Wanneer u bij De Hoogstraat Revalidatie in behandeling bent, heeft u toegang tot het patiëntenportaal MijnHoogstraat. MijnHoogstraat biedt u een beveiligde, digitale omgeving waarin u toegang heeft tot uw planning en uw medische gegevens. De informatie in MijnHoogstraat biedt u de mogelijkheid om u nog beter voor te bereiden op uw behandeling.

Inloggen

Zodra u uw MijnHoogstraat-account heeft geactiveerd, kunt u inloggen op MijnHoogstraat met uw DigiD met sms-functie of uw DigiD-app. In de handleiding staat stap voor stap beschreven hoe u kunt inloggen in MijnHoogstraat. Let op: Inloggen op een iPad of iPhone lukt nog niet.

Activeren MijnHoogstraat

Als u toegang wilt tot MijnHoogstraat, dan kan dat op de volgende manieren:

  • Bij de polibalie (Volwassenen of Kind/Jeugd).
  • Bij de medisch secretaresse van locatie De Kleine Prins.
  • Via het aanvraagformulier.

U kunt niet telefonisch of via de mail uw verzoek indienen.

Na het indienen van uw aanvraag, ontvangt u via uw mail een activeringscode. Deze code gebruikt u éénmalig om uw account te activeren. We adviseren u om het (eenmalig) activeren van uw account op een computer of laptop te doen. Op een tablet of mobiele telefoon is de kans groot dat het activeren van uw account niet lukt. Nadat u uw account heeft geactiveerd, kunt u hierboven inloggen op MijnHoogstraat.

Gebruikers MijnHoogstraat

Revalidanten van 16 jaar en ouder hebben toegang tot MijnHoogstraat. MijnHoogstraat is een persoonlijk patiëntenportaal, waarin u inlogt met uw persoonlijke DigiD. U kunt geen toegang verstrekken aan anderen.

Inhoud MijnHoogstraat

Via MijnHoogstraat heeft u toegang tot de volgende informatie:

  • Een deel van uw medisch dossier
  • Uw planning voor volgende week
  • Uw persoonsgegevens

Wij streven ernaar om de informatie, zodra deze beschikbaar is, met u te delen. Op deze wijze bevat MijnHoogstraat recente en relevante behandelinformatie.

Privacy

Wij gaan op een veilige manier, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, met uw digitale gegevens om. Al onze medewerkers hebben wettelijk de plicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens. Uitsluitend de teamleden die direct bij uw behandeling betrokken zijn hebben inzage in uw medische gegevens (EPD). Alleen met uw schriftelijke toestemming mag informatie over u verstrekt worden aan derden. In ons Privacyreglement staat omschreven hoe wij omgaan met uw gegevens.

Brochure en handleiding