De oorzaak van LIS is meestal een infarct in de hersenstam of een bloeding in de pons (verbinding tussen kleine en grote hersenen). De zuurstof- en voedselvoorziening naar de hersenstam en het signaal naar het ruggenmerg worden dan verstoord. Soms is een trauma of een tumor de oorzaak van een LIS.

Behandelingen bij het locked-in syndroom

Wij zien patiënten in de niet-acute fase op een speciale locked-in poli in De Hoogstraat. Dat wil zeggen dat het locked-in syndroom al een tijd bestaat, meestal minimaal een jaar. De reden is dat we willen afwachten of er nog ergens functie in het lichaam is terug gekomen.

Een deskundig behandelteam van De Hoogstraat kijkt dan naar de eventuele functionele mogelijkheden van uw lichaam. Tijdens het polibezoek kijken we naar een aantal zaken. In de eerste plaats naar de mogelijkheden van communiceren, bijvoorbeeld om te kunnen alarmeren, te bellen om hulp en duidelijk te maken wanneer u ja of nee bedoelt. Ook besteedt het behandelteam aandacht aan de eventuele mogelijkheden als het gaat om het elektronisch besturen van de omgeving, zoals televisie, verlichting, mobiele telefoon en tablet. Tevens wordt gekeken naar de opties voor mobiliseren, zoals wat er eventueel nodig is om zelfstandig rolstoel te kunnen rijden en goed te kunnen zitten. Om bovenstaande te kunnen verwezenlijken worden de fysieke mogelijkheden onderzocht.

In uitzonderlijke gevallen bezoekt het behandelteam u in het ziekenhuis of in het verpleeghuis waar u verblijft. De voorkeur is echter een bezoek in De Hoogstraat omdat hier beter gekeken kan worden naar eventuele mogelijkheden.

Duur van de behandeling

De behandelduur is afhankelijk van uw vragen en de mogelijkheden die er zijn. In de praktijk komt het neer op een aantal afspraken waarin wordt gekeken wat u nodig heeft en uit kunt proberen. Aanvragen of aanpassingen kosten tijd en er zijn vaak meer momenten nodig om op maat aan te passen.

Behandelteam

De Hoogstraat werkt met een multidisciplinair behandelteam onder leiding van een revalidatiearts. Uw behandelteam bestaat uit een: ergotherapeut, logopedist, medewerker van de adaptietechniek (ART) en eventueel een fysiotherapeut.

Het team biedt u een veelzijdig aanbod, zoals:

  • Adviseren (ook op afstand)
  • Meedenken en begeleiden in de aanvraag van voorzieningen
  • Realiseren van gebruiksvriendelijke hulpmiddelen
  • Doorverwijzen naar andere hupverleners wanneer nodig
Behandelteam Locked-in

Het behandelteam. vlnr: Kim van den Adel (ergotherapeut), Quido de Valk (ART), Catja Dijkstra (revalidatiearts), Katia Gitsis (ergotherapeut), Carine Roos (logopedist)

Nazorg en controle

U kunt met nieuwe hulpvragen contact opnemen met uw revalidatiearts via het secretariaat.

Meer informatie

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande tekst? U kunt uw vraag mailen naar Esther van de Meent: e.v.d.meent@dehoogstraat.nl.