Medisch team

Op deze pagina vindt u de medische teamleden die het eerste contact hebben met revalidanten. Dit zijn revalidatieartsen, klinische stafartsen, algemeen artsen, verpleegkundig specialisten of physician assistants.

Agterhof, E.W.J. (Drs.)

Agterhof, E.W.J. (Drs.)

Revalidatiearts en medisch manager

Drs. E.W.J. Agterhof coördineert het NAH- team, dat revalidanten met niet-aangeboren hersenletsel klinisch en poliklinisch begeleidt. Daarnaast heeft zij een polikliniek waar zij revalidanten met NAH ter controle, op verwijzing en voor een second opinion ziet.

Consulentschap: Stichting Zorgcentra De Betuwe Culemborg

Overig

 • Medisch Manager van het neurocluster
 • Lid van de Werkgroep Hersenletsel Revalidatie (WHR) van de VRA
 • Lid van Hersenletselnetwerk Utrecht, Gooi & Vecht
 • Lid van het International Brain Injury Association (IBIA)
 • Lid Vereniging Revalidatieartsen Nederland
Lees meer
Akkermans, B.M.A

Akkermans, B.M.A

Physician assistant

Sinds 2021 is zij werkzaam als physician assistant op locatie College de Kleine Prins Utrecht (leerlingen vanaf 12 jaar).

Tot en met 2020 is Akkermans werkzaam geweest op de dwarslaesie-afdeling, waar zij zowel klinisch als poliklinisch werk heeft verricht.

Overig:

 • Lid Nederlandse Associatie Physician Assistants
 • Ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Associatie Physician Assistants
 • Lid commissie kwaliteit van de Nederlandse Associatie Physician Assistants
 • Lid sectie kinderrevalidatiegeneeskunde
Lees meer
Bernink, P.J.M. (Drs.)

Bernink, P.J.M. (Drs.)

algemeen arts

Drs. P.J.M. Bernink werkt sinds september 2020 als algemeen arts op de klinische jeugdafdeling van het revalidatiecentrum De Hoogstraat alwaar ze verantwoordelijk is voor de basis medische zorg. Tevoren werkte zij sinds 2011 als algemeen arts bij locatie School De Kleine Prins Utrecht (leerlingen van 4-12 jaar), alwaar ze de revalidatie coördineerde van met name de kinderen met Ernstige Meervoudige Beperkingen (EMB) en Zeer Moeilijk Lerende kinderen (ZML).

Lees meer
de Kruijff, L.G.M. (Dr.)

de Kruijff, L.G.M. (Dr.)

Revalidatiearts

Dr. L.G.M. de Kruijff behandelt volwassenen na een trauma of met een dwarslaesie, amputatie of een orthopedische aandoening, zowel klinisch als poliklinisch. Tevens behandelt zij patiënten na IC opname o.a. wegens COVID-19.

Zij is gepromoveerd voor defensie betreffende het lange termijn functioneren van gewonde militaire oorlogsslachtoffers.

Consulentschap: Bartiméus Doorn en Verpleeghuis Rosendael, Utrecht

Overig

 • Bestuur werkgroep traumarevalidatie
 • Lid van het Nederlands Vlaams Dwarslaesie Genootschap
 • Lid van de International Spinal Cord Society
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland
 • Gespreksleider IFMS De Hoogstraat
Lees meer
Dijkstra, C.A. (Drs.)

Dijkstra, C.A. (Drs.)

Revalidatiearts en medisch manager

Sinds haar aanstelling in 2005 is drs. Dijkstra werkzaam op de afdeling dwarslaesie/orthopedie met als aandachtsgebied dwarslaesie. Zij is werkzaam op de kliniek waar patiënten met een hoge en lage dwarslaesie worden opgenomen. Tevens is zij werkzaam op de polikliniek waar zij nieuwe en controle-patiënten ziet naast second opinions.

Naast de algemene dwarslaesiepolikliniek heeft zij eens in de maand een spreekuur waar patiënten met een dwarslaesie en decubitus gezien worden door de verpleegkundig specialist en plastisch chirurg.

Daarnaast heeft zij met een anesthesist van Care4homecare een baclofenpomp-spreekuur waarbij patiënten met spasticiteit worden gezien en de mogelijkheid tot een baclofenpomp wordt besproken.

Ook ziet zij patiënten met een Locked-in syndroom of met ultra hoge dwarslaesies samen met de Adaptatie Techniek, logopedie en ergotherapie op het Locked-in spreekuur. Hier wordt gekeken of zaken als voorzieningen en communicatie geoptimaliseerd kunnen worden via een poliklinisch traject.

Naast haar functie als revalidatie-arts is zij ook werkzaam als medisch manager van het cluster dwarslaesie/orthopedie.

Overig

 • Medisch manager van het Dwarslaesie/Trauma/Orthopedie-cluster
 • Lid van het Nederlands Vlaams Dwarslaesie Genootschap
 • Lid van de International Spinal Cord Society
 • Medeauteur van het handboek dwarslaesierevalidatie
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland
Lees meer
Faas, E. (Drs.)

Faas, E. (Drs.)

Student physician assistant

Emmeke Faas werkt als student physician assistant (PA) op de neurologie-afdeling van De Hoogstraat Revalidatie.

Ze startte in 2011 als fysiotherapeut bij De Hoogstraat en is nu in opleiding tot physician assistant. Ze werkt voor de afdelingen Neuro A en Neuro B. Ze werkt met name:

 • in de nazorg bij CVA/NAH,
 • op de transitiepoli,
 • voor de intake van poliklinische revalidanten met CVA/NAH,
 • op de polikliniek CP (cerebrale parese),
 • op de polikliniek EMB (ernstig meervoudig beperkten).
Lees meer
Haver, O. (Drs.)

Haver, O. (Drs.)

Revalidatiearts

Drs. Haver richt zich op klinische en poliklinische revalidatie van beroerte (CVA) en andere neurologische aandoeningen. Daarnaast heeft hij een spasticiteitspreekuur, een looppoli voor complexe loopproblematiek en een poliklinisch nazorgspreekuur.

Consulentschap: Verpleeghuis De Wijngaard, Bosch en Duin

Overig:

 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland
 • Lid onderwijscommissie De Hoogstraat
 • Lid commissie BZR (Basis medische Zorg en Revalidantveiligheid) De Hoogstraat
 • Lid van de Werkgroep Hersenletsel Revalidatie (WHR) van de VRA
 • Opleider Physician Assistant in opleiding
Lees meer
Hooijer, J. (Drs.)

Hooijer, J. (Drs.)

Internist

Drs. J. Hooijer is opgeleid tot internist in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en het Leids Universitair Medisch Centrum. Ze heeft specifieke kennis van onder andere hypertensie, diabetes, trombose, en polyfarmacie. Revalidanten opgenomen in het revalidatiecentrum hebben vaak meerdere medische problemen. Als internist heeft ze de expertise om zelf een groot aantal van deze ziektebeelden te diagnosticeren en behandelen en waar nodig de afstemming te zoeken met de specialist in het ziekenhuis. Hierdoor hoeven revalidanten tijdens hun opname in De Hoogstraat minder vaak naar het ziekenhuis voor onderzoeken of afspraken. Daarnaast geeft ze supervisie over de (basis)medische zorg aan de arts-assistenten op de afdeling. Tevens is ze betrokken bij het ontwikkelen van (medische) protocollen en verzorgt ze onderwijs aan artsen en verpleegkundigen.

Overig:

 • Lid van Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Lid van NVIVG (Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde)
 • Lid van VIM-commissie (veilig incidenten melden) De Hoogstraat
 • Lid van commissie BZR (Basismedische Zorg en Revalidantveiligheid) De Hoogstraat
 • Lid stuurgroep Voeding De Hoogstraat
Lees meer
Jaspers, H.C.J. (Drs.)

Jaspers, H.C.J. (Drs.)

Internist

Drs. H. Jaspers is opgeleid tot internist in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem, het Radboud UMC in Nijmegen en in het UMCU in Utrecht. Ze heeft specifieke kennis van onder andere hypertensie, diabetes, trombose, en polyfarmacie. Revalidanten opgenomen in het revalidatiecentrum hebben vaak meerdere medische problemen. Als internist heeft ze de expertise om zelf een groot aantal van deze ziektebeelden te diagnosticeren en behandelen en waar nodig de afstemming te zoeken met de specialist in het ziekenhuis. Hierdoor hoeven revalidanten tijdens hun opname in De Hoogstraat minder vaak naar het ziekenhuis voor onderzoeken of afspraken. Daarnaast geeft ze supervisie over de (basis)medische zorg aan de arts-assistenten op de afdeling. Tevens is ze betrokken bij het ontwikkelen van (medische) protocollen en verzorgt ze onderwijs aan artsen en verpleegkundigen.

Overig:

 • Lid van Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Lid van NVIVG (Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde)
 • Lid van medicatie commissie
 • Verantwoordelijk voor de complicatieregistratie
Lees meer
Kap, A. (Drs.)

Kap, A. (Drs.)

Revalidatiearts

De heer A. Kap werkt sinds 1995 in De Hoogstraat en in het Diakonessenhuis Zeist en Doorn. In De Hoogstraat coördineert hij een behandelteam voor poliklinische revalidatie en heeft een spreekuur voor mensen met een beenamputatie, samen met de instrumentmakers van De Hoogstraat Orthopedietechniek. In het Diakonessenhuis houdt hij een algemeen revalidatiespreekuur en geeft hij revalidatieadviezen t.b.v. de mensen die daar zijn opgenomen.

Consulentschap:

 • Bovenwegen / Warande Zeist
 • Het Zonnehuis, Doorn
 • Verpleeghuis De Biltse Hof, Bilthoven

Overig

 • Opleider van de assistenten in opleiding tot revalidatiearts in De Hoogstraat
 • Opleider Chronische Zorgstage Huisartsenopleiding Utrecht
 • Opleider revalidatiestage 3e jaar opleiding Ziekenhuisarts Utrecht
 • Lid klachtenonderzoekscommissie De Hoogstraat
 • Lid van de Werkgroep Amputatie en Prothesiologie (WAP) van de
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Algemeen lid van het Concilium van de VRA
 • Lid Raad Opleiding Federatie Medisch Specialisten
 • Lid bestuur ISPO Nederland
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland
 • Lid commissie OTH De Hoogstraat
Lees meer
Kleijburg, A. (Drs.)

Kleijburg, A. (Drs.)

Verpleegkundig specialist

Drs. A. Kleijburg houdt op de polikliniek neurorevalidatie een nazorgspreekuur voor mensen die in De Hoogstraat hebben gerevalideerd vanwege niet-aangeboren hersenletsel. Samen met drs. H. Konijnenbelt houdt zij een transitiespreekuur voor jongvolwassenen met cerebrale parese. Daarnaast is een Gezonde Leefstijl één van haar aandachtspunten.

Lees meer
Kolk, E.T.M.

Kolk, E.T.M.

Physician assistant

Eveline Kolk werkt als physician assistant (PA) samen met de twee kinderrevalidatieartsen in het kinderteam van De Hoogstraat Revalidatie waarbij jonge kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen poliklinisch worden behandeld. Daarnaast werkt zij samen met een van de kinderrevalidatieartsen van het jeugdadviesteam waarbij zij verantwoordelijk is voor de revalidatiezorg van kinderen met (een vermoeden tot) DCD.

Totdat ze de opleiding tot physician assistant in 2017 begon, was zij lange tijd werkzaam als kinderfysiotherapeut en arts-ondersteuner binnen de kinder- en jeugdrevalidatie.

Overig:

 • Lid Nederlandse Associatie Physician Assistants
 • Ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Associatie Physician Assistants
 • Lid sectie kinderrevalidatiegeneeskunde
 • Lid werkgroep vroegbehandeling kinderrevalidatieartsen
 • Lid DCD artsen werkgroep
Lees meer
Konijnenbelt, H. (Drs.)

Konijnenbelt, H. (Drs.)

Revalidatiearts

Drs. Konijnenbelt begeleidt revalidanten met niet-aangeboren hersenletsel, zowel klinisch als poliklinisch. Zij heeft een polikliniek waar zij revalidanten met Cerebrale Parese (volwassenen) ziet vanaf 18 jaar. Daarnaast doet zij de transitiepoli.

Consulentschappen: Reinaerde dagcentrum De Heijgraeff, Abrona locatie Sterrenberg

Overig

 • Lid van de Werkgroep Hersenletsel Revalidatie (WHR) van de VRA
 • Lid van de landelijke werkgroep CP (VRA)
 • Lid van het International Brain Injury Association (IBIA)
 • Lid van World Federation for NeuroRehabilitation (WFNR)
 • Lid van de Dutch Society for NeuroRehabilitation (DSNR)
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland
 • Voorzitter medische staf De Hoogstraat
Lees meer
Kouwenhoven, M. (Drs.)

Kouwenhoven, M. (Drs.)

Revalidatiearts

Drs. Kouwenhoven richt zich op klinische en poliklinische revalidatie van beroerte (CVA) en andere neurologische aandoeningen. Daarnaast heeft zij een spasticiteitspreekuur, een looppoli voor complexe loopproblematiek en een poliklinisch nazorgspreekuur. Verder is zij nauw betrokken bij gangbeeldanalyses en stuurt zij samen met een manager het bewegingslab aan waar gangbeeldanalyses en inspanningstesten worden uitgevoerd.

Overig

 • Lid van de Werkgroep Hersenletsel Revalidatie (WHR) van de VRA
 • Lid ketenbestuur Stroke Keten UMCU
 • Lid stuurgroep Stroke Keten Utrecht West (o.a. St. Antonius Ziekenhuis)
 • Lid stuurgroep Stroke Keten Zuid-Holland-Zuid
 • Lid landelijke werkgroep Leidraad Lopen na CVA
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland
 • Bewegingslab (looplab en inspanningslab)
 • Voorzitter IFMS-commissie De Hoogstraat
 • Gespreksleider IFMS De Hoogstraat
 • Coördinatie co-assistenten De Hoogstraat
 • Aanspreekpunt onderwijs Stroke
Lees meer
Kuijper, M.A. (Drs.)

Kuijper, M.A. (Drs.)

Kinderrevalidatiearts, medisch manager en hoofd NMA-team

Drs. M.A. Kuijper is revalidatiearts in De Hoogstraat (Jeugdadviesteam) en het Antonius Ziekenhuis, locatie Leidsche Rijn. Haar aandachtsgebieden zijn Cerebrale Parese en vragen op het gebied van spasticiteit en loopvaardigheid NMA en DCD (Developmental Coordination Disorder).

Van september 2009 – september 2010 werkte zij als fellow kinderrevalidatie in het VU Medisch Centrum, onder leiding van prof. Jules Becher. Zij verdiepte zich verder op het gebied van spasticiteit, loopvaardigheid en orthopedische interventie bij cerebrale parese en andere aandoeningen. Ook het analyseren van de gangbeeldanalyse en een vertaalslag maken naar de praktijk was een onderdeel van het fellowship.

Eén dagdeel in de week houdt zij een spreekuur (TSGU) in De Hoogstraat voor alle vragen op het gebied van lopen samen met een bewegingswetenschapper en technisch instrumentmaker in het gangbeeld lab van de orthopedietechniek.

Consulentschap: St. Antonius Ziekenhuis, locatie Leidsche Rijn

Overig:

 • Lid van de landelijke werkgroep CP van kinderrevalidatieartsen
 • Gastdocent voor geneeskunde studenten tweedejaars UU (blok ontwikkelingsstoornissen)
 • Medisch manager van het kindercluster
 • Opleiding Management voor Medici gevolgd aan de academie voor medische specialisten
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland
 • Lid van expertgroep kinderen van Stichting Revalidatie Impact
 • Lid van de sectie kinderrevalidatiegeneeskunde
Lees meer
Lange, M. (Drs.)

Lange, M. (Drs.)

Revalidatiearts

Drs. Lange is sinds september 2021 werkzaam in de polikliniek van De Hoogstraat als revalidatiearts op de afdeling Dwarslaesie/Orthopedie. Haar expertise ligt bij hand-/armproblematiek (bijvoorbeeld na een trauma) en prothesiologie van de arm. Sinds december 2021 is drs. Lange ook werkzaam in het Diakonessenhuis, waarbij haar aandachtsgebieden met name liggen op het gebied van complexe arm-handproblematiek en algemene orthopedie.

Consulentschappen: Xpert Clinic, Tergooi Ziekenhuis, Hilversum

Overig:

 • Lid Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
 • Lid Landelijke werkgroep WAP-A
 • Lid Landelijke werkgroep hand-polsrevalidatie
 • Lid landelijke werkgroep neuroprothesiologie
 • Bestuurslid medische afdeling Thijmgenootschap (Ethiek)

Voor verwijzing naar Drs. Lange kunt u contact opnemen met: secrtao@dehoogstraat.nl.

Lees meer
Medema-Meulepas, T.W.J.M. (Drs.)

Medema-Meulepas, T.W.J.M. (Drs.)

Kinderrevalidatiearts

Drs. Medema-Meulepas is verantwoordelijk voor de behandeling van de kinderen op het primair onderwijs van de mytylschool. Zij ziet kinderen met ernstige meervoudige beperking tot jong volwassenheid tijdens een consulentschap. Daarnaast voert zij een algemeen spreekuur voor kinderen in Diakonessenhuis.

Consulentschappen: KDV de Blauwe Vogel en woonvormen Christoforus en Vosseveld.

Overig

 • Stagebegeleider opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten
 • Geeft onderwijs aan artsen Maatschappij en Gezondheid (jeugdartsen)
 • Gespreksleider IFMS
 • Lid klachtenonderzoekscommissie
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland
Lees meer
Middelweerd, E.M.C.

Middelweerd, E.M.C.

verpleegkundig specialist

E.M.C. Middelweerd is werkzaam als verpleegkundig specialist op de polikliniek voor het dwarslaesieteam. Zij biedt transmurale zorg (nazorg) aan mensen met een dwarslaesie thuis, hun naasten en betrokken hulpverleners. Zij is gespecialiseerd in decubitus- en continentieproblemen. Ook is zij betrokken bij het poliklinische cauda-spreekuur voor continentie vragen. Maandelijks beoordeelt zij decubituswonden tijdens het gezamenlijk poliklinisch consult met de revalidatiearts en de plastisch chirurg van het UMCU.

Overig

 • Lid van de landelijke werkgroep richtlijn defecatie beleid voor mensen met een dwarslaesie
 • Lid van de landelijke werkgroep richtlijn mictie beleid voor mensen met een dwarslaesie
 • Lid van de landelijke werkgroep revalidatie wondverpleegkundigen
 • Member of the educational committee of the SCI nurse conference
Lees meer
Oude Nijhuis, C.S.M. (Dr.)

Oude Nijhuis, C.S.M. (Dr.)

Algemeen arts

Dr. C.S.M. Oude Nijhuis is opgeleid als kinderarts en werkzaam als algemeen arts op locatie School De Kleine Prins Utrecht (leerlingen van 4-12 jaar). Ze coördineert de revalidatie van kinderen met Ernstige Meervoudige Beperkingen (EMB) en Zeer Moeilijk Lerende kinderen (ZML). In nauw overleg met het onderwijsteam wordt de revalidatie geboden volgens het een-kind-een-plan (EKEP) principe.

Overig

 • Lid van Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Lid van Sectie Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK-SEAA)
 • Lid van Expertisegroep Global Child Health van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Lid commissie BZR (basis medische zorg en revalidantveiligheid) De Hoogstraat
Lees meer
Slabbekoorn-Bavinck, A.J.H. (Drs.)

Slabbekoorn-Bavinck, A.J.H. (Drs.)

Revalidatiearts

In het Diakonessenhuis Utrecht geeft drs. Slabbekoorn-Bavinck revalidatieadvies aan mensen die zijn opgenomen op de diverse afdelingen en houdt op de polikliniek een algemeen revalidatiespreekuur. Zij neemt deel aan het multidisciplinaire overleg op de neurologieafdeling. Ze is gespecialiseerd in revalidatie na een beroerte (CVA) en bij MS. Ook behandelt zij andere diagnosegroepen.

In het revalidatiecentrum stuurt zij de poliklinische revalidatie voor mensen met multiple sclerose aan. Ook houdt zij een poliklinisch revalidatiespreekuur voor neurologische diagnosen, spreekuur met de orthopedisch instrumentmaker en geeft zij klinische en poliklinische supervisie.

Aandachtsgebieden zijn acute en chronische fase na CVA/NAH en multiple sclerose (MS).

Consulentschap: ‘t Huis aan de Vecht, Axion Continu, Utrecht,  Maria Oord, Careyn, Vinkeveen en Zorgcentrum Swellengrebel

Overig

 • Lid regionale ketenbesturen CVA vanuit Diakonessenhuis (Stroke Service Utrecht)
 • Lid Werkgroep MS van de VRA
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland
 • Lid kwaliteitscommissie van de medische staf De Hoogstraat
Lees meer
Stolwijk-Swüste, J.M. (Dr.)

Stolwijk-Swüste, J.M. (Dr.)

Revalidatiearts

Dr. Stolwijk behandelt revalidanten met een dwarslaesie, zowel klinisch als in dagbehandeling. Daarnaast verzorgt zij een poliklinisch spreekuur voor dwarslaesie en spina bifida. Hier biedt zij controle en een second opinion aan. Tevens is zij als senior onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, Haar onderzoek focust op het verbeteren en behouden van sociale participatie door het beïnvloeden van psychosociale problemen en focust tevens op de meest belangrijke secondaire complicaties bij dwarslaesie: pijn, neurogene darm en stemming.

Dr. Stolwijk is in 2009 op het proefschrift: ‘Functioning and ageing with late-onset sequelae of poliomyelitis’ gepromoveerd. Zij is momenteel co-promotor van vier promovendi en begeleidt zes arts-assistenten en vijf studenten bij hun wetenschappelijk onderzoek.

Overig

 • Lid van het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland
 • Lid van de International Spinal Cord Society
 • Vice voorzitter Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap
 • Lid ISCOS subcommittee non traumatic Spinal Cord Injury
 • Lid redactieraad NTR
 • Board Member EndParalysis Foundation
 • Lid bestuurscommissie Nederlandse Dataset Dwarslaesie
 • Medisch adviseur SBH Nederland
 • Lid Medicatie Commissie De Hoogstraat
 • Lid Medisch Ethische Commissie De Hoogstraat
 • Plaatsvervangend opleider De Hoogstraat
 • Lid Body Weight Support System groept FT 2025
 • Ambassadeur intranet/internet De Hoogstraat
Lees meer
van den Broek d’Obrenan, J. (Drs.)

van den Broek d’Obrenan, J. (Drs.)

Kinderrevalidatiearts

Drs. J. van den Broek d’Obrenan is werkzaam als kinderrevalidatiearts van het jeugdteam voor jongeren met chronische pijn of vermoeidheid en op de locatie College De Kleine Prins Utrecht (leerlingen vanaf 12 jaar).

Daarnaast is hij chief medical information officer (CMIO) binnen De Hoogstraat Revalidatie. In deze rol vervult hij een brugfunctie tussen Informatie Technologie (IT) en de praktijk van patiëntenzorg / inhoudelijke medisch specialistische revalidatie (MSR) processen.

Overig

 • Lid werkgroep chronische pijn en vermoeidheid binnen de kinderrevalidatie
 • CMIO binnen De Hoogstraat
 • Lid Informatie management commissie (IMC)
 • Lid innovatieteam
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland
Lees meer
van der Steen, I. A. (Drs.)

van der Steen, I. A. (Drs.)

Kinderrevalidatiearts

Drs. I. (Irene) A. van der Steen werkt als revalidatiearts op de kliniek kind en jeugd van De Hoogstraat. Binnen de diversiteit aan diagnoses zijn Niet Aangeboren Hersenletsel en dwarslaesie een aandachtsgebied voor zowel de klinische als poliklinische revalidatie.

Consulentschap: Antonius Ziekenhuis, Downteam 

Overig

 • Voorzitter kwaliteitscommissie De Hoogstraat
 • Lid kwaliteitscommissie-visitaties van de VRA
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland
Lees meer
van der Vossen S. (Drs.)

van der Vossen S. (Drs.)

Kinderrevalidatiearts

Drs. van der Vossen is één van de twee revalidatieartsen in het kinderteam. Hier worden kinderen van 0 tot 7 jaar behandeld met uiteenlopende diagnoses. Zij is verantwoordelijk voor de behandeling van peuters op de therapeutische peutergroep en van kleuters op de therapeutische kleutergroep binnen De Hoogstraat. Daarnaast begeleidt zij kinderen poliklinisch. Van april 2013 tot april 2014 was zij werkzaam als fellow kinderrevalidatie in het VUmc onder begeleiding van prof. J. Becher. Tijdens dit fellowship heeft ze zich verdiept in: spasticiteitsbehandeling, orthesiologie, loopvaardigheid (incl. gangbeeldanalyse en toepassing praktijk).

Overig:

 • Lid kindersectie en werkgroep vroegbehandeling
 • Lid IFMS-commissie
 • Gastdocent masteropleiding fysiotherapie (SOMT)
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland
Lees meer
van Gelder, L. (Dr.)

van Gelder, L. (Dr.)

Revalidatiearts

Dr. van Gelder behandelt revalidanten met een dwarslaesie in dagbehandeling. Hier ziet zij zowel mensen met een recent opgelopen dwarslaesie als mensen die al jaren een dwarslaesie hebben en nieuwe hulpvragen of secundaire gezondheidsproblemen hebben. Naast de reguliere jaarcontroles bij dwarslaesie draait zij ook een multidisciplinaire nazorgpoli, het nazorgcarroussel, en een spreekuur voor volwassenen met een spina bifida.

Overig:

 • Lid van het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland
 • Lid van de werkgroep Bewegen en Sport van de Vereniging Revalidatie Artsen Nederland
Lees meer
van Wijk, I. (Dr.)

van Wijk, I. (Dr.)

Kinderrevalidatiearts

Dr. van Wijk is één van de twee revalidatieartsen in het Jeugdadviesteam. Haar aandachtsgebied is orthopedische aandoeningen. Het jeugdadviesteam is gespecialiseerd in kortdurende adviesbehandeling. In dit team worden kinderen behandeld en begeleid met aanlegstoornissen en amputaties van de ledematen, skelet dysplasieën, cerebrale parese, spierziekten, DCD en vele andere diagnoses. Zij ziet o.a. de kinderen met reductiedefecten of amputaties van de ledematen in de HWK (Hand- en armwerkgroep Kinderen) en de KWBP (Kinderwerkgroep Beenprothese), waarbij gezamenlijke technische spreekuren met de afdeling De Hoogstraat Orthopedietechniek en De Hoogstraat Revalidatietechniek.

Onder de vlag van Mobility-Kids werkt zij in het WKZ in multidisciplinaire spreekuren samen met de kinderorthopedie en plastische chirurgie (NFU/ERN expertisecentra zeldzame aandoeningen rare bone disease en reduction deficiencies).

Samen met haar revalidatieteam, De Hoogstraat Orthopedietechniek en Dr. Ralph Sakkers, kinderorthopeed in het WKZ, richtte zij in januari 2015 het Europese netwerk ChiLD (Children with Limb Deficiencies) op dat nauw samenwerkt met de Amerikaans/Canadese Association for Children’s Prosthetic and Orthotic Clinics (ACPOC).

Dr. van Wijk werkt ook als onderzoeker binnen het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, het onderzoeks- en innovatiecentrum van het Revalidatiecentrum De Hoogstraat en de afdeling Revalidatie, Fysiotherapiewetenschap en Sport. Belangrijkste onderwerpen zijn prothesiologie, sport en bewegen, family empowerment, kwaliteit van leven en transitie.

Consulentschap: NFU/ERN expertisecentra WKZ

Overig

 • Lid van de WAP en kindersectie, voorzitter WAP-A
 • Lid weco WAP-A
 • Lid van de ISPO
 • Gastdocent cursus Meer dan Medisch
 • Gastdocent opleiding orthopedisch technoloog Fontys Hogeschool
 • Lid Stafbestuur De Hoogstraat
 • Lid IFMS commissie De Hoogstraat en gespreksleider
 • Lid medisch ethische commissie De Hoogstraat
 • Lid commissie OTH
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland
Lees meer
Verheul, F.J.M. (Drs.)

Verheul, F.J.M. (Drs.)

Revalidatiearts

Drs. Verheul werkt in het kinderteam, de HWK (Hand- en armwerkgroep Kinderen) en KWBP (Kinderwerkgroep Beenprothese).

In het kinderteam worden kinderen van 0 tot 7 jaar met uiteenlopende diagnoses poliklinisch begeleid. In de HWK en KWBP worden kinderen met een aanlegstoornis of amputatie van de ledematen poliklinisch begeleid. Bij beide teams zijn er gezamenlijke technische spreekuren met de afdeling De Hoogstraat Orthopedietechniek en De Hoogstraat Revalidatietechniek.

Drs. Verheul is bij verschillende wetenschappelijke onderzoeken in de kinderrevalidatie betrokken. Verder geeft zij begeleiding van de revalidatieartsen in opleiding.

Overig:

 • Stagebegeleiding revalidatiearts in opleiding
 • Lid kindersectie
 • Lid werkgroep VRA amputatie en prothesiologie arm (WAPA)
 • Lid werkgroep VRA vroegbehandeling
 • Gastdocent voor geneeskundestudenten tweedejaars UU (blok ontwikkelingsstoornissen)
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland
Lees meer
Visser, T.A.E.

Visser, T.A.E.

Physician assistant

Tetty Visser werkt als physician assistant (PA) samen met de twee kinderrevalidatieartsen in het Jeugd Advies Team (JAT) van De Hoogstraat Revalidatie

Het JAT is gespecialiseerd in kortdurende adviesbehandeling. Waarbij kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen poliklinisch worden behandeld. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de revalidatiezorg van kinderen met (een vermoeden tot) DCD.

Voor april 2022 heeft zij ruim twintig jaar in het UMC/WKZ gewerkt. Eerst als kinderverpleegkundige en vanaf 2013 als physician assistant op de dagbehandeling in het WKZ. Naast haar zaalartsfunctie was zij gespecialiseerd in pijn en angstreductie bij kinderen en gaf zij verschillende vormen van sedatie.

Overig

 • Lid Nederlandse Associatie Physician Assistants
 • Ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Associatie Physician Assistants
 • Lid sectie kinderrevalidatiegeneeskunde
 • Lid DCD artsen werkgroep
Lees meer