Ik heb een aanlegstoornis van mijn arm

Wanneer je bent geboren met een verkorte arm (aanlegstoornis), leer je van jongs af aan hiermee om te gaan. Misschien heb je eerder bij ons therapie gehad. Het kan zijn dat je op bepaalde momenten in je leven nieuwe vragen hebt, bijvoorbeeld wanneer je naar een andere school gaat. Je kunt bij De Hoogstraat Revalidatie terecht met deze vragen. Soms is een korte behandeling of advies nodig om te zorgen dat je weer verder kunt.

Wat is een aanlegstoornis van de arm?

Als je een aanlegstoornis van je arm hebt, wordt dit ook wel congenitaal reductiedefect genoemd. Congenitaal betekent dat het aangeboren is en reductie houdt in dat je arm verkort is. Het woord defect geeft aan dat je arm niet goed of helemaal niet aangelegd is. Als je een congenitaal reductiedefect hebt, heb je dit al sinds je geboorte. In dit geval is (een deel van) je arm of hand niet goed gevormd of ontbreekt deze gedeeltelijk of helemaal.

Mijn behandeling

Jouw behandeling is afhankelijk van de vragen die je hebt. Samen met de revalidatiearts stel je, op basis van je vragen, jouw eigen doelen op. Hoewel je al van jongs af aan om leert te gaan met de aanlegstoornis van je arm, kunnen er nieuwe vragen ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer je naar de middelbare school gaat, je een nieuwe sport wilt doen of een relatie krijgt. Wij kijken samen met jou hoe we je kunnen adviseren en verder kunnen helpen. Het is eventueel mogelijk om samen met De Hoogstraat Revalidatietechniek een hulpmiddel op maat te laten maken waardoor je bijvoorbeeld makkelijker kunt sporten. Bij De Hoogstraat Orthopedietechniek kun je terecht met vragen en advies over een prothese.

Hoe lang duurt mijn behandeling?

Als je bij De Hoogstraat gaat revalideren, kan dat meestal via een korte, poliklinische behandeling. Dit houdt in dat je één of meerdere keren bij De Hoogstraat langskomt. Hoe vaak en hoe lang je langskomt is afhankelijk van de vragen die je hebt.

Wie gaan mij behandelen?

Bij De Hoogstraat Revalidatie is het belangrijk dat jij verder komt. Het behandelteam helpt je daarbij. Jouw behandelteam kan bestaan uit: een ergotherapeut, fysiotherapeut, orthopedisch instrumentenmaker, revalidatietechnicus, maatschappelijk werker en een orthopedagoog. Het behandelteam werkt multidisciplinair. Dit houdt in dat de revalidatiearts en alle andere behandelaren met elkaar afstemmen en overleggen om jou verder te helpen. Daarnaast stemmen zij af met jou en eventueel ook met jouw ouders en docenten.

Familie en vrienden

We houden rekening met jouw omgeving en betrekken hen, in overleg met jou, zoveel mogelijk bij de revalidatie. Je ouder(s), broers en zussen mogen af en toe mee doen met de behandeling en kunnen natuurlijk altijd op bezoek komen. Ook je vrienden mogen op bezoek komen.

“Ik ben nooit onzeker geweest over mijn verkorte arm, ik leg graag aan mensen uit dat ik ermee geboren ben. Maar toen ik op het vmbo meer over mijn toekomst nadacht, ging ik op zoek naar een goede prothese. Ik wil graag kok worden en met 1 hand eten snijden gaat véél te langzaam.”

LiangAanlegstoornis van de arm

Meer informatie

De Hoogstraat Orthopedietechniek is een toonaangevende orthopedische instrumentmakerij in het midden van Nederland. Je vindt er meer informatie over prothesen en orthesen en ook een overzicht van flyers en nieuwsbrieven over armprothesen.

NIKSTEKORT.NL is een website over opleiding, werk en rijbewijs voor jongeren die een deel van één arm of hand missen sinds hun geboorte of door een ziekte of ongeluk. De informatie en adviezen op deze site zijn samengesteld door jongeren met een korte arm en revalidatieprofessionals.

KorterMaarKrachtig
Landelijke vereniging voor mensen met een amputatie en/of aangeboren reductie van een ledemaat