Bent u in behandeling bij De Hoogstraat? Dan worden uw medische gegevens vastgelegd in een elektronisch patiënten dossier (EPD). U heeft digitaal inzage in uw medische gegevens zodat u zich goed kunt voorbereiden op een behandeling.

U kunt uw medische gegevens van De Hoogstraat op twee manieren bekijken:

 1. Via het patiëntenportaal MijnHoogstraat
 2. Via een persoonlijke gezondheidsomgeving; een PGO

Beide systemen bieden u een beveiligde, digitale omgeving waarin u toegang heeft tot uw medische gegevens die binnen De Hoogstraat Revalidatie worden vastgelegd. Wat het verschil is en hoe u toegang krijgt tot beide systemen leest u hieronder.

Wat is het verschil tussen een portaal en een PGO?

Patiëntenportalen zijn websites van zorgverleners. Zo kunt u alleen gegevens uit het medisch dossier van De Hoogstraat inzien in MijnHoogstraat. Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of website van de gebruiker zelf. Hierin kunt u de gegevens van al uw zorgverleners eenvoudig verzamelen en delen met anderen. In een PGO verzamelt en beheert u zelf uw gegevens. Zo krijgt u meer grip op uw eigen gezondheidsgegevens.

 

Portaal

 

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

 

Inzage bij één zorgaanbieder Inzage bij meerdere zorgaanbieders
Informatie verspreid over verschillende online portalen Informatie van alle zorgaanbieders op één online plek verzameld
Informatie van verschillende zorgaanbieders is niet te combineren binnen portaal Informatie van verschillende zorgaanbieders wel te combineren binnen PGO
Informatie is in beheer bij de zorgaanbieder Informatie is in beheer bij de revalidant
Revalidant heeft geen keuzevrijheid; kan portaal niet kiezen. Revalidant kan eigen PGO kiezen
Portaal geeft geen mogelijkheid om informatie te delen met derden Geeft wel de mogelijkheid om informatie te delen met derden

 

Welke informatie wordt getoond in MijnHoogstraat?

Via het patiëntenportaal MijnHoogstraat heeft u toegang tot uw planning en een deel van uw medisch dossier. De informatie die in MijnHoogstraat getoond wordt is van belang voor uw revalidatieproces. Deze informatie biedt u de mogelijkheid om u nog beter voor te bereiden op uw behandeling. Hieronder volgt een korte toelichting op elk onderdeel van MijnHoogstraat.

 1. Agenda: Elke donderdag vanaf 12.00 uur kunt u uw afspraken op De Hoogstraat voor de volgende week inzien.
 2. Medisch dossier
 • Patiëntgegevens: Hier staan uw gegevens zoals deze bij ons bekend zijn, zoals uw adresgegevens en gegevens van uw huisarts en de verzekering.
 • Dagrapportage: De betrokken teamleden (arts, behandelaren en verpleegkundigen) noteren de informatie over de behandeling of het contact met u in het medisch dossier. Hier leest u wat de voortgang is van uw doelen, de analyse van de behandelaren en de afspraken die met u gemaakt zijn.
 • Behandelverslagen: In de behandelverslagen staat het verslag van de poliklinische afspraken bij de arts.
 • Verpleegplan: De verpleging noteert in het verpleegplan de verpleegkundige doelstellingen en -interventies (behandelingen).
 • Correspondentie: Hier vindt u alle brieven die verstuurd zijn bijvoorbeeld aan uw huisarts of specialist.
 • Metingen: Hier staan de resultaten van de testen die door de verschillende disciplines bij u zijn afgenomen.
 • Uitslagen: Bekijk hier de laboratoriumuitslagen van bijvoorbeeld een bloed- of urineonderzoek.
 • Teamrapportage: De teamrapportage bevat de voorinformatie en het verslag van de teambespreking.
 • Voorzieningen: Hier kunt u de status van de aanvraag van uw voorzieningen en/of hulpmiddelen bekijken.

Welke informatie wordt getoond in een PGO?

Een PGO bevat informatie uit de medische dossiers van verschillende instellingen en zorgprofessionals, bijvoorbeeld van uw huisarts, ziekenhuis, apotheek of therapeut. U vindt onder andere de volgende informatie in een PGO:

Patiëntgegevens Problemen (incl. diagnoses) Allergie-intoleranties
Burgerlijke staat Woonsituatie Medische hulpmiddelen
Verzekeringsgegevens Drugsgebruik Vaccinaties
Behandelaanwijzingen Alcoholgebruik Bloeddruk
Wilsverklaring Tabakgebruik Lichaamsgewicht
Contactpersoon Voedingsadviezen Lichaamslengte
Functionele/mentale status Alerts

Vaak kunt u ook zelf gegevens aan een PGO toevoegen, bijvoorbeeld bloeddruk, pijnscore of hoeveel u beweegt. Ook kunt u gegevens uit het PGO delen met derden.

Bekijk hier de video ‘Wat is een PGO?’

Privacy

Wij gaan op een veilige manier, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, met uw digitale gegevens om. Al onze medewerkers hebben wettelijk de plicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens. Uitsluitend de teamleden die direct bij uw behandeling betrokken zijn hebben inzage in uw medische gegevens (EPD). Alleen met uw schriftelijke toestemming mag informatie over u verstrekt worden aan derden. In ons Privacyreglement staat omschreven hoe wij omgaan met uw gegevens.

Toegang tot MijnHoogstraat en een PGO