Op deze pagina vindt u de medische teamleden die het eerste contact hebben met revalidanten. Dit zijn revalidatieartsen, klinische stafartsen, algemeen artsen, verpleegkundig specialisten of physician assistants.

Agterhof, E.W.J. (Drs.)

Agterhof, E.W.J. (Drs.)

Revalidatiearts en medisch manager

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Drs. E.W.J. Agterhof coördineert het NAH-team, dat revalidanten met niet-aangeboren hersenletsel klinisch en poliklinisch begeleidt. Daarnaast heeft zij een polikliniek waar zij revalidanten met NAH ter controle, op verwijzing en voor een second opinion ziet.

Overige activiteiten

 • Medisch manager Cluster Neurologie De Hoogstraat Revalidatie
 • Lid Werkgroep Hersenletsel Revalidatie (WHR) VRA
 • Lid Hersenletselnetwerk Utrecht, Gooi & Vecht
 • Lid International Brain Injury Association (IBIA)
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland (VRA)
Lees meer
Akkermans, B.M.A

Akkermans, B.M.A

Physician assistant

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Sinds 2021 is mevrouw Akkermans werkzaam binnen de kinderrevalidatie op locatie Ariane de Ranitz. Zij coördineert de revalidatie voor kinderen en jongeren tussen de leeftijd van 12-18 jaar met uiteenlopende diagnoses waaronder CP, NMA en Spina Bifida.

Tot en met 2020 is zij werkzaam geweest binnen de dwarslaesie en spina bifida revalidatie, waar zij zowel klinisch als poliklinisch werk heeft verricht.

Overige activiteiten

 • Lid sectie kinderrevalidatiegeneeskunde
 • Ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Associatie Physician Assistants
 • Lid commissie kwaliteit van de Nederlandse Associatie Physician Assistants
 • Lid Nederlandse Associatie Physician Assistants
Lees meer
Bernink, P.J.M. (Drs.)

Bernink, P.J.M. (Drs.)

algemeen arts

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Drs. P.J.M. Bernink werkt sinds september 2020 als algemeen arts op de klinische jeugdafdeling van het revalidatiecentrum De Hoogstraat alwaar ze verantwoordelijk is voor de basis medische zorg. Tevoren werkte zij sinds 2011 als algemeen arts bij locatie School Ariane de Ranitz (leerlingen van 4-12 jaar), alwaar ze de revalidatie coördineerde van met name de kinderen met Ernstige Meervoudige Beperkingen (EMB) en Zeer Moeilijk Lerende kinderen (ZML).

Overige activiteiten

 • Lid International Spinal Cord Society (ISCoS) -Paediatric Special Interest Group (SIG)
 • Lid Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG)
 • Buitengewoon Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland (VRA)
Lees meer
de Kruijff, L.G.M. (Dr.)

de Kruijff, L.G.M. (Dr.)

Revalidatiearts

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Dr. L.G.M. de Kruijff behandelt volwassenen na een trauma of met een dwarslaesie, amputatie of een orthopedische aandoening, zowel klinisch als poliklinisch. Tevens behandelt zij patiënten na IC-opname o.a. wegens COVID-19.

Zij is gepromoveerd voor defensie betreffende het lange termijn functioneren van gewonde militaire oorlogsslachtoffers.

Consulentschap(pen)

Bartiméus Doorn en Verpleeghuis Rosendael, Utrecht

Overige activiteiten

 • Bestuur werkgroep traumarevalidatie
 • Lid van het Nederlands Vlaams Dwarslaesie Genootschap
 • Lid van de International Spinal Cord Society
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland
 • Gespreksleider IFMS De Hoogstraat
Lees meer
Dijkstra, C.A. (Drs.)

Dijkstra, C.A. (Drs.)

Revalidatiearts en medisch manager

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Sinds haar aanstelling in 2005 is drs. Dijkstra werkzaam op de afdeling dwarslaesie/orthopedie met als aandachtsgebied dwarslaesie. Zij is werkzaam op de kliniek waar patiënten met een hoge en lage dwarslaesie worden opgenomen. Tevens is zij werkzaam op de polikliniek waar zij nieuwe en controle-patiënten ziet naast second opinions.

Naast de algemene dwarslaesiepolikliniek heeft zij eens in de maand een spreekuur waar patiënten met een dwarslaesie en decubitus gezien worden door de verpleegkundig specialist en plastisch chirurg.

Daarnaast heeft zij met een anesthesist van Care4homecare een baclofenpomp-spreekuur waarbij patiënten met spasticiteit worden gezien en de mogelijkheid tot een baclofenpomp wordt besproken.

Ook ziet zij patiënten met een Locked-in-syndroom of met ultrahoge dwarslaesies samen met de Adaptatie Techniek, logopedie en ergotherapie op het Locked-in spreekuur. Hier wordt gekeken of zaken als voorzieningen en communicatie geoptimaliseerd kunnen worden via een poliklinisch traject.

Naast haar functie als revalidatiearts is zij ook werkzaam als medisch manager van het cluster dwarslaesie/orthopedie.

Overige activiteiten

 • Medisch Manager Cluster Dwarslaesie/Trauma/Orthopedie De Hoogstraat Revalidatie
 • Lid Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG)
 • Lid International Spinal Cord Society
 • Mede-auteur handboek dwarslaesierevalidatie
Lees meer
Faas, E. (Drs.)

Faas, E. (Drs.)

Physician assistant

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

E. Faas houdt zich op de polikliniek neurorevalidatie onder andere bezig met de intake van poliklinische revalidanten met CVA/NAH. Verder werkt zij op de poliklinieken Cerebrale Parese (CP) en Ernstig Meervoudig Beperkten (EMB). Ook houdt zij een nazorgspreekuur voor mensen die in De Hoogstraat hebben gerevalideerd vanwege NAH en CVA. Samen met drs. H. Konijnenbelt houdt zij een transitiespreekuur voor jongvolwassenen met cerebrale parese.

Lees meer
Haver, O. (Drs.)

Haver, O. (Drs.)

Revalidatiearts

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Drs. Haver richt zich op klinische en poliklinische revalidatie van beroerte (CVA) en andere neurologische aandoeningen. Daarnaast heeft hij een spasticiteitspreekuur en een technisch spreekuur voor loopproblematiek en ortheses. Tevens zit hij in het afasieteam voor analyse van complexe communicatieproblemen.

Consulentschap(pen)

 • Accolade Zorg, Verpleeghuis De Wijngaard, Bosch en Duin

Overige activiteiten

 • Voorzitter onderwijscommissie De Hoogstraat Revalidatie
 • Lid commissie Basis medische Zorg Revalidanten (BZR) De Hoogstraat Revalidatie
 • Lid stuurgroep Elektronisch Patiëntendossier (EPD)
 • Opleider Physician Assistant in opleiding
 • Lid Werkgroep Hersenletsel Revalidatie (WHR) VRA
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland (VRA)
Lees meer
Hooijer, J. (Drs.)

Hooijer, J. (Drs.)

Internist

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Drs. J. Hooijer is opgeleid tot internist in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en het Leids Universitair Medisch Centrum. Ze heeft specifieke kennis van onder andere hypertensie, diabetes, trombose, en polyfarmacie. Revalidanten opgenomen in het revalidatiecentrum hebben vaak meerdere medische problemen. Als internist heeft ze de expertise om zelf een groot aantal van deze ziektebeelden te diagnosticeren en behandelen en waar nodig de afstemming te zoeken met de specialist in het ziekenhuis. Hierdoor hoeven revalidanten tijdens hun opname in De Hoogstraat minder vaak naar het ziekenhuis voor onderzoeken of afspraken. Daarnaast geeft ze supervisie over de (basis)medische zorg aan de arts-assistenten op de afdeling. Tevens is ze betrokken bij het ontwikkelen van (medische) protocollen en verzorgt ze onderwijs aan artsen en verpleegkundigen.

Overige activiteiten

 • Lid commissie Basis medische Zorg Revalidanten (BZR) De Hoogstraat Revalidatie
 • Lid Veilig Incidenten Melden (VIM)-commissie De Hoogstraat Revalidatie
 • Lid Stuurgroep voeding en revalidatie De Hoogstraat Revalidatie
 • Lid NVTMI (Nederlandse Vereniging van Transmurale Internisten)
 • Lid NVIVG (Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde)
 • Lid Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Lees meer
Jaspers, H.C.J. (Drs.)

Jaspers, H.C.J. (Drs.)

Internist

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Drs. H. Jaspers is opgeleid tot internist in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem, het Radboud UMC in Nijmegen en in het UMCU in Utrecht. Ze heeft specifieke kennis van onder andere hypertensie, diabetes, trombose, en polyfarmacie. Revalidanten opgenomen in het revalidatiecentrum hebben vaak meerdere medische problemen. Als internist heeft ze de expertise om zelf een groot aantal van deze ziektebeelden te diagnosticeren en behandelen en waar nodig de afstemming te zoeken met de specialist in het ziekenhuis. Hierdoor hoeven revalidanten tijdens hun opname in De Hoogstraat minder vaak naar het ziekenhuis voor onderzoeken of afspraken. Daarnaast geeft ze supervisie over de (basis)medische zorg aan de arts-assistenten op de afdeling. Tevens is ze betrokken bij het ontwikkelen van (medische) protocollen en verzorgt ze onderwijs aan artsen en verpleegkundigen.

Overige activiteiten

 • Lid Medicatiecommissie De Hoogstraat Revalidatie
 • Complicatieregistratie De Hoogstraat Revalidatie
 • Coördinatie coassistenten De Hoogstraat Revalidatie
 • Lid Nederlandse internisten vereniging (NIV)
 • Lid NVIVG (Nederlandse vereniging van internisten vasculaire geneeskunde)
 • Lid NVTMI (Nederlandse vereniging van transmurale internisten)
Lees meer
Kap, A. (Drs.)

Kap, A. (Drs.)

Revalidatiearts

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

De heer A. Kap werkt sinds 1995 in De Hoogstraat en in het Diakonessenhuis Zeist en Doorn. In De Hoogstraat coördineert hij een behandelteam voor poliklinische revalidatie en heeft een spreekuur voor mensen met een beenamputatie, samen met de instrumentmakers van De Hoogstraat Orthopedietechniek. In het Diakonessenhuis houdt hij een algemeen revalidatiespreekuur en geeft hij revalidatieadviezen t.b.v. de mensen die daar zijn opgenomen.

Consulentschap(pen)

 • Verpleeghuis Bovenwegen, Zeist, Warande Zeist
 • Stichting Quarijn, Verpleeghuis Zonnehuis, Doorn
 • SGMN De Bilthuysen, Verpleeghuis De Biltse Hof, Bilthoven

Overige activiteiten

 • Voorzitter Commissie OTH De Hoogstraat Revalidatie
 • Plaatsvervangend opleider assistenten in opleiding tot revalidatiearts in De Hoogstraat Revalidatie
 • Opleider Chronische Zorgstage Huisartsenopleiding Utrecht
 • Opleider revalidatiestage 3e jaar opleiding Ziekenhuisarts Utrecht
 • Lid International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) Nederland
 • Lid Werkgroep Amputatie en Prothesiologie (WAP) VRA
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland (VRA)
Lees meer
Kleijburg, A. (Drs.)

Kleijburg, A. (Drs.)

Verpleegkundig specialist

Drs. A. Kleijburg houdt op de polikliniek neurorevalidatie een nazorgspreekuur voor mensen die in De Hoogstraat hebben gerevalideerd vanwege niet-aangeboren hersenletsel. Samen met drs. H. Konijnenbelt houdt zij een transitiespreekuur voor jongvolwassenen met cerebrale parese. Daarnaast is een Gezonde Leefstijl één van haar aandachtspunten.

Lees meer
Kolk, E.T.M.

Kolk, E.T.M.

Physician assistant

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Eveline Kolk werkt als physician assistant (PA) samen met de twee kinderrevalidatieartsen in het kinderteam van De Hoogstraat Revalidatie. Hier worden kinderen van 0-7 jaar met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen poliklinisch behandeld. Zij is daarbij tevens betrokken bij de therapeutische peutergroepen. Eerder werkte zij ook in het jeugd adviesteam met kinderen met (een vermoeden tot) DCD. Tevens begeleidt zij de AIOS Maatschappij en Gezondheid (jeugdartsen in opleiding) bij hun stage.

Totdat ze de opleiding tot physician assistant in 2017 begon, was Eveline lange tijd werkzaam als kinderfysiotherapeut en arts-ondersteuner binnen de kinder- en jeugdrevalidatie van De Hoogstraat.

Overige activiteiten

 • Lid sectie kinderrevalidatiegeneeskunde
 • Lid werkgroep vroegbehandeling kinderrevalidatieartsen
 • Lid DCD artsen werkgroep
 • Ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Associatie Physician Assistants
 • Lid Nederlandse Associatie Physician Assistants
Lees meer
Konijnenbelt, H. (Drs.)

Konijnenbelt, H. (Drs.)

Revalidatiearts

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Drs. Konijnenbelt begeleidt revalidanten met niet-aangeboren hersenletsel, zowel klinisch als poliklinisch. Zij heeft een polikliniek waar zij revalidanten met cerebrale parese (volwassenen) ziet vanaf 18 jaar. Daarnaast doet zij de transitiepoli.

Consulentschap(pen)

 • Reinaerde, Dagcentrum De Heijgraeff, Woudenberg
 • Abrona locatie Sterrenberg, Huis ter Heide

Overige activiteiten

 • Lid International Brain Injury Association (IBIA)
 • Lid World Federation for NeuroRehabilitation (WFNR)
 • Lid Dutch Society for NeuroRehabilitation (DSNR)
 • Lid Werkgroep Hersenletsel Revalidatie (WHR) VRA
 • Lid landelijke werkgroep Cerebrale Parese (WCP) VRA
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland (VRA)
Lees meer
Kouwenhoven, M. (Drs.)

Kouwenhoven, M. (Drs.)

Revalidatiearts

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Drs. Kouwenhoven richt zich op klinische en poliklinische revalidatie van beroerte (CVA) en andere neurologische aandoeningen. Daarnaast heeft zij een spasticiteitspreekuur, een looppoli voor complexe loopproblematiek en een poliklinisch nazorgspreekuur. Verder is zij nauw betrokken bij gangbeeldanalyses en stuurt zij samen met een manager het bewegingslab aan waar gangbeeldanalyses en inspanningstesten worden uitgevoerd.

Overige activiteiten

 • Voorzitter IFMS-commissie De Hoogstraat Revalidatie
 • Gespreksleider IFMS De Hoogstraat Revalidatie
 • Lid commissie OTH De Hoogstraat Revalidatie
 • Bewegingslab (looplab en inspanningslab) De Hoogstraat Revalidatie
 • Aanspreekpunt onderwijs Stroke
 • Lid ketenbestuur Stroke keten UMCU
 • Lid stuurgroep Stroke keten Utrecht West (o.a. St. Antonius zh)
 • Lid stuurgroep Stroke keten Zuid-Holland Zuid
 • Lid van de Werkgroep Hersenletsel Revalidatie (WHR) VRA
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland (VRA)
Lees meer
Kuijper, M.A. (Drs.)

Kuijper, M.A. (Drs.)

Kinderrevalidatiearts, medisch manager en hoofd NMA-team

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Drs. M.A. Kuijper is revalidatiearts in De Hoogstraat (Jeugdadviesteam). Haar aandachtsgebieden zijn Cerebrale Parese en vragen op het gebied van spasticiteit en loopvaardigheid, NMA en DCD (Developmental Coordination Disorder).

Van september 2009 – september 2010 werkte zij als fellow kinderrevalidatie in het VU Medisch Centrum, onder leiding van prof. Jules Becher. Zij verdiepte zich verder op het gebied van spasticiteit, loopvaardigheid en orthopedische interventie bij cerebrale parese en andere aandoeningen. Ook het analyseren van de gangbeeldanalyse en een vertaalslag maken naar de praktijk was een onderdeel van het fellowship.

Eén dagdeel in de week houdt zij een spreekuur (TSGU) in De Hoogstraat voor alle vragen op het gebied van lopen samen met een bewegingswetenschapper en technisch instrumentmaker in het gangbeeld lab van de orthopedietechniek.

Overige activiteiten

 • Medisch Manager Cluster Kind&Jeugd De Hoogstraat Revalidatie
 • Gastdocent voor geneeskunde studenten tweedejaars UU (blok ontwikkelingsstoornissen)
 • Lid van Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS), aanvraag 2023: in GESPREK met ouders: ondersteuning op maat voor ouders van kinderen met extra zorg
 • Lid expertgroep kinderen van Stichting Revalidatie Impact
 • Lid sectie kinderrevalidatiegeneeskunde
 • Lid landelijke werkgroep Cerebrale Parese (WCP) VRA
 • Lid van de landelijke werkgroep Cerebrale Parese kindersectie VRA
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland (VRA)
Lees meer
Lange, M. (Drs.)

Lange, M. (Drs.)

Revalidatiearts

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Drs. Lange is sinds september 2021 werkzaam in de polikliniek van De Hoogstraat als revalidatiearts op de afdeling Dwarslaesie/Orthopedie. Haar expertise ligt bij hand-/armproblematiek (bijvoorbeeld na een trauma) en prothesiologie van de arm. Sinds december 2021 is drs. Lange ook werkzaam in het Diakonessenhuis, waarbij haar aandachtsgebieden met name liggen op het gebied van complexe arm-handproblematiek en algemene orthopedie.

Consulentschap(pen)

 • Kliniek voor de Hand en Pols, Woerden
 • Tergooi Ziekenhuis, Hilversum

Overige activiteiten

 • Lid commissie OTH De Hoogstraat Revalidatie
 • Bestuurslid medische afdeling Thijmgenootschap (Ethiek)
 • Lid landelijke werkgroep neuroprothesiologie
 • Lid Landelijke werkgroep Amputatie, reductiedefecten en prothesiologie van de Arm (WAP-A) VRA
 • Lid Landelijke werkgroep hand-polsrevalidatie (WHPR) VRA
 • Lid Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
Lees meer
Medema-Meulepas, T.W.J.M. (Drs.)

Medema-Meulepas, T.W.J.M. (Drs.)

Kinderrevalidatiearts

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Drs. Medema-Meulepas is verantwoordelijk voor de behandeling van de kinderen op het primair onderwijs van Ariane de Ranitz. Zij ziet kinderen met ernstige meervoudige beperking tot jong volwassenheid tijdens een consulentschap.

Consulentschap(pen)

 • Amerpoort, KDV de Blauwe Vogel, Soest
 • Amerpoort, Woonvormen Christoforus, Bosch en Duin en Vosseveld, Soest

Overige activiteiten

 • Stagebegeleider opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten en opleiding jeugdartsen
 • Geeft onderwijs aan AVG artsen en jeugdartsen (Maatschappij en Gezondheid)
 • Werkgroep Mytylschool VRA
 • Lid kindersectie Vereniging Revalidatie Artsen Nederland (VRA)
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland (VRA)
Lees meer
Middelweerd, E.M.C.

Middelweerd, E.M.C.

Verpleegkundig specialist

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

E.M.C. Middelweerd is werkzaam als verpleegkundig specialist op de polikliniek voor het dwarslaesieteam. Zij biedt transmurale zorg (nazorg) aan mensen met een dwarslaesie thuis, hun naasten en betrokken hulpverleners. Zij is gespecialiseerd in decubitus- en continentieproblemen. Ook is zij betrokken bij het poliklinische cauda-spreekuur voor continentievragen. Tevens beoordeelt zij decubituswonden tijdens het gezamenlijk poliklinisch consult met de revalidatiearts en de plastisch chirurg van het UMCU.

Overige activiteiten

 • Lid van de landelijke werkgroep richtlijn defecatie beleid voor mensen met een dwarslaesie
 • Lid van de landelijke werkgroep richtlijn mictie beleid voor mensen met een dwarslaesie
 • Lid van de landelijke werkgroep revalidatie wondverpleegkundigen
 • Member of the educational committee of the SCI nurse conference
 • Lid van de ISCoS International Spinal Cord Society
 • Lid van de NVDG Nederlands Vlaams Dwarslaesie Genootschap
Lees meer
Oude Nijhuis, C.S.M. (Dr.)

Oude Nijhuis, C.S.M. (Dr.)

Algemeen arts

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Dr. C.S.M. Oude Nijhuis is opgeleid als kinderarts en werkzaam als algemeen arts op locatie School Ariane de Ranitz (leerlingen van 4-12 jaar). Ze coördineert de revalidatie van kinderen met Ernstige Meervoudige Beperkingen (EMB) en Zeer Moeilijk Lerende kinderen (ZML). In nauw overleg met het onderwijsteam wordt de revalidatie geboden volgens het een-kind-een-plan (EKEP) principe.

Overige activiteiten

 • Lid van Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Lid van Sectie Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK-SEAA)
 • Lid van Expertisegroep Global Child Health van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Lid commissie BZR (basis medische zorg en revalidantveiligheid) De Hoogstraat
Lees meer
Slabbekoorn-Bavinck, A.J.H. (Drs.)

Slabbekoorn-Bavinck, A.J.H. (Drs.)

Revalidatiearts

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

In het Diakonessenhuis Utrecht geeft drs. Slabbekoorn-Bavinck revalidatieadvies aan mensen die zijn opgenomen op de diverse afdelingen en houdt op de polikliniek een algemeen revalidatiespreekuur. Zij neemt deel aan het multidisciplinaire overleg op de neurologieafdeling.

In het revalidatiecentrum stuurt zij de poliklinische revalidatie voor mensen met multiple sclerose aan. Ook houdt zij een poliklinisch revalidatiespreekuur voor neurologische diagnosen, spreekuur met de orthopedisch instrumentmaker en geeft zij klinische en poliklinische supervisie.

Aandachtsgebieden zijn acute en chronische fase na CVA/NAH en multiple sclerose (MS).

Consulentschap(pen)

 • AxionContinu Woonzorgcentrum ‘t Huis aan de Vecht, Utrecht,
 • Careyn, Verpleeghuis Maria Oord, Vinkeveen
 • Careyn, Zorgcentrum Swellengrebel, Utrecht

Overige activiteiten

 • Voorzitter Kwaliteitscommissie medische staf De Hoogstraat Revalidatie
 • Lid regionale ketenbesturen CVA vanuit Diakonessenhuis (Stroke Service Utrecht)
 • Lid Werkgroep Multiple Sclerose (WMS) VRA
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland (VRA)
Lees meer
Stolwijk-Swüste, J.M. (Dr.)

Stolwijk-Swüste, J.M. (Dr.)

Revalidatiearts

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Dr. Stolwijk behandelt revalidanten met een dwarslaesie, zowel klinisch als in dagbehandeling. Daarnaast verzorgt zij een poliklinisch spreekuur voor dwarslaesie en spina bifida. Hier biedt zij controle en een second opinion aan. Tevens is zij als Associate Professor verbonden aan het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, Haar onderzoek focust op het verbeteren en behouden van sociale participatie door het beïnvloeden van psychosociale problemen en focust tevens op de meest belangrijke secondaire complicaties bij dwarslaesie: pijn, neurogene darm en stemming.

Dr. Stolwijk is in 2009 op het proefschrift: ‘Functioning and ageing with late-onset sequelae of poliomyelitis’ gepromoveerd. Zij is per 1 januari 2024 benoemd tot Associate Professor in het UMCU en is momenteel co-promotor van vijf promovendi en begeleidt zes arts-assistenten en vijf studenten bij hun wetenschappelijk onderzoek.

Consulentschap(pen)

 • Transitie poli WKZ spina kinderen vier keer per jaar

Overige activiteiten

 • Lid medisch ethische commissie De Hoogstraat Revalidatie
 • Lid Klachtenonderzoekscommissie (plaatsvervanger) De Hoogstraat Revalidatie
 • Lid body weight support system groep FT 2025
 • Ambassadeur intranet/internet De Hoogstraat Revalidatie
 • Opleider assistenten in opleiding tot revalidatiearts in De Hoogstraat Revalidatie
 • Vice voorzitter Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG)
 • Lid International Spinal Cord Society (ISCoS)
 • Lid subcommittee non traumatic spinal Cord Injury ISCOS
 • Lid redactieraad Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR)
 • Board Member EndParalysis Foundation
 • Lid bestuurscommissie Nederlandse Dataset Dwarslaesie
 • Medisch adviseur SBH Nederland
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland (VRA)
Lees meer
van den Broek d’Obrenan, J. (Drs.)

van den Broek d’Obrenan, J. (Drs.)

Kinderrevalidatiearts

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Drs. J. van den Broek d’Obrenan is werkzaam als kinderrevalidatiearts van het jeugdteam voor jongeren met chronische pijn of vermoeidheid en op de locatie College Ariane de Ranitz (leerlingen vanaf 12 jaar).

Daarnaast is hij chief medical information officer (CMIO) binnen De Hoogstraat Revalidatie. In deze rol vervult hij een brugfunctie tussen Informatie Technologie (IT) en de praktijk van patiëntenzorg / inhoudelijke medisch specialistische revalidatie (MSR) processen.

Overige activiteiten

 • CMIO
 • Lid Informatiemanagement commissie De Hoogstraat Revalidatie
 • Gespreksleider IFMS De Hoogstraat Revalidatie
 • Lid werkgroep cursus kinderrevalidatie VRA
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland (VRA)
Lees meer
van der Steen, I. A. (Drs.)

van der Steen, I. A. (Drs.)

Kinderrevalidatiearts

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Drs. I. (Irene) A. van der Steen werkt als revalidatiearts op de kliniek kind en jeugd van De Hoogstraat. Binnen de diversiteit aan diagnoses zijn niet-aangeboren hersenletsel en dwarslaesie bij kinderen en jongeren een aandachtsgebied voor zowel de klinische als poliklinische revalidatie.

Consulentschap(pen)

 • Antonius Ziekenhuis, Downteam

Overige activiteiten

 • Lid Stafbestuur De Hoogstraat Revalidatie
 • Lid Kwaliteitscommissie medische staf De Hoogstraat Revalidatie
 • Lid body weight support system groep FT 2025
 • Lid Adviescommissie kwaliteitsvisitaties FMS
 • Lid Werkgroep Hersenletsel Jeugd (HeJ) VRA
 • Lid Werkgroep klinisch werkende kinderdokters VRA
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland (VRA)
Lees meer
van der Vossen S. (Drs.)

van der Vossen S. (Drs.)

Kinderrevalidatiearts

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Drs. van der Vossen is één van de twee revalidatieartsen in het kinderteam. Hier worden kinderen van 0 tot 7 jaar behandeld met uiteenlopende diagnoses. Zij is verantwoordelijk voor de behandeling van peuters op de therapeutische peutergroep binnen De Hoogstraat. Daarnaast begeleidt zij kinderen poliklinisch. Van april 2013 tot april 2014 was zij werkzaam als fellow kinderrevalidatie in het VUmc onder begeleiding van prof. J. Becher. Tijdens dit fellowship heeft ze zich verdiept in: spasticiteitsbehandeling, orthesiologie en loopvaardigheid (incl. gangbeeldanalyse en toepassing praktijk).

Overige activiteiten

 • Lid IFMS-commissie De Hoogstraat Revalidatie
 • Lid sectie kinderrevalidatiegeneeskunde
 • Lid werkgroep vroegbehandeling kinderrevalidatieartsen
 • Gastdocent bij master fysiotherapie (SOMT)
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland (VRA)
Lees meer
van Gelder, L. (Dr.)

van Gelder, L. (Dr.)

Revalidatiearts

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Dr. van Gelder behandelt revalidanten met een dwarslaesie in dagbehandeling. Hier ziet zij zowel mensen met een recent opgelopen dwarslaesie als mensen die al jaren een dwarslaesie hebben en nieuwe hulpvragen of secundaire gezondheidsproblemen hebben. Naast de reguliere jaarcontroles bij dwarslaesie draait zij ook een multidisciplinaire nazorgpoli, het nazorgcarroussel, en een spreekuur voor volwassenen met een spina bifida.

Consulentschap(pen)

 • Careyn, Verpleeghuis Snavelenburg, Maarssen

Overige activiteiten

 • Lid Stuurgroep voeding en revalidatie De Hoogstraat Revalidatie
 • Lid Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG)
 • Lid werkgroep Bewegen en Sport VRA
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland (VRA)
Lees meer
van Wijk, I. (Dr.)

van Wijk, I. (Dr.)

Kinderrevalidatiearts

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Dr. van Wijk is één van de twee revalidatieartsen in het jeugdadviesteam. Haar aandachtsgebied is orthopedische aandoeningen. Het jeugdadviesteam is gespecialiseerd in kortdurende adviesbehandeling. In dit team worden kinderen behandeld en begeleid met aanlegstoornissen en amputaties van de ledematen, skelet dysplasieën, cerebrale parese, spierziekten, DCD en vele andere diagnoses. Zij ziet o.a. de kinderen met reductiedefecten of amputaties van de ledematen in de HWK (Hand- en armwerkgroep Kinderen) en de KWBP (Kinderwerkgroep Beenprothese), en er zijn gezamenlijke technische spreekuren met de afdeling De Hoogstraat Orthopedietechniek en De Hoogstraat Revalidatietechniek.

Onder de vlag van Mobility-Kids werkt zij in het WKZ in multidisciplinaire spreekuren samen met de kinderorthopedie en plastische chirurgie (NFU/ERN expertisecentra zeldzame aandoeningen rare bone disease en reduction deficiencies).

Samen met haar revalidatieteam, De Hoogstraat Orthopedietechniek en Dr. Ralph Sakkers, kinderorthopeed in het WKZ, richtte zij in januari 2015 het Europese netwerk ChiLD (Children with Limb Deficiencies) op dat nauw samenwerkt met de Amerikaans/Canadese Association for Children’s Prosthetic and Orthotic Clinics (ACPOC).

Dr. van Wijk werkt ook als onderzoeker binnen het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, het onderzoeks- en innovatiecentrum van het Revalidatiecentrum De Hoogstraat en de afdeling Revalidatie, Fysiotherapiewetenschap en Sport. Belangrijkste onderwerpen zijn prothesiologie, sport en bewegen, family empowerment, kwaliteit van leven en transitie.

Consulentschap(pen)

 • NFU expertisecentra WKZ

Overige activiteiten

 • Lid IFMS-commissie en gespreksleider De Hoogstraat Revalidatie
 • Lid (medisch) ethische commissie De Hoogstraat Revalidatie
 • Lid commissie OTH De Hoogstraat Revalidatie
 • Gastdocent cursus Meer dan Medisch
 • Gastdocent opleiding orthopedisch technoloog Fontys Hogeschool
 • Lid International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO)
 • Lid Werkgroep Amputatie en Prothesiologie (WAP) VRA
 • Voorzitter Werkgroep Amputatie, reductiedefecten en Prothesiologie van de Arm (WAP-A) VRA
 • Lid wetenschappelijke commissie WAP-A VRA
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland (VRA)
Lees meer
Verheul, F.J.M. (Drs.)

Verheul, F.J.M. (Drs.)

Revalidatiearts

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Drs. Verheul werkt in het kinderteam, de HWK (Hand- en armwerkgroep Kinderen) en KWBP (Kinderwerkgroep Beenprothese).

In het kinderteam worden kinderen van 0 tot 7 jaar met uiteenlopende diagnoses poliklinisch begeleid. In de HWK en KWBP worden kinderen met een aanlegstoornis of amputatie van de ledematen poliklinisch begeleid. Bij beide teams zijn er gezamenlijke technische spreekuren met de afdeling De Hoogstraat Orthopedietechniek en De Hoogstraat Revalidatietechniek.

Drs. Verheul is bij verschillende wetenschappelijke onderzoeken in de kinderrevalidatie betrokken. Verder geeft zij begeleiding aan de revalidatieartsen in opleiding.

Overige activiteiten

 • Stagebegeleiding revalidatiearts in opleiding
 • Gastdocent voor geneeskunde studenten tweede jaar UU (blok ontwikkelingsstoornissen)
 • Lid sectie kinderrevalidatiegeneeskunde
 • Lid werkgroep amputatie en prothesiologie arm (WAPA) VRA
 • Lid werkgroep vroegbehandeling VRA
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland (VRA)
Lees meer
Visser, T.A.E.

Visser, T.A.E.

Physician assistant

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Tetty Visser werkt als physician assistant (PA) samen met de twee kinderrevalidatieartsen in het jeugdadviesteam van De Hoogstraat Revalidatie

Het jeugdadviesteam is gespecialiseerd in kortdurende adviesbehandeling. Waarbij kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen poliklinisch worden behandeld. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de revalidatiezorg van kinderen met (een vermoeden tot) DCD.

Voor april 2022 heeft zij ruim 20 jaar in het UMC/WKZ gewerkt. Eerst als kinderverpleegkundige en vanaf 2013 als physician assistant op de dagbehandeling in het WKZ. Naast haar zaalartsfunctie was zij gespecialiseerd in pijn en angstreductie bij kinderen en gaf zij verschillende vormen van sedatie.

Overige activiteiten

 • Lid sectie kinderrevalidatiegeneeskunde
 • Lid DCD artsen werkgroep
 • Ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Associatie Physician Assistants
 • Lid Nederlandse Associatie Physician Assistants

 

Lees meer