De chronische gevolgen van Cerebrale Parese (CP) zijn niet te genezen. Revalidatie kan helpen om leven met CP makkelijker te maken. De Hoogstraat kan u door middel van een multidisciplinaire behandelaanpak helpen met vraagstukken rondom dagelijkse activiteiten of andere beperkingen die u ervaart. Het doel is om een zo groot mogelijke zelfredzaamheid te bereiken.

Wat is Cerebrale Parese (CP)?

Bij Cerebrale Parese (CP) is er sprake van een hersenbeschadiging. Die beschadiging ontstaat voor, tijdens of tot ongeveer één jaar na de geboorte, door bijvoorbeeld een infectie of zuurstofgebrek. De klachten van mensen met CP kunnen sterk verschillen in ernst en soort. Het bewegen kan verminderd zijn, waarbij soms stijfheid (spasticiteit) voor kan komen. Ook kunt u soms last hebben van teveel bewegingen (dyskinesie) of moeite hebben met het sturen van armen of benen (ataxie). Deze klachten kunnen eenzijdig of tweezijdig aanwezig zijn. Dit geeft problemen bij het gebruik van de armen en met lopen of zitten. Wat ook voor kan komen zijn stoornissen van het zien, horen, spreken, slikken en in het denkvermogen (bijvoorbeeld aandacht, geheugen of probleemoplossend vermogen). Daarnaast kan er sprake zijn van pijn, snellere vermoeidheid en een beperkte belastbaarheid.

Behandeling Cerebrale Parese (CP)

Cerebrale Parese is een chronische aandoening en verandert naarmate u ouder wordt niet. Ouder worden met CP kan wel andere klachten met zich meebrengen. Het is mogelijk om met behulp van revalidatie het leven met CP makkelijker te maken. We hebben een behandelteam met specifieke deskundigheid op het gebied van CP. We beoordelen uw lichamelijke klachten en kijken of en hoe we deze het beste kunnen behandelen. Ook geven we adviezen over lange termijn preventie van klachten. Tijdens een revalidatie behandeling werkt u aan de lichamelijke klachten, maar kunt u ook aan bijvoorbeeld fitheid- en vermoeidheidsklachten werken. Ook vraagstukken over andere activiteiten van het dagelijks leven, zoals bijvoorbeeld vervoer, wonen, werk of vrije tijd, kunnen aan bod komen. Door middel van adviezen en door te oefenen leert u hoe u bepaalde activiteiten kunt uitvoeren (zo nodig met hulp of aanpassingen) en hoe u uw energie het best kunnen verdelen. Er is ook specifiek aandacht voor uw naasten met uitleg over de ziekte, en hoe hiermee zo goed mogelijk om te gaan.

Behandelduur Cerebrale Parese (CP)

Over het algemeen gaat het om een poliklinische behandeling. De behandelduur is afhankelijk van uw situatie en vragen.

Behandelteam

De Hoogstraat werkt met een multidisciplinair behandelteam onder leiding van uw revalidatiearts. Uw behandelteam bestaat bijvoorbeeld uit: een ergotherapeut, fysiotherapeut, psycholoog en maatschappelijk werker. Ook kan er een logopedist, sporttherapeut of creatief therapeut worden ingeschakeld om u extra te ondersteunen tijdens uw revalidatie behandeling.

Uw naasten

De gevolgen van Cerebrale Parese (CP) hebben ook invloed op uw omgeving. Gezin, familie en andere betrokkenen spelen bij De Hoogstraat een onmisbare rol bij uw revalidatie. Daarom betrekken wij uw naasten bij gesprekken en bij de therapie.

Zorg na de revalidatie

Wanneer uw revalidatie behandeling is afgerond, biedt De Hoogstraat in overleg met u periodieke check- ups bij uw revalidatiearts aan. Wanneer u na de behandeling nieuwe vragen heeft, kunt u contact opnemen om deze te bespreken.