Als u een ongeluk heeft gehad, kunnen de gevolgen veel impact hebben op zowel uw lichamelijk als geestelijk welzijn. De Hoogstraat Revalidatie biedt een multidisciplinaire behandelaanpak om u te helpen met de tijdelijke of blijvende beperkingen na een (multi)trauma.

Wat is een (multi)trauma?

U kunt een (multi)trauma oplopen wanneer u een ernstig ongeval heeft gehad. Er is dan sprake van meerdere letsels. Dit kan bijvoorbeeld een combinatie zijn van botbreuken, letsel aan gewrichten en spieren, orgaanletsel, zenuwletsel, hersenletsel of amputatie van ledematen. Afhankelijk van uw letsel kunnen er tijdelijke of blijvende beperkingen ontstaan.

Behandeling (multi)trauma

De Hoogstraat Revalidatie biedt een behandeling wanneer u kans heeft om volledig te herstellen, maar ook wanneer volledig herstel niet mogelijk is. In het laatste geval werken wij samen met u toe naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Hierbij leert u om eerst binnenhuis zelfstandig te functioneren, vervolgstappen kunnen bijvoorbeeld sport en werk zijn. Indien er blijvende beperkingen bestaan, kijken we samen met Orthopedietechniek en Revalidatietechniek hoe we ervoor kunnen zorgen dat de beperkingen u zo min mogelijk in de weg staan in het dagelijks leven.

Behandelduur (multi)trauma

De duur van de klinische revalidatie is afhankelijk van uw letsel en de mate van zelfstandigheid die u nodig heeft om terug te keren naar huis. Gemiddeld wordt u twee tot drie maanden klinisch opgenomen.

Behandelteam

De Hoogstraat werkt met een multidisciplinair behandelteam onder leiding van uw revalidatiearts. Uw behandelteam kan bestaan uit onder andere een fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog en consulent aangepast sporten.

Uw naasten

De gevolgen van een (multi) trauma hebben een grote impact op uw omgeving. Gezin, familie en andere betrokkenen spelen bij De Hoogstraat een onmisbare rol bij uw revalidatie. Daarom betrekken wij uw naasten bij gesprekken en bij de therapie. Daarnaast organiseert De Hoogstraat meeloopdagen en informatiebijeenkomsten.

Zorg na de revalidatie

Wanneer uw revalidatie behandeling is afgerond, biedt De Hoogstraat periodieke check- ups bij uw revalidatiearts aan. Wanneer u na de behandeling nieuwe vragen heeft, kunt u contact opnemen om deze te bespreken.