De revalidatiebehandeling wordt grotendeels vergoed uit de basisverzekering. Voor iedereen boven de 18 jaar geldt een verplichte bijdrage uit het eigen risico. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen verplichte bijdrage uit het eigen risico. De exacte kosten kunnen per verzekeraar verschillen. Wij adviseren u om vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren.

Zorgcontracten verzekeraars 2024

We zijn blij om te kunnen melden dat we voor 2024 passende afspraken hebben kunnen maken met alle zorgverzekeraars. Met dit resultaat is onze revalidatiezorg toegankelijk voor alle revalidanten, ongeacht hun zorgverzekering.

Zorgnota

In de meeste gevallen sturen wij de zorgnota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar, waarna de zorgverzekeraar de betaling regelt. Als u of uw kind van zorgverzekering wisselt, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan het medisch secretariaat van De Hoogstraat?

Bezwaar tegen vermelding zorgactiviteiten

Uw zorgverzekeraar heeft inzicht in welke behandelingen u of uw kind ondergaat. U kunt bezwaar maken tegen het verstrekken van deze informatie. U kunt hiervoor de verklaring invullen en inleveren bij de medisch secretaresse aan de polibalie (voor volwassenen) of bij de medisch secretaresse van afdeling Kind & Jeugd.

Kosten voorzieningen, aanpassingen of hulpmiddelen

Naast de behandeling zijn er vaak ook hulpmiddelen en/of voorzieningen nodig om de revalidatiebehandeling of het verdere traject te ondersteunen. Deze hulpmiddelen en voorzieningen worden meestal vergoed (al dan niet met een eigen bijdrage) door uw zorgverzekeraar of door uw gemeente via de WMO.

Mocht u hier tijdens de revalidatiebehandeling vragen over hebben, dan kan de maatschappelijk werker of ergotherapeut u hierover adviseren.

Meer informatie

Downloads