Kom verder!

Met revalidatie helpen wij kinderen, jongeren en volwassenen verder bij de gevolgen van een aandoening, ongeval of ziekte.

Revalidatie bij De Hoogstraat

Kinderen en volwassenen die bij ons revalideren leren omgaan met hun beperkingen zodat zij naar hun eigen vermogen mee kunnen doen in de maatschappij.

Met meer dan 75 jaar ervaring kijken we samen naar de beste behandeling voor u of uw kind. We bieden intensieve behandeling, advies en technische aanpassingen op maat. Met onderzoek en innovatie dragen we bij aan verbetering van de behandeling.

Van moeilijk naar mogelijk

Revalidatieafdeling Zorgspectrum verhuist naar andere locatie

Lees meer

Watersportdagen groot succes

Lees meer

Agenda: Symposium ‘Thuis in dwarslaesiezorg’ voor thuiszorgverpleegkundigen

Lees meer