Ik heb kanker (gehad)

Als je kanker hebt of hebt gehad, kan het zijn dat je problemen ervaart met bijvoorbeeld bewegen of je geheugen. Dit worden motorische (lichamelijk) en cognitieve (hersenen) problemen genoemd. De problemen die je ervaart, kunnen heel verschillend zijn. Wij helpen je met deze problemen, die tijdelijk of blijvend kunnen zijn.

Mijn behandeling

De revalidatiebehandeling stemmen we af op jouw situatie. Samen met jou worden behandeldoelen opgesteld. Hier werken we naartoe tijdens de behandeling. Ook kunnen we je advies geven over het gebruik van hulpmiddelen.

Hoe lang duurt mijn behandeling?

Hoe lang jouw behandeling duurt, hangt af van de problemen die je ervaart en de doelen die samen met jou opgesteld worden.

Wie gaan mij behandelen?

Het behandelteam helpt je om verder te herstellen. Dit team kan bestaan uit: een verpleegkundige, een ergotherapeut, fysiotherapeut, logopediste, pedagogisch hulpverlener, sporttherapeut, maatschappelijk werker, orthopedagoog en een creatief therapeut. Het behandelteam werkt multidisciplinair. Dit houdt in dat de revalidatiearts en alle andere behandelaren met elkaar afstemmen en overleggen om jou verder te helpen. Daarnaast stemmen zij af met jou en eventueel ook met jouw ouder(s)/verzorger(s) en docent(en) van jouw school.

Samenwerking

Het kan zijn dat de revalidatiebehandeling gelijktijdig verloopt met de behandelingen voor de kanker. Wij streven ernaar deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten en af te stemmen met jouw behandelaars in het Prinses Maxima Centrum.

Familie en vrienden

We houden rekening met jouw omgeving en betrekken hen, in overleg met jou, zoveel mogelijk bij de revalidatie. Je ouder(s), broers en zussen mogen mee doen met de behandeling en kunnen natuurlijk op bezoek komen. Ook je vrienden mogen op bezoek komen.