Als gevolg van een neurologische aandoening heeft u al langer bestaande problemen met lopen. Voor advies over mogelijke behandelingen ten aanzien van uw looppatroon bent u doorverwezen naar de looppoli van De Hoogstraat.

Behandelmogelijkheden

Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar de looppoli omdat er meer onderzoek nodig is om u te kunnen adviseren wat de mogelijke behandelopties zijn. Het bezoek aan de looppoli bestaat uit meerdere afspraken die plaatsvinden op één dagdeel.

Bewegingslab

Tijdens een eerste gesprek met de revalidatiearts of physician assistant wordt uw hulpvraag besproken en uw medische voorgeschiedenis in kaart gebracht. Vervolgens wordt uw looppatroon uitgebreid geanalyseerd in het bewegingslab.

Gangbeeldanalyse

In het bewegingslab kan onder andere een gangbeeldanalyse uitgevoerd worden. Dit onderzoek kan zowel bij volwassenen als bij kinderen gedaan worden. Er worden opnames gemaakt van het looppatroon om de bewegingen goed te kunnen bestuderen. Hierbij kan zowel gebruik gemaakt worden van videoregistratie als 3D-registratie. Bent u verwijzer en wilt u een patiënt doorverwijzen voor een gangbeeldanalyse? Bekijk dan de verwijs- en begeleidende brief.

Flyers

Flyer Looppoli
PDF - 466.47 KB
Flyer Gangbeeldanalyse
PDF - 466.05 KB