Behandeling spina bifida

De Hoogstraat Revalidatie biedt een spina bifida spreekuur. Dit is een gezamenlijk spreekuur van de revalidatiearts en de uroloog. De revalidatiearts kijkt naar uw beperkingen en de invloed hiervan op uw dagelijks leven. Wanneer het nodig is, overlegt uw revalidatiearts met uw fysio- of ergotherapeut of met een specialist in het ziekenhuis.

Ook kan zij een kortdurende poliklinische behandeling starten, bijvoorbeeld om problemen met het lopen of de rolstoel met u te verbeteren of om vragen omtrent hulpmiddelen en decubitus.

De uroloog controleert uw blaas en nieren met een echografie en zal indien nodig een behandeling met u bespreken. Soms is het nodig dat u bij de uroloog in het ziekenhuis terug komt, niet alle onderzoeken kunnen we in De Hoogstraat uitvoeren.

Behandelduur spina bifida

Afhankelijk van uw situatie adviseren wij één keer in de een of twee jaar een controle-afspraak op het gezamenlijk spreekuur. Indien nodig komt u enkele weken naar De Hoogstraat voor een aantal behandelingen, dit wordt een poliklinische behandeling genoemd.

Behandelteam

De Hoogstraat werkt met een multidisciplinair behandelteam onder leiding van uw revalidatiearts. Uw behandelteam bestaat bijvoorbeeld uit een verpleegkundig specialist, fysiotherapeut, ergotherapeut, sporttherapeut, psycholoog en maatschappelijk werker.

Uw naasten

De gevolgen van spina bifida hebben ook invloed op uw omgeving. Gezin, familie en andere betrokkenen spelen bij De Hoogstraat een onmisbare rol bij uw revalidatie. Daarom betrekken wij uw naasten bij gesprekken en bij de therapie.

Zorg na de revalidatie

Wanneer uw revalidatiebehandeling is afgerond, biedt De Hoogstraat periodieke check- ups bij uw revalidatiearts aan. Afhankelijk van uw situatie adviseren wij één keer in de een of twee jaar een controle-afspraak op het gezamenlijk spreekuur. Voor tussentijdse vragen of wanneer u na de behandeling nieuwe vragen heeft, kunt u contact opnemen om deze te bespreken met uw revalidatiearts.