Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over het patiëntenportaal MijnHoogstraat. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u uw vraag via de mail aan ons stellen: mijnhoogstraat@dehoogstraat.nl

Inloggen

Als u langer dan 15 minuten geen gebruik maakt van MijnHoogstraat, wordt u automatisch uitgelogd. Hierna moet u weer opnieuw inloggen met uw DigiD.

Wanneer uw account is geactiveerd, kunt u inloggen. Om in te loggen gaat u naar de website van De Hoogstraat (www.dehoogstraat.nl). Hier klikt u op de knop ‘MijnHoogstraat’ (rechtsboven in de menubalk). Wanneer u op de knop ‘Inloggen met DigiD’ klikt, wordt u doorverwezen naar de inlogpagina waar u kunt inloggen met uw DigiD met sms-functie of DigiD app.

Als u toegang wilt tot MijnHoogstraat, dan kunt u dit op de volgende manieren aangeven:

  • Bij de polibalie (Volwassenen of Kind/Jeugd).
  • Bij het medisch secretariaat van locatie De Kleine Prins Utrecht.
  • Via het aanvraagformulier.

U kunt niet telefonisch of via de mail uw verzoek indienen.

Nadat we uw verzoek hebben verwerkt, ontvangt u een mail met daarin een code waarmee u éénmalig uw MijnHoogstraat-account kunt activeren. U kunt uw account alleen activeren op een computer of laptop. Nadat MijnHoogstraat is geactiveerd kunt u via de website (www.dehoogstraat.nl) inloggen.

Wilt u meer informatie over het aanvragen of inloggen met de DigiD-app, kijk dan op de website van DigiD (www.digid.nl).

Nadat u uw aanvraag, voor inzage in MijnHoogstraat, heeft ingediend, wordt dezelfde dag nog een activeringsmail naar uw emailadres gestuurd. Heeft u geen activeringsmail ontvangen? Controleer dan de map ‘Ongewenst’ in uw mailbox. Zit de mail daar ook niet in? Mail dan de helpdesk mijnhoogstraat@dehoogstraat.nl

Wanneer het inloggen niet lukt, kan dat door de volgende factoren komen:

  • U heeft nog geen verzoek tot inzage in MijnHoogstraat bij de polibalie van De Hoogstraat ingediend. Zodra de medisch secretaresse MijnHoogstraat voor u activeert, ontvangt u een mail met een code waarmee u uw account kunt activeren. U kunt alleen inloggen op een computer of laptop. Nadat uw account is geactiveerd, kunt u via de website van De Hoogstraat Revalidatie (www.dehoogstraat.nl) inloggen op MijnHoogstraat.
  • Bepaal of u probleem te maken heeft met uw DigiD. Ga in dat geval naar de website van DigiD (www.digid.nl).
  • Mogelijk voldoet uw browser en/of besturingssysteem niet aan de nieuwste minimale eisen om in te loggen met DigiD.
  • In sommige gevallen is het nodig de ‘cookies’ bij uw browsegeschiedenis te wissen, hierna kunt u weer correct inloggen.

Wanneer u andere problemen ervaart bij het inloggen, kunt u uw via de mail contact opnemen met de helpdesk: mijnhoogstraat@dehoogstraat.nl

Activeren
Het activeren van uw MijnHoogstraat-account kan alleen op een laptop of computer.
Inloggen
Het inloggen op MijnHoogstraat kan ook op een mobiele device met een Android-besturingssysteem. Inloggen op een iPad en iPhone, met een IOS-besturingssysteem, lukt niet.

Om MijnHoogstraat te kunnen gebruiken, heeft u nodig:

  • Een computer of laptop met internetverbinding
  • Een mobiele telefoon
  • Een DigiD met sms-controle of met de DigiD-app

U kunt MijnHoogstraat gebruiken op een laptop, computer, tablet en mobiele telefoon. Het patiëntenportaal wordt helaas niet voldoende ondersteund op een iPhone of iPad.

DigiD

U kunt het 06-nummer, waar de SMS (SMS-codes van DigiD) naartoe gestuurd wordt, wijzigen via de website van DigiD (www.digid.nl).

Om van MijnHoogstraat gebruik te kunnen maken, moet u een DigiD met sms-verificatie aanvragen. Ook kunt u gebruikmaken van de DigiD-app. U kunt uw DigiD aanvragen via www.digid.nl. We maken gebruik van DigiD om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn en uw privacy gewaarborgd is. Heeft u wel een DigiD, maar nog niet met sms-verificatie? Op de website van DigiD kunt u uw DigiD-gegevens bekijken en de sms verificatie of DigiD-app aanvragen. Het aanvragen van een DigiD kan tot vijf werkdagen duren.

Machtigingen

Nee, u kunt geen toegang verstrekken aan anderen. Ouders en wettelijk vertegenwoordigers hebben geen toegang tot MijnHoogstraat, omdat het technisch nog niet mogelijk is om op een veilige en zorgvuldige manier machtigingen te faciliteren.

Nee, MijnHoogstraat is een persoonlijk patiëntenportaal. Alleen revalidanten kunnen een verzoek indienen tot inzage in hun patiëntenportaal. Derden hebben geen toegang tot MijnHoogstraat, omdat het technisch nog niet mogelijk is om op een veilige en zorgvuldige manier machtigingen te faciliteren.

Veiligheid en privacy

Er wordt op een veilige manier omgegaan met uw digitale gegevens, conform de Wet Bescherming persoonsgegevens. U heeft alleen toegang tot MijnHoogstraat wanneer u inlogt via DigiD met sms-verificatie of via de DigiD-app. Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. U kunt zelf bijdragen aan een veilig gebruik van MijnHoogstraat. Bekijk hiervoor de tips in de brochure of handleiding op de website.

Informatie op MijnHoogstraat

In MijnHoogstraat ziet u informatie die vanaf 1 april 2019 is ingevoerd in uw medische dossier (EPD). Gegevens van vóór 1 april 2019 zijn niet zichtbaar in MijnHoogstraat.

In MijnHoogstraat staan, vanaf donderdag 12.00 uur, uw afspraken voor de eerstvolgende week. Indien er na publicatie van uw planning nog worden aangebracht, dan hanteren we de onderstaande werkwijze:
• Polikliniek
Een medewerker neemt contact met u op over de aanpassing van uw planning. De wijziging wordt aangepast in uw planning en deze kunt u inzien in uw patiëntenportaal.
• Kliniek
In de kliniek worden de wijzigingen tot de dag ervoor tot 12.00 uur doorgevoerd en deze kunt u inzien in uw patiëntenportaal. Om uw programma op de kliniek zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw zorgbehoefte, worden door het behandelteam dagelijks wijzigingen aangebracht in uw planning. Deze wijzigingen worden niet altijd doorgegeven aan de planning en zijn dus niet altijd terug te zien in uw patiëntenportaal. U ontvangt dagelijks de meest recente planning van de verpleegkundigen. Indien afspraken waarbij ook derden (partner, ouders, leverancier, etc.) aanwezig zijn, worden gewijzigd dan zullen alle betrokkenen hier altijd van op de hoogte worden gesteld door het behandelteam.
• locatie De Kleine Prins Utrecht
Op De Kleine Prins worden tot vrijdag 17.00 uur nog wijzigingen in de planning voor de week daarna doorgevoerd. Dit betekent dat de planning, voor de

Onder het kopje ‘Dossier’ kunt u gedeeltes van uw medische gegevens bekijken. Tijdens de doorontwikkeling van MijnHoogstraat zal steeds meer informatie uit het medisch dossier via het patiëntenportaal worden getoond.

Het is mogelijk dat er al informatie beschikbaar is in MijnHoogstraat voordat u dit met uw arts of behandelaar heeft besproken. Uw arts/behandelaar neemt de informatie bij de volgende afspraak met u door. Het kan zijn dat er enige tijd overheen gaat voordat u hierover contact heeft met uw arts/behandelaar. U kunt wachten met het bekijken van de informatie tot de eerstvolgende afspraak. Wilt u de informatie toch inzien en heeft u vragen over de informatie? Neem dan contact op met één van uw behandelaars of verpleegkundigen. U kunt ook contact opnemen met het medisch secretariaat van de revalidatiearts waar u onder behandeling bent.

Via MijnHoogstraat heeft u toegang tot uw persoonsgegevens, een deel van uw medisch dossier en uw planning. Wij streven ernaar om informatie, zodra deze beschikbaar is, met u te delen. Op deze wijze bevat MijnHoogstraat recente en relevante informatie. De volgende onderdelen kunt u inzien in MijnHoogstraat:

Agenda
Elke donderdag vanaf 12.00 uur kunt u uw poliklinische afspraken op De Hoogstraat voor de volgende week inzien.

Medisch dossier
• Patiëntgegevens
Hier staan uw gegevens zoals deze bij ons bekend zijn, zoals uw adresgegevens en gegevens van uw huisarts en de verzekering.
• Dagrapportage
De betrokken teamleden (arts, behandelaren en verpleegkundigen) noteren de informatie over de behandeling of het contact met u in het medisch dossier. Hier leest u wat de voortgang is van uw doelen, de analyse van de behandelaren en de afspraken die met u gemaakt zijn.
• Behandelverslagen
In de behandelverslagen staat het verslag van de poliklinische afspraken bij de arts.
• Verpleegplan
De verpleging noteert in het verpleegplan de verpleegkundige doelstellingen en interventies (behandelingen).
• Correspondentie
Hier vindt u alle brieven die verstuurd zijn, bijvoorbeeld aan uw huisarts of specialist.
• Metingen
Hier staan de resultaten van de testen die bij u zijn afgenomen.
• Uitslagen
Bekijk hier de laboratoriumuitslagen van bijvoorbeeld een bloed- of urineonderzoek.
• Teamrapportage
De teamrapportage bevat de voorinformatie en het verslag van de teambespreking.
• Voorzieningen
Hier kunt u de status van de aanvraag van uw voorzieningen en/of hulpmiddelen bekijken.

Houdt u er rekening mee dat u informatie kunt lezen in u patiëntenportaal die nog niet met u gedeeld is door het behandelteam. U bepaalt zelf of u de informatie vooraf uw afspraak wilt bekijken. Heeft u vragen over de informatie? Neem dan contact op met één van uw behandelaars of verpleegkundigen. U kunt ook contact opnemen met het medisch secretariaat van de revalidatiearts waar u onder behandeling bent.

Overige vragen

Als u de medische taal in uw dossier niet begrijpt of niet weet wat een uitslag betekent, dan kunt u uw arts/behandelaren vragen om uitleg. Noteer uw vraag en neem deze mee naar uw volgende afspraak.

Alle revalidanten, die voor een consult of behandeling bij De Hoogstraat zijn geweest kunnen gebruik maken van MijnHoogstraat. Om uw patiëntenportaal te activeren kunt u, tijdens een bezoek aan De Hoogstraat Revalidatie, bij de polibalie aangeven dat u gebruik wilt maken van MijnHoogstraat. Let op: In het portaal wordt alleen informatie vanaf 1 april 2019 getoond.

Nee, u kunt geen berichten sturen aan uw arts of behandelaar via MijnHoogstraat.

Revalidanten van 16 jaar en ouder hebben toegang tot MijnHoogstraat. MijnHoogstraat is een persoonlijk patiëntenportaal, waarin u inlogt met uw persoonlijke DigiD. U kunt geen toegang verstrekken aan anderen. Ouders en wettelijk vertegenwoordigers hebben geen toegang tot MijnHoogstraat, omdat het technisch nog niet mogelijk is om op een veilige en zorgvuldige manier machtigingen te faciliteren.

U kunt via MijnHoogstraat, op elk gewenst moment, online uw planning en een deel van uw medisch dossier inzien. Op deze manier kunt u zich beter voorbereiden op uw afspraak.

De informatie in MijnHoogstraat komt direct uit uw medisch dossier van De Hoogstraat. Vraag tijdens uw volgende afspraak bij uw arts en/of behandelaar om eventuele onjuiste informatie te corrigeren.

U kunt uw persoonsgegevens niet zelf wijzigen in MijnHoogstraat. Als er verkeerde gegevens in staan vermeld, dan kunt u dit doorgeven bij het secretariaat van de afdeling waar u in behandeling bent.

Uw huisarts of verwijzend specialist wordt op de gebruikelijke manier op de hoogte gehouden via een brief. Deze brief kunt u in MijnHoogstraat terugvinden onder het kopje ‘Dossier’.