Wanneer uw kind een spierziekte heeft, kunnen lichamelijke problemen zich bij de geboorte voordoen, maar ook in een later stadium (verder) ontwikkelen. De Hoogstraat Revalidatie biedt een multidisciplinaire behandelaanpak om uw kind te helpen met problemen bij bijvoorbeeld lopen. Wij leren hem of haar om te gaan met de blijvende beperkingen of achteruitgang.

Wat zijn spierziekten?

Wanneer uw kind een spierziekte heeft, is het functioneren van de spieren aangetast. Gevolg hiervan is dat de spierkracht afneemt, waardoor bepaalde handelingen voor uw kind lastig zijn of worden. Soms is al bij de geboorte duidelijk dat uw kind een spierziekte heeft. Andere spierziekten komen pas op latere leeftijd tot uiting. Uw kind kan bijvoorbeeld niet meer zonder steun vanaf de grond omhoog komen, heeft een afwijkende manier van lopen of het lopen lukt helemaal niet. De eerste ziekteverschijnselen zijn afhankelijk van het type spierziekte. Bij veel spierziekten is sprake van achteruitgang (progressie). Het tempo waarin dat plaatsvindt wisselt. Bij ernstige vormen is uw kind soms al op jonge leeftijd afhankelijk van een rolstoel. Bij milde vormen kan het lopen van grote afstanden pas een probleem worden op latere leeftijd. Spierziekten, zoals Duchenne, kunnen erfelijk zijn, maar dat hoeft niet.

Behandeling spierziekten

De behandeling van verschillende spierziekten is afhankelijk van de leeftijdsfase van uw kind. Spierziekten zijn niet te genezen. Daarom richt de behandeling zich op het benutten van de mogelijkheden van uw kind, met als doel een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Door middel van een observatieonderzoek kunnen we de huidige situatie in kaart brengen en een behandelprogramma opstellen.

Poliklinische behandelingen

Spelenderwijs oefent uw kind dagelijkse activiteiten, eventueel vanuit de rolstoel. Vaak gaat de behandeling van uw kind gedurende meerdere periodes tijdens hun jeugd door, zodat we op tijd kunnen bekijken of er bijvoorbeeld nieuwe hulpmiddelen nodig zijn. De revalidatie behandeling is vaak poliklinisch. De Hoogstraat biedt verschillende dagbehandelingen, zoals de therapeutische peutergroepen aan. Ariane de Ranitz Utrecht is een mogelijkheid als uw kind 4 jaar of ouder is en aangewezen is op speciaal onderwijs in combinatie met revalidatiebehandeling. De revalidatiebehandeling op locatie De Kleine Prins Utrecht wordt gegeven door het revalidatieteam van De Hoogstraat. Als uw kind langdurig fysiotherapie nodig heeft, dragen we de behandeling over aan een fysiotherapeut in de woonomgeving van uw kind.

Behandelduur spierziekten

De behandelduur is afhankelijk van de situatie van uw kind. Deze kan variëren van eenmalige tot wekelijkse poliklinische behandelingen gedurende een bepaalde periode. In veel gevallen gaat de behandeling van uw kind gedurende de hele jeugd door en ook in de transitiefase naar volwassenheid en daarna kan revalidatie zinvol zijn.

Behandelteam

De Hoogstraat werkt met een multidisciplinair behandelteam onder leiding van de revalidatiearts. Het behandelteam van uw kind kan bestaan uit: een ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, muziektherapeut en orthopedagoog. Ook werken we nauw samen met de orthopedisch instrumentenmaker, revalidatietechnicus en orthopedisch schoenmaker.

Gezin en naasten

De behandeling van uw kind gebeurt gezinsgericht. Wij sluiten aan bij uw kind en gezin. Het gezin en andere naasten worden uitgenodigd bij de gesprekken en therapie. Ook organiseren wij voor u en andere familieleden informatiebijeenkomsten.

Zorg na de revalidatie

Wanneer uw kind de revalidatie behandeling heeft afgerond, kunnen er nieuwe vragen ontstaan, bijvoorbeeld wanneer uw kind aan een nieuwe onderwijsfase of sport begint. Via een kortdurende poliklinische behandeling kunnen wij nieuwe zorgvragen behandelen. Ook biedt De Hoogstraat periodieke follow-ups aan.