Een kind hoort in principe thuis te zijn, in het gezin en in de eigen omgeving. Daarom geven wij meestal de voorkeur aan poliklinische behandeling. Uw kind komt dan één of meerdere keren per week (meestal met de ouders) naar De Hoogstraat Revalidatie voor onderzoek of behandeling.

Er zijn verschillende poliklinische behandelvormen en gespecialiseerde teams. De Piratengroep en Therapeutische Peutergroepen zijn vormen van poliklinische behandelingen die wij aanbieden. Op de locatie Ariane de Ranitz Utrecht wordt poliklinische revalidatie gecombineerd met het volgen van onderwijs. In overleg met u, uw kind en de revalidatiearts wordt gekozen welk team en behandelvorm aansluiten op de zorgvraag van uw kind. Dit is mede afhankelijk van de ontwikkeling en/of leeftijd van uw kind en de diagnose.

School en revalidatie

Leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs die een intensief revalidatieprogramma volgen waardoor ze tijdelijk geen lessen op hun eigen school kunnen volgen, kunnen les en begeleiding krijgen op de schoollocatie van het Expertisecentrum ‘De Kleine Prins’ in De Hoogstraat Revalidatie.

Jeugd Advies Team (JAT)

Zoals de naam van het team al zegt, ligt het accent bij het JAT op het geven van advies en dat is eigenlijk altijd (relatief) kortdurend. Het kan zijn dat dit uw eerste kennismaking met De Hoogstraat is. Het kan ook zijn dat uw kind vanuit het kinderteam doorstroomt naar het JAT.

Kortdurend poliklinisch advies

Wij zijn gedurende de jeugd van uw kind gemakkelijk bereikbaar voor allerlei
adviesvragen. Uw kind en u hebben de regie; u kunt zelf contact met ons opnemen als u vragen heeft en samen bepalen we de benodigde (advies)behandeling. De afspraken proberen we snel te realiseren, zodat u snel antwoord heeft op uw vragen. We werken nauw samen met de behandelaars in uw woonomgeving als dat gewenst is.