Wanneer uw kind een achterstand heeft in de (algehele) ontwikkeling, kan hij of zij een ontwikkelingsachterstand hebben. De Hoogstraat Revalidatie biedt een multidisciplinaire behandelaanpak, waarbij er gekeken wordt naar de levensfase en persoonlijke situatie van uw kind.

Wat is een ontwikkelingsachterstand?

Een kind met een algehele ontwikkelingsachterstand haalt bepaalde mijlpalen (zoals zitten en lopen) niet op de gebruikelijke leeftijd. Daarnaast is het mogelijk dat uw kind zich op een bepaald gebied niet ontwikkelt zoals leeftijdsgenootjes. U kunt hierbij denken aan fijne en grove motoriek, maar ook aan sociale vaardigheden en spraak en taal.

Behandeling ontwikkelingsachterstand

De behandeling wordt afgestemd op de situatie van uw kind. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van uw kind en de ontwikkelingsperspectieven. Op basis hiervan wordt een behandelplan opgesteld, waarbij we antwoord geven op de vragen van uw kind om zich verder te ontwikkelen. In sommige gevallen voeren wij een ontwikkelingsobservatie (tussen de 1,5 en 2 jaar) uit. Een voorzieningentraject met betrekking tot verzorging thuis of gespecialiseerd kinderdagverblijf behoren veelal tot de behandeling. In de peuterleeftijd vanaf 3 jaar helpen wij met een schooladvies.

Behandelduur ontwikkelingsachterstand

De poliklinische behandeling bij een ontwikkelingsachterstand bedraagt vier tot acht weken, afhankelijk van de situatie van uw kind. De observatieperiode wordt afgesloten met een teamgesprek. Tijdens dit gesprek wordt er met u, de revalidatiearts en het behandelteam bepaald welke vervolgstappen nodig zijn.

Behandelteam

De Hoogstraat werkt met een multidisciplinair behandelteam onder leiding van de revalidatiearts. Het behandelteam van uw kind kan bestaan uit: een fysiotherapeut, ergotherapeut, orthopedagoog, logopedist en maatschappelijk werker. Het St. Antonius en het WKZ bieden een spreekuur voor ontwikkelingsachterstand- en problemen aan waar we uw kind eventueel naar doorverwijzen voor medische diagnostiek door de kinderarts. Ook werken wij veel samen met jeugdhulpverlening en buurtteams.

Gezin en naasten

De behandeling van uw kind gebeurt gezinsgericht. Het gezin en andere naasten worden actief betrokken bij de gesprekken en therapie.

Zorg na de revalidatie

Wanneer het behandeltraject is afgerond, kan het zijn dat er in de toekomst weer nieuwe vragen ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer uw kind aan een nieuwe onderwijsfase of sport begint. Door middel van een kortdurende poliklinische behandeling kunnen nieuwe zorgvragen behandeld worden.

Meer informatie