Wat is niet-aangeboren hersenletsel?

Bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is er sprake van een beschadiging van de hersenen. De Hoogstraat Revalidatie behandelt zowel aangeboren (CP) als niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft verschillende oorzaken, zoals:
• een beroerte (ook wel CVA genoemd, met een herseninfarct of hersenbloeding als oorzaak)
• een hersenkneuzing
• traumatisch hersenletsel ontstaan door een ongeval
• een hersentumor
• een infectie

De gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel hangen af van de ernst van het letsel. Gevolgen kunnen zich fysiek uiten, zoals problemen met lopen, maar ook in het gedrag of de emotie. Verder zijn veelvoorkomende gevolgen problemen met taal en spraak (afasie), slikken en vermoeidheid. De gevolgen van bijvoorbeeld een herseninfarct kunnen ook op langere termijn blijvend zijn.

Behandeling niet-aangeboren hersenletsel

Wanneer u in het ziekenhuis opgenomen bent, kunt u uw revalidatie behandeling voort zetten bij De Hoogstraat Revalidatie. Afhankelijk van uw situatie wordt er bekeken of u klinisch wordt opgenomen of een poliklinische dagbehandeling gaat volgen. De behandeling, bestaande uit individuele en/of groepstherapieën, richt zich op het bevorderen van herstel en is gericht op het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Gedurende uw behandeling wordt er toegewerkt naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

Kortdurende adviestrajecten

Daarnaast zetten wij onze expertise in om u advies te geven bij cognitieve problemen, taal- en spraakproblemen, slikproblemen en lichamelijke klachten. Op de gebieden waar dit lastig gaat, helpt De Hoogstraat naar het zoeken van bijvoorbeeld alternatieve vormen van communiceren of hulpmiddelen die u tijdens het sporten kunt gebruiken.

Behandelduur niet-aangeboren hersenletsel

De ernst van uw hersenletsel bepaalt welke klinische of poliklinische behandeling geschikt is. De behandelduur is daarom afhankelijk van uw situatie. Bij een klinische behandeling verblijft u gemiddeld (7-8 weken) bij De Hoogstraat. Afhankelijk van uw situatie kan deze periode langer of korter zijn. Na ongeveer drie weken wordt in de eerste teamvergadering ingeschat hoe lang de behandeling gaat duren. Na de klinische revalidatie volgt u vaak nog een periode van poliklinische revalidatie. U verblijft dan thuis en komt een aantal weken voor behandeling naar De Hoogstraat.

Behandelteam

De Hoogstraat werkt met een multidisciplinair behandelteam onder leiding van uw revalidatiearts. Uw behandelteam bestaat bijvoorbeeld uit een verpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en een psycholoog. Ook kunnen een sporttherapeut of creatief therapeut u extra te ondersteunen tijdens uw revalidatie behandeling.

Uw naasten

De gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben ook invloed op uw omgeving. Gezin, familie en andere betrokkenen spelen bij De Hoogstraat dan ook een onmisbare rol bij uw revalidatie. Zij zijn altijd welkom en worden op veel verschillende manieren bij gesprekken en therapie betrokken. We organiseren bijvoorbeeld meeloopdagen en informatiebijeenkomsten. Wanneer u kinderen heeft tussen de 4 en 18 jaar, kunnen zij meelopen tijdens een dag die we speciaal voor hen organiseren. Tijdens deze dag krijgen zij voorlichting over hersenletsel en vertellen wij hen waarom u in De Hoogstraat verblijft en hoe uw dag er uit ziet.

Zorg na de revalidatie

Wanneer uw revalidatie behandeling is afgerond, biedt De Hoogstraat periodieke controles aan. Wanneer u na de behandeling nieuwe vragen heeft, kunt u contact opnemen om deze te bespreken. Ook heeft De Hoogstraat de Oefengids beroerte ontwikkeld. Met deze gids kunt u ook na de revalidatiebehandeling de lichamelijke functies blijven trainen.

Vijf maanden na mijn hersenbloeding was ik terug in mijn oude studentenhuis en de maand daarop startte ik met mijn nieuwe studie.

Niels

De behandelaars en verpleegkundigen hebben mij op fysiek en mentaal vlak ondersteund in mijn proces, maar het mooie is dat ik het zelf heb gedaan.

Maaike

Downloads

Flyer Slikklachten
PDF - 577.69 KB
Flyer Looppoli
PDF - 466.47 KB
Flyer Handengroep CVA
PDF - 109.08 KB
Flyer NMES
PDF - 79.26 KB
Flyer Afasie
PDF - 30.26 KB