Behandeling bij dwarslaesie

Wanneer uw kind onlangs een acute dwarslaesie heeft opgelopen bij bijvoorbeeld een ongeval of al langere tijd een dwarslaesie heeft, biedt De Hoogstraat Revalidatie een multidisciplinaire behandelaanpak. Wij leren hem of haar om te gaan met de blijvende beperkingen.

Wat is een dwarslaesie?

Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg die bijvoorbeeld ontstaat wanneer hij of zij een ongeluk of infectie heeft gehad. Deze beschadiging verbreekt het contact tussen de hersenen, zenuwen, spieren en organen. Dit heeft als gevolg dat er verlamming ontstaat onder het gebied van de beschadiging. De aard van de beschadiging bepaalt of uw kind volledig (complete dwarslaesie) of gedeeltelijk functieverlies (incomplete dwarslaesie) heeft. Concrete gevolgen zijn het niet meer goed kunnen gebruiken van de spieren, gevoelloosheid en een verstoorde werking van bijvoorbeeld blaas en darmen. De plaats van de beschadiging bepaalt tot op welke hoogte er functieverlies is en daarmee of het gaat om een hoge of lage dwarslaesie.

Behandeling dwarslaesie

De Hoogstraat Revalidatie is één van de acht centra in Nederland die gespecialiseerd is in dwarslaesie revalidatie. De intensieve samenwerking tussen het behandelteam voor volwassenen met een dwarslaesie en het behandelteam kind en jeugd waarborgt het niveau van behandeling dat nodig is. Daarnaast draagt de kennis en expertise die opgedaan wordt in het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht bij aan de verbetering van de revalidatie behandeling.

Klinische behandeling bij een dwarslaesie

Wanneer uw kind recent een dwarslaesie heeft opgelopen, wordt hij of zij vanuit het ziekenhuis bij ons opgenomen. Deze klinische behandeling richt zich op de terugkeer naar huis. De behandeling focust zich, daar waar mogelijk, op het motorisch herstel en op het leren leven met een dwarslaesie. Dit gebeurt individueel en groepsgewijs. De revalidatie behandeling gebeurt zoveel mogelijk spelenderwijs, aansluitend op de leeftijds- en ontwikkelingsfase van uw kind. U kunt hierbij denken aan het trainen van dagelijkse vaardigheden, het doen van spierversterkende oefeningen en het beheersen van rolstoelvaardigheden.

Het dagelijks leven op de afdeling en in de huiskamer zijn belangrijke momenten waarop vaardigheden geoefend en toegepast worden. Ook in behandelgroepen, zoals de handfunctiegroep, het gamelab, en tijdens diverse sportieve activiteiten wordt gewerkt aan de te behalen doelen. Wanneer uw kind weer thuis kan wonen, wordt de behandeling meestal poliklinisch voortgezet.

Poliklinische behandeling bij een dwarslaesie

Als uw kind al langere tijd te maken heeft met de gevolgen van een dwarslaesie, kunnen wij hem of haar verder helpen met een poliklinische behandeling. Afhankelijk van de vraag van u en uw kind, wordt er een persoonlijk behandeltraject gestart. U kunt hierbij denken aan problemen bij continentie, zitten of decubitus (doorligplekken) of een nieuwe rolstoel. Ook kan een nieuwe levensfase van uw kind nieuwe vragen meebrengen. Het kan zijn dat u, samen met de revalidatiearts, kiest om poliklinische behandeling dichter bij huis te volgen of dat behandeling bij bijvoorbeeld een fysiotherapeut in de buurt voldoende is. Wij dragen de behandeling zorgvuldig over en blijven beschikbaar voor u en de behandelaars om mee te denken of vragen te beantwoorden.

Behandelduur dwarslaesie

Wanneer uw kind een acute dwarslaesie heeft opgelopen, wordt hij of zij klinisch bij ons opgenomen. Afhankelijk van de situatie verblijft uw kind gemiddeld acht tot twaalf weken bij ons. Wanneer uw kind vervolgens poliklinisch gaat revalideren, is hij of zij gemiddeld nog acht weken in behandeling bij De Hoogstraat.

Behandelteam

De Hoogstraat werkt met een multidisciplinair behandelteam onder leiding van de revalidatiearts. Het behandelteam van uw kind kan bestaan uit: verpleegkundigen, ergotherapeut, fysiotherapeut, pedagogisch hulpverlener, sporttherapeut, maatschappelijk werker en orthopedagoog . Ook kan er een revalidatietechnicus, creatief therapeut of logopediste worden ingeschakeld om uw kind extra te ondersteunen tijdens de revalidatie behandeling.

Gezin en naasten

De dwarslaesie van uw kind heeft ook voor u en andere gezinsleden grote gevolgen. In de behandeling besteden wij aandacht aan uw gezinssituatie en ondersteunen we u en uw gezin bij de gevolgen van de dwarslaesie van uw kind. Het gezin en andere naasten worden daarom actief betrokken bij de gesprekken en therapie. Ook organiseren wij voor u en andere familieleden informatiebijeenkomsten.

Zorg na de revalidatie

Wanneer uw kind de revalidatie behandeling heeft afgerond, kan het zijn dat er nieuwe vragen ontstaan, bijvoorbeeld wanneer uw kind aan een nieuwe onderwijsfase of sport begint. Door middel van een kortdurende poliklinische behandeling kunnen nieuwe zorgvragen behandeld worden. De afdeling revalidatietechniek kan in samenwerking met de revalidatiearts uw kind tijdens en na de revalidatie behandeling helpen met aanpassingen die nodig zijn om een zo groot mogelijke zelfredzaamheid te bereiken. Ook biedt De Hoogstraat periodieke check-ups aan met de revalidatiearts.