Als uw kind niet thuis kan verblijven omdat hij of zij verpleegkundige zorg en behandeling nodig heeft van een gespecialiseerd team, is het vaak beter om tijdens de revalidatie bij De Hoogstraat te verblijven. Dit noemen we een klinische opname. Ook als intensieve therapie nodig is, kan uw kind bij ons opgenomen worden. Na de klinische revalidatie volgt vaak een poliklinische behandeling door hetzelfde behandelteam.

Behandeling en het dagelijks leven

Uw kind volgt een behandelprogramma dat aansluit op zijn of haar belastbaarheid en de behandeldoelen die samen met u en uw kind zijn vastgesteld. Omdat kinderen en jongeren spelenderwijs én van elkaar leren, benutten we zoveel mogelijk de spontane momenten die ontstaan. Dat betekent dat we situaties en activiteiten uit het dagelijks leven gebruiken om te oefenen en de revalidatiedoelen te bereiken. Dit kan gaan om wassen en aankleden, met de rolstoel rijden, een spelletje spelen, gamen of met elkaar kletsen in de huiskamer of op school. Ook activiteiten zoals reizen met het openbaar vervoer, boodschappen doen, fietsen of een boswandeling zijn activiteiten waarmee geoefend wordt. Zodra het mogelijk is, gaat uw kind in het weekend naar huis. Er worden dan ook geen therapieën gegeven.

Behandelduur klinische opname

Hoe lang uw kind wordt opgenomen, is afhankelijk van de diagnose en de ernst van de aandoening. Als de klinische revalidatiedoelen zijn behaald, volgt ontslag uit de kliniek en revalideert uw kind meestal verder in de thuissituatie in combinatie met een poliklinische behandeling.

Informatie over een dwarslaesie uitgelegd in een video? Bekijk dan de aflevering van Het Klokhuis waarin een revalidant en een arts van De Hoogstraat een inkijkje geven in onze kliniek.

School en revalidatie

Leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs die een intensief revalidatieprogramma volgen waardoor ze tijdelijk geen lessen op hun eigen school kunnen volgen, kunnen les en begeleiding krijgen op de schoollocatie van het Expertisecentrum ‘De Kleine Prins’ in De Hoogstraat Revalidatie.

De afdeling

Op de afdeling zijn één- en tweepersoonskamers met een eigen bed, kastje en een kluisje. Uiteraard mag uw kind persoonlijke spullen meenemen om de kamer gezellig te maken. Alle slaapkamers hebben een eigen (aangepaste) badkamer. Er is een gezellige huiskamer, waar altijd begeleiding aanwezig is: verpleging, groepsleiding, sociaal pedagogisch hulpverleners. Behandelaars, zoals de logopedist en de fysiotherapeut, zijn ook regelmatig op de afdeling. Tot slot zijn er natuurlijk de andere kinderen en jongeren die ook hard werken aan hun revalidatie.

Leeftijdsgenoten

De kinderen en jongeren die op de afdeling verblijven zijn tussen 0 en 20 jaar. Omdat er in Nederland een beperkt aantal revalidatiecentra is dat kinderen en jongeren opneemt, zijn er kinderen en jongeren uit het hele land op de afdeling. De redenen van hun verblijf in de kliniek zijn divers. Er verblijven kinderen en jongeren na een ongeluk, na een operatie of omdat intensieve begeleiding nodig is. Bijvoorbeeld kinderen en jongeren met een dwarslaesie, hersenletsel, een amputatie, , een spierziekte, chronische pijn of chronische vermoeidheid. Tijdens deze periode helpen en steunen zij elkaar. Dit draagt zichtbaar positief bij aan het herstel. Behalve de kinderen en jongeren die zijn opgenomen zijn er ook kinderen en jongeren die poliklinisch behandeld worden.

Overnachten

Als uw kind bij De Hoogstraat komt revalideren, wilt u het liefst dicht bij uw kind zijn. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind en het herstel overleggen we met u de tijdsduur van het in-roomen. Dit kan niet constant, maar wel bieden we u de mogelijkheid om een korte periode op de afdeling te verblijven. We noemen dit ‘in-roomen’. Dit tijdelijke verblijf zorgt voor geborgenheid en gevoel van vertrouwen. Het helpt om u en uw kind te laten wennen aan de nieuwe omgeving.

Bezoek

Wanneer uw kind bij De Hoogstraat verblijft, bent u en eventuele andere gezinsleden op alle momenten van harte welkom. We overleggen op deze momenten met u over de zorg van uw kind en u kunt aanwezig zijn bij de therapie. Ook andere familie en vrienden mogen op bezoek komen, bij voorkeur tussen 18.00 en 21.00 uur. In overleg is dit ook mogelijk op een ander moment dat past in het behandelprogramma. Meer informatie over bezoek vindt u hier.