Wanneer u een arm- of handamputatie heeft ondergaan of een aanlegstoornis aan uw arm heeft, kunt u verschillende problemen ervaren. Wij bieden een doelgerichte, multidisciplinaire behandelaanpak waarin we u leren uw leven naar eigen vermogen weer op te pakken. Het behandelteam bekijkt samen met u welke activiteiten voor u belangrijk zijn en weer mogelijk gemaakt kunnen worden.

Wat is een armamputatie?

Bij een amputatie wordt (een deel van) uw arm of hand chirurgisch verwijderd. Dit kan noodzakelijk zijn als gevolg van een ongeluk, infectie of een kwaadaardige ziekte.

Wat is een aanlegstoornis van de arm?

Een aanlegstoornis van de arm wordt ook wel congenitaal reductiedefect genoemd. Congenitaal betekent aangeboren, reductie betekent verkorting en defect betekent ‘niet volledig’ of ‘helemaal niet’ aangelegd. Dit betekent dat uw hand of arm anders aangelegd is, waardoor deze bij de geboorte niet volledig gevormd is of gedeeltelijk of in zijn geheel ontbreekt. Uw arm is daarom vaak korter en ziet er anders uit. De afwijking ontstaat vroeg in de zwangerschap en de oorzaak is vaak onbekend.

Behandeling amputatie en aanlegstoornis arm

Als u vanwege een amputatie of door een aanlegstoornis (een gedeelte van) uw arm of hand mist, kunt u bij De Hoogstraat Revalidatie terecht voor revalidatie. Als landelijk expertisecentrum met veel ervaring op het gebied van amputaties en aanlegstoornissen bieden wij begeleiding en advies, met als doel een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden, overbelasting te verminderen of voorkomen. Dit doen wij door u te begeleiden en te adviseren zodat u uw aangedane arm zoveel mogelijk kunt gebruiken bij activiteiten zoals zelfverzorging, werken en sporten.

Protheses en hulpmiddelen

Samen met uw behandelteam maakt u de keuze of een prothese en/of hulpmiddelen op maat (adaptaties) voor u toegevoegde waarde hebben. De Hoogstraat Orthopedietechniek en De Hoogstraat Revalidatietechniek realiseren de voorziening(en) in samenwerking met uw behandelteam.

Behandelduur amputatie en aanlegstoornis arm

Hoe lang en op welke wijze u wordt behandeld, hangt af van uw persoonlijke situatie. Bij De Hoogstraat Revalidatie kunt u terecht voor poliklinische en indien nodig klinische behandeling na een amputatie en aanlegstoornis van de arm.

Behandelteam

De Hoogstraat werkt met een multidisciplinair behandelteam onder leiding van uw revalidatiearts. Het behandelteam wordt samengesteld op basis van uw revalidatiedoelen en het behandelprogramma. Uw behandelteam kan bestaan uit een fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog, sportconsulent, creatief therapeut, orthopedisch technici en revalidatietechnicus. Dit behandelteam biedt een gecombineerd spreekuur of een intake dag waarbij u de voor u relevante deskundigen kunt raadplegen.

Uw naasten

Wanneer u een amputatie heeft ondergaan of een aanlegstoornis heeft, heeft dit gevolgen voor uzelf en uw directe omgeving. Gezin, familie en andere betrokkenen spelen bij uw behandeling bij De Hoogstraat Revalidatie een onmisbare rol. Daarom betrekken wij uw naasten bij gesprekken en therapie. Daarnaast organiseren we meeloopdagen en informatiebijeenkomsten.

Zorg na de revalidatie

Wanneer uw revalidatie behandeling is afgerond, biedt De Hoogstraat Revalidatie indien nodig periodieke check-ups bij uw revalidatiearts en orthopedisch instrumentmaker aan. Wanneer u na de behandeling nieuwe vragen heeft, kunt u contact opnemen om deze te bespreken.

Meer informatie

  • Aanmelden nieuwsbrief over aanlegstoornissen en amputaties van de arm en hand via hwk@dehoogstraat.nl
  • KorterMaarKrachtig
    Landelijke vereniging voor mensen met een amputatie en/of aangeboren reductie van een ledemaat
  • De Hoogstraat Orthopedietechniek
    Toonaangevende orthopedische instrumentenmakerij voor beenprothesen, armprothesen en orthesen voor kinderen, jongeren en volwassenen.