Ervaart u dat uw kind achter blijft in de ontwikkeling? Ziet u dat leeftijdsgenootjes sneller zijn met bijvoorbeeld lopen, spelen en de omgang met vriendjes? Twijfelt u of de onhandigheid toch een andere oorzaak heeft? Misschien overweegt u een afspraak met uw huisarts of is uw kind al onder behandeling van een therapeut, maar biedt dit nog onvoldoende resultaat.

Wat is de therapeutische peutergroep?

Bij De Hoogstraat Revalidatie zijn vier therapeutische peutergroepen voor kinderen van twee tot vier jaar met (motorische) ontwikkelingsproblemen. In overleg met u en de revalidatiearts wordt uw kind in een groep met leeftijdsgenootjes geplaatst. Hier krijgt uw kind de mogelijkheid om ervaringen op te doen en nieuwe dingen te leren in een leefomgeving die aansluit bij de eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Het behandelteam geeft u advies zodat u een gerichte keuze kunt maken voor een vervolgplek of school voor uw kind.

Therapeutische peutergroep Aap

Samen met partners Ludens en Amerpoort biedt De Hoogstraat ook gespecialiseerde dagopvang met revalidatiebehandeling. Deze therapeutische peutergroep Aap is gevestigd aan de Biltstraat in Utrecht. Uw kind kan hier drie dagen per week terecht. Een vast team bestaande uit een fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist van de Hoogstraat geven uw kind in de ochtend therapie, zowel individueel als in de groep. Zij werken intensief samen met de groepsleidsters.

Voor wie is de therapeutische peutergroep?

In de therapeutische peutergroepen bieden we observatie en revalidatie behandeling aan voor kinderen met een lichamelijke beperking in de leeftijd van twee tot vier jaar. Uw kind wordt in overleg met de revalidatiearts geplaatst in een peutergroep op basis van de hulpvraag, diagnose en ontwikkelingsniveau.

Hoe ziet de behandeling eruit?

In de peutergroepen wordt een veilig en uitdagend klimaat geboden waarbinnen uw peuter zich kan ontwikkelen en leren functioneren in een groepje met leeftijdsgenoten. Naast de groepsleidsters is een vaste fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, orthopedagoog en maatschappelijk werker aanwezig om uw kind te behandelen. Door intensief samen te werken, versterken zij elkaar en worden zaken direct aan elkaar over gedragen. Dit noemen we interdisciplinair werken. De behandeling bestaat uit een aantal dagdelen per week en heeft een terugkerende structuur, waarin herhaling, rituelen, overzicht en herkenbaarheid centraal staan.

Gezin en naasten

De behandeling van uw kind gebeurt gezinsgericht. Het gezin en andere naasten zijn een belangrijke schakel in het revalidatieproces. U maakt op diverse manieren onderdeel uit van de behandeling van uw kind. U wordt betrokken bij onder andere het opstellen van het behandelplan, de (tussentijdse) evaluatie, de kind besprekingen, de ouderavonden en meeloopdagen. U bent altijd welkom om mee te kijken met de behandeling van uw kind. Dit kan bij de individuele therapie of bij de groepstherapie vanachter het (digitale) one-way screen. Er wordt ook intensief contact onderhouden via het ouderportaal in de vorm het digitale schriftje.