Voor de actuele wachttijd van een diagnose, kunt u contact opnemen met:

  • Polisecretariaat volwassenen: 030 256 1280 (maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur).
  • Kind en Jeugd: revalidatiemanager Annette Perdon: 030 256 1374 of a.perdon@dehoogstraat.nl.

Wachttijd in weken

VOLWASSENENWachttijd voor klinische opname1Wachttijd tot eerste poliklinisch consult2Wachttijd voor start poliklinische behandeling3
Hersenletsel
(traumatisch,
infectueus)
0 - 1 weken2 - 4 weken2 maanden
Cerebrale parese3+ maanden3+ maanden
Hersenletsel
CVA/Beroerte4
0 - 1 weken2 tot 4 weken6 - 7 weken
Dwarslaesie5 0 - 1 weken5 weken2 maanden (ZitAdviesTeam: 3 - 4 maanden)
Trauma, amputatie, orthopedie6 0 - 1 weken4 - 6 weken3+ maanden
KIND & JEUGDWachttijd voor klinische opname1Wachttijd tot eerste poliklinisch consult2Wachttijd voor start poliklinische behandeling3
0 - 18 jaar70 - 2 weken2 - 4 weken0 - 4 weken
SOLK1 - 2 weken
2 - 4 weken8 - 10 weken

Toelichting wachttijden

[1] Opname kan geïndiceerd worden vanuit het ziekenhuis, of nadat u vanuit huis een eerste consult bij een revalidatiearts heeft gehad.

[2] Het eerste consult is het eerste spreekuurcontact met een revalidatiearts van De Hoogstraat. Tijdens dat consult doet de revalidatiearts een voorstel voor de behandeling.

[3] Poliklinische revalidatiebehandeling wordt geïndiceerd tijdens het eerste consult bij een revalidatiearts. De wachttijd is de tijd tussen het eerste consult en de start van de poliklinische revalidatiebehandeling.

[4] Voor een acuut CVA / beroerte gelden geen wachttijden.

[5] De wachttijd voor mensen met een dwarslaesie kan variëren, afhankelijk van de specifieke hulpvraag. Dit wordt door de arts afgewogen. De wachttijd voor het Zit Advies Team kan langer duren. Dit is o.a. afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

[6] De wachttijd voor mensen met een diagnose trauma, amputatie of orthopedie is variabel; deze is afhankelijk van uw situatie en wordt daarom door de arts bepaald.

[7] De wachttijd voor klinische en poliklinische behandeling van jongeren met chronische pijn of vermoeidheid kan langer duren. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Contact

Voor meer informatie over de wachttijd voor revalidatie volwassenen kunt u contact opnemen met het polisecretariaat, 030 256 1280 (ma t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur). Voor meer informatie over de wachttijd voor de kinder- en jeugdrevalidatie kunt u contact opnemen met Annette Perdon, revalidatiemanager a.perdon@dehoogstraat.nl 030 256 1374.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller wordt geholpen. De maximaal aanvaardbare wachttijd, die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm), bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Exacte wachttijd

De Hoogstraat werkt met behandelteams met specifieke kennis en expertise. De wachttijd kan per behandelteam verschillen. Na aanmelding wordt bepaald welk team de juiste kennis heeft om te behandelen. Zodra bekend is bij welk behandelteam een revalidant wordt behandeld, wordt ook duidelijk wat de exacte wachttijd is. U ontvangt deze informatie zeven dagen na aanmelding.