiencies).

Samen met haar revalidatieteam, De Hoogstraat Orthopedietechniek en Dr. Ralph Sakkers, kinderorthopeed in het WKZ, richtte zij in januari 2015 het Europese netwerk ChiLD (Children with Limb Deficiencies) op dat nauw samenwerkt met de Amerikaans/Canadese Association for Children’s Prosthetic and Orthotic Clinics (ACPOC).

Dr. van Wijk werkt ook als onderzoeker samen met het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, het onderzoeks- en innovatiecentrum van het Revalidatiecentrum De Hoogstraat en de afdeling Revalidatie, Fysiotherapiewetenschap en Sport. Belangrijkste onderwerpen zijn prothesiologie, sport- en bewegen en kwaliteit van leven.

Consulentschap: NFU expertisecentra WKZ

Overig

 • Lid van de WAP en WAP-A en kindersectie
 • Voorzitter IFMS-cie
 • Plaatsvervangend opleider en lid van de onderwijscie
 • Lid van de ISPO
Lees meer
Stolwijk-Swüste, J.M. (Dr.)

Stolwijk-Swüste, J.M. (Dr.)

Revalidatiearts

Dr. Stolwijk behandelt revalidanten met een dwarslaesie, zowel klinisch als in dagbehandeling. Daarnaast verzorgt zij een poliklinisch spreekuur voor dwarslaesie en spina bifida. Hier biedt zij controle en een second opinion aan. Dr. Stolwijk is in 2009 op het proefschrift: ‘Functioning and ageing with late-onset sequelae of poliomyelitis’ gepromoveerd.

Overig

 • Lid van het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland
 • Lid van de International Spinal Cord Society
 • Vice voorzitter Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap
 • Lid redactieraad Revalidatie Magazine
 • Board Member EndParalysis Foundation
 • Lid bestuurscommissie Nederlandse Dataset Dwarslaesie
 • Lid Medicatie Commissie De Hoogstraat
 • Lid Medisch Ethische Commissie De Hoogstraat
 • Complicatieregistratie De Hoogstraat
Lees meer
Meijer, J.W.G. (Dr.)

Meijer, J.W.G. (Dr.)

Revalidatiearts

Dr. J.W.G. Meijer neemt waar als revalidatiearts voor de poliklinische patiënten met neurologische aandoeningen.

Overig:

 • Begeleiding onderzoekers in wetenschappelijk (promotie) onderzoeksprojecten op het gebied van de neurorevalidatie
 • Opleider differentiatiestage leiderschap en Zorgmanagement
Lees meer
van Gelder, L. (Dr.)

van Gelder, L. (Dr.)

Revalidatiearts

Dr. van Gelder behandelt revalidanten met een dwarslaesie in dagbehandeling. Hier ziet zij zowel mensen met een recent opgelopen dwarslaesie als mensen die al jaren een dwarslaesie hebben en nieuwe hulpvragen of secundaire gezondheidsproblemen hebben. Naast de reguliere jaarcontroles bij dwarslaesie draait zij ook een multidisciplinaire nazorgpoli, het nazorgcarroussel, en een spreekuur voor volwassenen met een spina bifida.

Overig:

 • Lid van het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland
 • Lid van de werkgroep Bewegen en Sport van de Vereniging Revalidatie Artsen Nederland
Lees meer
Kap, A. (Drs.)

Kap, A. (Drs.)

Revalidatiearts

De heer A. Kap werkt sinds 1995 in De Hoogstraat en in het Diakonessenhuis Zeist en Doorn. In De Hoogstraat coördineert hij een behandelteam voor poliklinische revalidatie en heeft een spreekuur voor mensen met een beenamputatie, samen met de instrumentmakers van De Hoogstraat Orthopedietechniek. In het Diakonessenhuis houdt hij een algemeen revalidatiespreekuur en geeft hij revalidatieadviezen t.b.v. de mensen die daar zijn opgenomen.

Consulentschap: Verpleeghuis Bovenwegen / Warande Zeist

Overig

 • Opleider van de assistenten in opleiding tot revalidatiearts in De Hoogstraat
 • Opleider Chronische Zorgstage Huisartsenopleiding Utrecht
 • Opleider revalidatiestage 3e jaar opleiding Ziekenhuisarts Utrecht
 • Voorzitter Commissie Kwaliteit Medische Staf van De Hoogstraat
 • Lid van de Werkgroep Amputatie en Prothesiologie (WAP) van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Algemeen lid van het Concilium van de VRA
 • Lid Raad Opleiding Federatie Medisch Specialisten
 • Lid van de klachtenadviescommisisie van De Hoogstraat
 • Lid Stuurgroep Nieuw Zorgsysteem van De Hoogstraat
 • Lid bestuur ISPO Nederland
Lees meer
Kleijburg, A. (Drs.)

Kleijburg, A. (Drs.)

Verpleegkundig specialist

Drs. A. Kleijburg houdt op de polikliniek neurorevalidatie een nazorgspreekuur voor mensen die in De Hoogstraat hebben gerevalideerd vanwege niet-aangeboren hersenletsel. Samen met drs. H. Konijnenbelt houdt zij een transitiespreekuur voor jongvolwassenen met cerebrale parese. Daarnaast is een Gezonde Leefstijl één van haar aandachtspunten.

Lees meer
Slabbekoorn-Bavinck, A.J.H. (Drs.)

Slabbekoorn-Bavinck, A.J.H. (Drs.)

Revalidatiearts

In het Diakonessenhuis geeft drs. Slabbekoorn-Bavinck revalidatieadvies aan mensen die zijn opgenomen. Ze is gespecialiseerd in revalidatie na een beroerte (CVA). Ook behandelt zij andere diagnosegroepen. Ze houdt tevens op de polikliniek een algemeen revalidatiespreekuur. In het revalidatiecentrum houdt zij een poliklinisch revalidatiespreekuur en geeft zij supervisie. Aandachtsgebieden zijn multiple sclerose (MS) en chronische fase na CVA/NAH.

Consulentschap: ’t Huis aan de Vecht, Axion Continu, Utrecht en Maria Oord, Careyn, Vinkeveen

Overig

 • Lid regionale ketenbesturen CVA
 • Lid Werkgroep MS van de VRA
Lees meer
Dijkstra, C.A. (Drs.)

Dijkstra, C.A. (Drs.)

Revalidatiearts en medisch manager

Sinds haar aanstelling in 2005 is drs. Dijkstra werkzaam op de dwarslaesie afdeling. Hier behandelt zij klinische patiënten die net een dwarslaesie hebben opgelopen maar ook patiënten die voor een heropname komen. Tevens is zij werkzaam op de polikliniek waar zij nieuwe en controle patiënten ziet naast second opinions. Eens in de maand heeft zij een gezamenlijk spreekuur met verpleegkundig specialist en plastisch chirurg waar patiënten met een decubitus worden gezien.

Overig

 • Medisch manager van het Dwarslaesie/Trauma/Orthopedie cluster
 • Lid van het Nederlands Vlaams Dwarslaesie Genootschap
 • Lid van de International Spinal Cord Society
 • Medeauteur van het handboek dwarslaesierevalidatie
Lees meer
Agterhof, E.W.J. (Drs.)

Agterhof, E.W.J. (Drs.)

Revalidatiearts en medisch manager

Drs. E.W.J. Agterhof coördineert het NAH- team, dat revalidanten met niet-aangeboren hersenletsel klinisch en poliklinisch begeleidt. Daarnaast heeft zij een polikliniek waar zij revalidanten met NAH ter controle, op verwijzing en voor een second opinion ziet.

Consulentschap: Stichting Zorgcentra De Betuwe Culemborg en Christelijk Sanatorium Zeist.

Overig

 • Medisch Manager van het neurocluster
 • Lid van de Werkgroep Hersenletsel Revalidatie (WHR) van de VRA
 • Lid van het hersenletselteam Gooi- en Vechtstreek
 • Lid van het International Brain Injury Association (IBIA)
Lees meer
Verheul, F.J.M. (Drs.)

Verheul, F.J.M. (Drs.)

Revalidatiearts

Drs. Verheul is één van de twee revalidatieartsen die werkt met kinderen met reductiedefecten in de HWK (Hand- en armwerkgroep Kinderen) en de KWBP (Kinderwerkgroep Beenprothese). Daarbij heeft ze gezamenlijke technische spreekuren met de afdeling De Hoogstraat Orthopedietechniek en De Hoogstraat Revalidatietechniek.

Lees meer
Konijnenbelt, H. (Drs.)

Konijnenbelt, H. (Drs.)

Revalidatiearts

Drs. Konijnenbelt begeleidt zowel klinisch als poliklinisch revalidanten met niet-aangeboren hersenletsel. Daarnaast heeft zij een polikliniek waar zij revalidanten met Cerebrale Parese (volwassenen) ziet. Daarnaast doet zij de transitiepoli.

Consulentschappen: Reinaerde dagcentrum De Heijgraeff, Philadelphia Groot Schutterhoef, Abrona (vanaf 1 april 2020)

Overig

 • Lid van de Werkgroep Hersenletsel Revalidatie (WHR) van de VRA
 • Lid van de landelijke werkgroep CP (VRA)
 • Lid stafbestuur
Lees meer
Jaspers, H.C.J. (Drs.)

Jaspers, H.C.J. (Drs.)

Klinisch stafarts

Drs. H.C.J. Jaspers is opgeleid als internist en werkzaam als klinisch stafarts. Ze heeft specifieke kennis van de interne geneeskunde zoals hypertensie, diabetes, trombose, infectieziekten en polyfarmacie. Ze geeft supervisie over de (basis)medische zorg aan de arts-assistenten op de afdeling. Tevens is ze betrokken bij het ontwikkelen van (medische) protocollen en verzorgt ze onderwijs aan artsen en verpleegkundigen.

Overig:

 • Lid van Nederlandse internisten vereniging (NIV)
 • Lid van NVIVG (Nederlandse vereniging van internisten vasculaire geneeskunde)
 • Lid van medicatiecommissie
Lees meer
van der Steen, I. A. (Drs.)

van der Steen, I. A. (Drs.)

Kinderrevalidatiearts

Drs. I. (Irene) A. van der Steen werkt als revalidatiearts bij locatie School De Kleine Prins Utrecht (leerlingen van 4-12 jaar). Binnen de diversiteit aan diagnoses van kinderen is Cerebrale Parese haar aandachtsgebied. In nauw overleg met het onderwijsteam wordt de revalidatie geboden volgens het één-kind-één-plan (EKEP) principe.

Consulentschap: Antonius Ziekenhuis, Downteam 

Overig

 • Voorzitter medische staf
 • Lid kwaliteitscommissie De Hoogstraat
 • Lid kwaliteitscommissie-visitaties van de VRA
 • Lid commissie prestatie indicatoren VRA/RN
Lees meer
Hooijer, J. (Drs.)

Hooijer, J. (Drs.)

Klinisch stafarts

Drs. J. Hooijer is opgeleid als internist en werkzaam als klinisch stafarts. Ze heeft specifieke kennis van de interne geneeskunde zoals hypertensie, diabetes, trombose, infectieziekten en polyfarmacie. Ze geeft supervisie over de (basis)medische zorg aan de arts-assistenten op de afdeling. Tevens is ze betrokken bij het ontwikkelen van (medische) protocollen en verzorgt ze onderwijs aan artsen en verpleegkundigen.

Overig:

 • Lid van Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Lid van NVIVG (Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde)
 • Lid van VIM-commissie (veilig incidenten melden)
 • Vice-voorzitter van commissie BZR (Basismedische Zorg en Revalidantveiligheid)
Lees meer
van den Broek d’Obrenan, J. (Drs.)

van den Broek d’Obrenan, J. (Drs.)

Kinderrevalidatiearts

Drs. J. van den Broek d’Obrenan is werkzaam als kinderrevalidatiearts van het jeugdteam voor jongeren met chronische pijn of vermoeidheid en op de locatie College De Kleine Prins Utrecht (leerlingen vanaf 12 jaar).

Daarnaast is hij chief medical information officer (CMIO) binnen De Hoogstraat Revalidatie. In deze rol vervult hij een brugfunctie tussen Informatie Technologie (IT) en de praktijk van patiëntenzorg / inhoudelijke medisch specialistische revalidatie (MSR) processen.

Overig

 • Lid VRA Scholingscommissie
 • Lid werkgroep chronische pijn en vermoeidheid binnen de kinderrevalidatie
 • CMIO binnen De Hoogstraat
Lees meer
de Kruijff, L.G.M. (Drs.)

de Kruijff, L.G.M. (Drs.)

Revalidatiearts

Drs. L.G.M. de Kruijff behandelt volwassenen na een trauma, dwarslaesie, amputatie of orthopedische aandoening, zowel klinisch als poliklinisch. Ze is lid van de trauma werkgroep revalidatie Nederland.

Consulentschap: Bartiméus Doorn

Overig

 • Lid van het Nederlands Vlaams Dwarslaesie Genootschap
 • Lid van de International Spinal Cord Society
 • Lid van werkgroep traumarevalidatie
 • Promotietraject bij defensie betreffende gewonde militaire oorlogsslachtoffers
Lees meer
Kouwenhoven, M. (Drs.)

Kouwenhoven, M. (Drs.)

Revalidatiearts

Drs. Kouwenhoven richt zich op klinische en poliklinische revalidatie van beroerte (CVA) en andere neurologische aandoeningen. Daarnaast heeft zij een spasticiteitspreekuur, een looppoli voor complexe loopproblematiek en een poliklinisch nazorgspreekuur. Verder is zij nauw betrokken bij gangbeeldanalyses en stuurt zij samen met een manager het bewegingslab aan waar gangbeeldanalyses en inspanningstesten worden uitgevoerd.

Overig

 • Lid van de Werkgroep Hersenletsel Revalidatie (WHR) van de VRA
Lees meer
Kuijper, M.A. (Drs.)

Kuijper, M.A. (Drs.)

Kinderrevalidatiearts, medisch manager en hoofd NMA-team

Drs. M.A. Kuijper is revalidatiearts in De Hoogstraat (Jeugdadviesteam) en het Antonius Ziekenhuis, locatie Leidsche Rijn. Haar aandachtsgebieden zijn Cerebrale Parese en vragen op het gebied van spasticiteit en loopvaardigheid NMA en DCD (Developmental Coordination Disorder).

Van september 2009 – september 2010 werkte zij als fellow kinderrevalidatie in het VU Medisch Centrum, onder leiding van prof. Jules Becher. Zij verdiepte zich verder op het gebied van spasticiteit, loopvaardigheid en orthopedische interventie bij cerebrale parese en andere aandoeningen. Ook het analyseren van de gangbeeldanalyse en een vertaalslag maken naar de praktijk was een onderdeel van het fellowship.

Eén dagdeel in de week houdt zij een spreekuur (TSGU) in De Hoogstraat voor alle vragen op het gebied van lopen samen met een bewegingswetenschapper en technisch instrumentmaker in het gangbeeld lab van de orthopedietechniek.

Consulentschap: St. Antonius Ziekenhuis, locatie Leidsche Rijn

Overig:

 • Lid van de landelijke werkgroep CP van kinderrevalidatieartsen
 • Gastdocent voor geneeskunde studenten tweedejaars UU (blok ontwikkelingsstoornissen)
 • Gastdocent bij de AVG opleiding
 • Lid van de werkkroep module onderhoud richtlijn CP
 • Medisch manager van de kindercluster
Lees meer
Brouwers, M.A.H. (Drs.)

Brouwers, M.A.H. (Drs.)

Revalidatiearts

Drs. Brouwers behandelt armamputaties, reductiedefecten, plexus brachialisletsel en complexe handproblematiek. Daarnaast behandelt hij ook orthopedische aandoeningen. Verder biedt Drs. Brouwers het volgende bijzonder behandelaanbod op verschillende locaties:

 • Hand- en armwerkgroep volwassenen (De Hoogstraat)
 • Expertisecentrum armprothesiologie (De Hoogstraat en OTH)
 • Hand- en polscentrum Ned. (Diakonessenhuis Zeist)
 • Consulent expertclinic
 • Consulent schouder- en elleboogcentrum Tergooi ziekenhuis Hilversum

Consulentschap: Verpleeghuis De Biltse Hof Bilthoven, Verpleeghuis Rosendael Utrecht en Verpleeghuis Snavelenburg Maarssen, Swellengrebbel te Utrecht

Overig

 • Voorzitter Werkgroep Armamputaties/reductiedefecten (VRA)
 • Lid commissie hulpmiddelenzorg VRA
 • Lid stuurgroep en werkgroep Stroke Service Utrecht
 • Lid werkgroep hand- en polsrevalidatie van de VRA

 

Lees meer
Haver, O. (Drs.)

Haver, O. (Drs.)

Revalidatiearts

Drs. Haver richt zich op klinische en poliklinische revalidatie van beroerte (CVA) en andere neurologische aandoeningen. Daarnaast heeft hij een spasticiteitspreekuur, een looppoli voor complexe loopproblematiek en een poliklinisch nazorgspreekuur.

Lees meer
Bernink, P.J.M. (Drs.)

Bernink, P.J.M. (Drs.)

algemeen arts

Drs. P.J.M. Bernink werkt sinds september 2020 als algemeen arts op de klinische jeugdafdeling van het revalidatiecentrum De Hoogstraat alwaar ze verantwoordelijk is voor de basis medische zorg. Tevoren werkte zij sinds 2011 als algemeen arts bij locatie School De Kleine Prins Utrecht (leerlingen van 4-12 jaar), alwaar ze de revalidatie coördineerde van met name de kinderen met Ernstige Meervoudige Beperkingen (EMB) en Zeer Moeilijk Lerende kinderen (ZML).

Overig:

 • Lid BZR-commissie (basis medische zorg en revalidatieveiligheid)
 • Lid Interdisciplinaire Kenniskring Revalidatie-Onderwijs-Medische zorg (R.O.M.) voor Ernstig Meervoudig Beperkte Kinderen, onderdeel van de EVG kennisplatform
Lees meer
van der Vossen S. (Drs.)

van der Vossen S. (Drs.)

Kinderrevalidatiearts

Drs. van der Vossen is één van de twee revalidatieartsen in het kinderteam. Hier worden kinderen van 0 tot 5 jaar behandeld met uiteenlopende diagnoses. Zij is verantwoordelijk voor de behandeling van peuters op de therapeutische peutergroep en van kleuters op de therapeutische kleutergroep binnen De Hoogstraat. Daarnaast begeleidt zij kinderen poliklinisch. Van april 2013 tot april 2014 was zij werkzaam als fellow kinderrevalidatie in het VUmc onder begeleiding van prof. J. Becher. Tijdens dit fellowship heeft ze zich verdiept in: spasticiteitsbehandeling, orthesiologie, loopvaardigheid (incl. gangbeeldanalyse en toepassing praktijk).

Overig:

 • Lid kindersectie en werkgroep vroegbehandeling
Lees meer
Medema-Meulepas, T.W.J.M. (Drs.)

Medema-Meulepas, T.W.J.M. (Drs.)

Kinderrevalidatiearts

Drs. Medema-Meulepas is verantwoordelijk voor de behandeling van jonge kinderen en kinderen met ernstige meervoudige beperking tot jong volwassenheid. Daarnaast voert zij een algemeen spreekuur voor kinderen in Diakonessenhuis.

Consulentschappen: KDV de Blauwe Vogel en woonvormen Christoforus en Vosseveld.

Overig

 • Stagebegeleider opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten
 • Geeft onderwijs aan artsen Maatschappij en Gezondheid (jeugdartsen)
 • Bestuurslid werkgroep Vroegbehandeling sectie Kinderrevalidatieartsen VRA
 • Lid IFMS commissie
 • Lid klachtencommissie
Lees meer
Middelweerd, E.M.C.

Middelweerd, E.M.C.

verpleegkundig specialist

E.M.C. Middelweerd is werkzaam als verpleegkundig specialist op de polikliniek voor het dwarslaesieteam. Zij biedt transmurale zorg (nazorg) aan mensen met een dwarslaesie thuis, hun naasten en betrokken hulpverleners. Zij is gespecialiseerd in decubitus- en continentieproblemen. Ook is zij betrokken bij het poliklinische cauda-spreekuur voor continentie vragen. Maandelijks beoordeelt zij decubituswonden tijdens het gezamenlijk poliklinisch consult met de revalidatiearts en de plastisch chirurg van het UMCU.

Overig

 • Lid van de landelijke werkgroep richtlijn defecatie beleid voor mensen met een dwarslaesie
 • Lid van de landelijke werkgroep richtlijn mictie beleid voor mensen met een dwarslaesie
 • Lid van de landelijke werkgroep revalidatie wondverpleegkundigen
 • Member of the educational committee of the SCI nurse conference
Lees meer
Kolk, E.T.M.

Kolk, E.T.M.

Physician assistant

Eveline Kolk werkt als physician assistant (PA) samen met de twee kinderrevalidatieartsen in het kinderteam van De Hoogstraat Revalidatie waarbij jonge kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen poliklinisch worden behandeld. Daarnaast werkt zij samen met een van de kinderrevalidatieartsen van het jeugdadviesteam waarbij zij verantwoordelijk is voor de revalidatiezorg van kinderen met (een vermoeden tot) DCD.

Totdat ze de opleiding tot physician assistant in 2017 begon, was zij lange tijd werkzaam als kinderfysiotherapeut en arts-ondersteuner binnen de kinder- en jeugdrevalidatie.

Overig:

 • Lid Nederlandse Associatie Physician Assistants
 • Ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Associatie Physician Assistants
 • Lid sectie kinderrevalidatiegeneeskunde
 • Lid werkgroep vroegbehandeling kinderrevalidatieartsen
 • Lid DCD artsen werkgroep
Lees meer