Wanneer uw kind een armamputatie heeft ondergaan of een aanlegstoornis aan de arm heeft, kan uw kind verschillende problemen ervaren. De Hoogstraat Revalidatie biedt een multidisciplinaire behandelaanpak, waarbij er gekeken wordt naar de levensfase en persoonlijke situatie van uw kind. Wij leren hem of haar om te gaan met tijdelijke of blijvende beperkingen.

Wat is een armamputatie?

Bij een amputatie wordt (een deel van) de arm of hand van uw kind chirurgisch verwijderd. Dit kan noodzakelijk zijn wanneer hij of zij een infectie, ongeval of kwaadaardige ziekte heeft gehad.

Wat is een aanlegstoornis van de arm?

Een aanlegstoornis van de arm wordt ook wel congenitaal reductiedefect genoemd. Congenitaal betekent aangeboren, reductie betekent verkorting en defect betekent niet goed of helemaal niet aangelegd. Dit betekent dat de hand of arm van uw kind bij de geboorte niet goed gevormd is, gedeeltelijk of in zijn geheel ontbreekt. De arm van uw kind is daarom vaak korter en ziet er anders uit dan normaal. De afwijking ontstaat vroeg in de zwangerschap en de oorzaak is vaak onbekend.

Behandeling amputatie en aanlegstoornis arm

Als uw kind door een amputatie of aanlegstoornis (een deel van) zijn of haar arm mist, biedt De Hoogstraat Revalidatie voorlichting over het te verwachten functioneren en/of een multidisciplinaire behandeling. Wij beantwoorden uw vragen en ondersteunen uw kind wanneer er problemen ontstaan in het dagelijks leven. Mogelijke oplossingen zijn bijvoorbeeld het aanleren van de activiteit op een andere manier of ondersteuning in de omgang met de zichtbare armamputatie of aanlegstoornis van de arm. Ook kan het gebruik van een hulpmiddel of prothese uitkomst bieden.

Tijdens de behandeling wordt er aandacht besteed aan het fysieke, emotionele en sociale aspect van de gevolgen van de armamputatie of aanlegstoornis. De Hoogstraat biedt een gezinsgerichte en ontwikkelingsgerichte behandeling. We kijken samen met u en uw kind welke begeleiding het beste past in de gezinssituatie en levensfase van uw kind. Naarmate uw kind ouder wordt, richt de behandeling zich ook op de zelfstandigheid en de transitie naar volwassene.

Behandelduur amputatie en aanlegstoornis arm

De behandelduur is afhankelijk van de situatie. De behandeling is vrijwel altijd poliklinisch en meestal kortdurend. Een enkele keer wordt gekozen voor klinische behandeling, bijvoorbeeld bij amputaties aan meerdere ledematen, of na een ongeval met uitgebreid letsel. Wanneer uw kind langdurige behandeling nodig heeft en niet in de directe omgeving van De Hoogstraat woont, wordt er meestal gekozen voor een overdracht naar een revalidatiecentrum of eerstelijnspraktijk dichter bij huis.

Behandelteam

De Hoogstraat werkt met een multidisciplinair behandelteam onder leiding van de revalidatiearts. Het behandelteam van uw kind bestaat uit: een ergotherapeut, fysiotherapeut, orthopedisch instrumentenmaker, revalidatietechnicus, maatschappelijk werker en een orthopedagoog.

Samenwerkingen

Daarnaast heeft de revalidatiearts van uw kind een gezamenlijk spreekuur met de plastisch chirurg en kinderorthopeed in het WKZ . Er wordt verder samengewerkt met Korter maar Krachtig (vereniging voor geamputeerden). Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek wordt samengewerkt met het UMCG, het Erasmus MC en de TU Delft.

Gezin en naasten

De behandeling van uw kind gebeurt gezinsgericht. Het gezin en andere naasten worden actief betrokken bij de gesprekken, behandeling en het aanmeten van eventuele prothesen en/of hulpmiddelen.

Zorg na de revalidatie

Wanneer uw kind de revalidatie behandeling heeft afgerond, kan het zijn dat er nieuwe vragen ontstaan, bijvoorbeeld wanneer uw kind aan een nieuwe onderwijsfase of sport begint. Door middel van een kortdurende poliklinische behandeling kunnen eventuele nieuwe zorgvragen behandeld worden. Ook biedt De Hoogstraat periodieke check-ups aan met de revalidatiearts en één of meerdere leden van het behandelteam.

Meer informatie