Wanneer u multiple sclerose (MS) heeft en klachten ervaart die u belemmeren bij uw dagelijkse activiteiten, biedt De Hoogstraat een multidisciplinaire behandelaanpak.

Wat is multiple sclerose (MS)?

Multiple sclerose is een ziekte waarbij de bescherm- en isolatielaag rondom de zenuwen in de hersenen, ruggenmerg en oogzenuwen is beschadigd. Hierdoor werkt het centrale zenuwstelsel niet goed meer. Afhankelijk van uw situatie kunt u verschillende klachten ervaren, zoals: krachtvermindering, spierkrampen, gevoelsstoornissen, problemen met het zien, problemen met plassen, vermoeidheid, stemmingsstoornissen en problemen met het denken. Deze klachten kunnen in de loop der tijd toenemen en een chronische vorm aannemen. De oorzaak van MS is nog onbekend.

Behandeling multiple sclerose (MS)

Wanneer u klachten ervaart die u belemmeren bij uw dagelijkse activiteiten, kan een revalidatie behandeling u helpen. Afhankelijk van uw situatie kan dat klinisch of poliklinisch zijn. Tijdens een revalidatieperiode helpt een behandelteam met specifieke deskundigheid op het gebied van MS u zo goed mogelijk om te gaan met uw beperkingen bij dagelijkse activiteiten. Vraagstukken over dagelijkse activiteiten, zoals lopen, zelfverzorging, vervoer, wonen, werk of vrije tijd, kunnen aan bod komen. Door middel van adviezen en door te oefenen, leert u hoe u bepaalde activiteiten nog kunt uitvoeren (zo nodig met medicatie, hulp of aanpassingen) en hoe u uw energie het beste kunt verdelen. Tijdens de revalidatie behandeling leert u zo zelfstandig mogelijk te blijven functioneren, bij voorkeur in uw eigen omgeving. Door ook thuis te blijven oefenen, houdt u de regie tijdens uw revalidatie

Behandelduur multiple sclerose (MS)

De ernst van uw aandoening bepaalt welke klinische of poliklinische behandeling geschikt is. Over het algemeen wordt u poliklinisch behandeld. Zowel bij een klinische als poliklinische behandeling is de behandelduur afhankelijk van uw situatie en vragen. Bij klinische revalidatie volgt na ongeveer drie weken een bespreking, waarbij wordt ingeschat hoe lang de behandeling gaat duren. Na klinische revalidatie volgt vaak een periode van poliklinische revalidatie. U verblijft dan thuis en komt een aantal weken voor behandeling naar De Hoogstraat.

Behandelteam

De Hoogstraat werkt met een multidisciplinair behandelteam onder leiding van uw revalidatiearts. Uw behandelteam bestaat, afhankelijk van uw klachten en hulpvragen bijvoorbeeld uit: een ergotherapeut, fysiotherapeut, psycholoog en maatschappelijk werker. Ook kan er een logopedist, sporttherapeut of creatief therapeut worden ingeschakeld om u extra te ondersteunen tijdens uw revalidatie behandeling.

Uw naasten

De gevolgen van MS hebben ook invloed op uw omgeving. Gezin, familie en andere betrokkenen spelen bij De Hoogstraat een onmisbare rol bij uw revalidatie. Daarom is er specifiek aandacht voor uw naasten met uitleg over de ziekte en hoe hier zo goed mogelijk mee om te gaan.

Zorg na de revalidatie

Wanneer uw revalidatie behandeling is afgerond, biedt De Hoogstraat periodieke controles bij uw revalidatiearts aan. Wanneer u na de behandeling nieuwe vragen heeft, kunt u contact opnemen om deze te bespreken.