Wanneer uw kind in De Hoogstraat wordt behandeld, is het prettig om te weten hoe de afspraken geregeld worden.

Eerste afspraak

Als uw kind nog niet bij De Hoogstraat Revalidatie in behandeling is, heeft u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig. Na deze verwijzing ontvangt u een uitnodiging voor een eerste consult met de revalidatiearts. De Hoogstraat werkt met behandelteams met specifieke kennis over bepaalde ziekten of aandoeningen. De wachttijd kan per behandelteam verschillen.

Identiteitspapieren

De Hoogstraat is wettelijk verplicht de identiteit van uw kind te controleren. Daarom is het belangrijk dat u tijdens het eerste bezoek een geldig legitimatiebewijs en het verzekeringsbewijs van uzelf en uw kind meeneemt.

Behandelovereenkomst

Wanneer uw kind in behandeling komt, gaat u met ons een behandelovereenkomst aan. In deze behandelovereenkomst zijn de algemene voorwaarden omschreven die gelden op de behandeling. Als uw kind 12 jaar of ouder is, dan moet hij/zij ook instemmen met de behandelovereenkomst. Ook de behandeldoelen, die tijdens het eerste consult met de revalidatiearts van uw kind worden vastgesteld, zijn onderdeel van deze overeenkomst.

Afspraak afzeggen

Wij vragen u om alleen uw afspraak af te zeggen als er geen andere mogelijkheid is. Het is van belang om dit zover mogelijk van tevoren te doen. Bij meerdere afzeggingen van de afspraken van uw kind neemt de revalidatiearts contact met u op om de voortgang van de revalidatie te bespreken.

  • Wanneer uw kind een afspraak met de revalidatiearts heeft, kunt u de afspraak afzeggen via het polisecretariaat: 030 256 1331.
  • Wanneer uw kind een afspraak met een behandelaar heeft, kunt u de afspraak afzeggen via de planning: 030 256 1455 of 256 1456.
  • Is uw kind in behandeling op locatie Ariane de Ranitz? Dan kunt u contact opnemen via 030 250 0280.