Wanneer uw kind de diagnose Developmental Coordination Disorder (DCD) heeft, kan uw kind verschillende problemen ervaren in zijn/haar fijne of grove motoriek. De Hoogstraat Revalidatie biedt een multidisciplinaire behandelaanpak, waarbij er gekeken wordt naar de levensfase en persoonlijke situatie van uw kind.

Wat is Developmental Coordination Disorder (DCD)?

Een kind met Developmental Coordination Disorder (DCD) heeft motorische ontwikkelingsproblemen, waardoor het problemen ervaart in algemene dagelijkse motorische handelingen, thuis, op school en in de vrije tijd. DCD leidt veelal tot onhandigheid of houterige bewegingen. De problemen waar uw kind tegenaan loopt kunnen liggen op verschillende vlakken. Waaronder met de grove motoriek, zoals tijdens rennen, fietsen, zwemmen, sporten en gymmen op school. Ook kan uw kind problemen ervaren met de fijne motoriek, bijvoorbeeld bij schrijven, knutselen, veters strikken en met persoonlijke verzorging zoals douchen en aankleden. Veelal zijn er, in combinatie met bovenstaande, ook bijzonderheden op het gebied van gedrag of leren. Uw kind heeft deze problemen van jongs af aan. De oorzaak hiervan is onbekend. Het kind heeft geen andere medische indicatie waardoor bewegingsproblemen kunnen ontstaan.

Behandeling DCD

Wanneer uw kind problemen ondervindt en daardoor moeilijk thuis, op school of met vrienden mee kan doen, is revalidatie zinvol. Hierbij is het belangrijk dat uw kind zijn of haar omgeving gaat ontdekken en begrijpt wat er nodig is om voor hem/haar belangrijke activiteiten te leren. Als dit niet lukt, bespreken we met u waarom dit het geval is en welke mogelijkheden er zijn. Er wordt gestart met een onderzoek waarbij het totale functioneren van uw kind in kaart wordt gebracht. Vervolgens volgt een poliklinische behandeling, waarbij een persoonlijk behandelplan met eigen opgestelde doelen centraal staat.

Behandelduur DCD

Voorafgaand aan de afspraak met de revalidatiearts, ontvangt u twee vragenlijsten toegestuurd. Nadat de indicatie door de revalidatiearts is vastgesteld, maakt u kennis met de maatschappelijk werker en orthopedagoog. De behandeling duurt zes tot acht weken. Deze observatieperiode wordt afgesloten met een teamgesprek. Tijdens dit gesprek wordt er met u, de revalidatiearts en het behandelteam bepaald welke vervolgstappen nodig zijn.

Behandelteam

De Hoogstraat werkt met een multidisciplinair behandelteam onder leiding van de revalidatiearts. Het behandelteam van uw kind kan bestaan uit: een fysiotherapeut, ergotherapeut, orthopedagoog, en maatschappelijk werker. Ook kan er een logopedist en bewegingsagoog ingezet worden om uw kind extra te ondersteunen tijdens de revalidatie behandeling.

Gezin en naasten

De behandeling van uw kind gebeurt gezinsgericht. Het gezin en andere naasten worden actief betrokken bij de gesprekken en therapie.

Zorg na de revalidatie

Tijdens de nazorg werkt u met uw kind aan de afspraken en doelen die gesteld zijn. U kind heeft geen therapie meer bij De Hoogstraat. Als het nodig is, vindt er afstemming plaats met school of zoeken we samen met u naar een therapeut in de buurt. Na drie maanden nemen wij contact met u op om te bepalen of er nog vragen of aandachtspunten zijn waar wij u en uw kind mee kunnen helpen. Wanneer het behandeltraject is afgerond, kan het zijn dat er in de toekomst weer nieuwe vragen ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer uw kind aan een nieuwe onderwijsfase of sport begint. Door middel van een kortdurende poliklinische behandeling kunnen nieuwe zorgvragen behandeld worden. Ook biedt De Hoogstraat periodieke check-ups aan met de revalidatiearts.