Ten gevolge van kanker kan uw kind cognitieve of motorische problemen ontwikkelen. Dit kunnen hele diverse problemen zijn. De Hoogstraat Revalidatie biedt een multidisciplinaire behandelaanpak, waarbij we een analyse maken van de problemen en wij uw kind leren om te gaan met tijdelijke of blijvende beperkingen. Ook kunnen wij advies geven om hulpmiddelen in te zetten.

Behandeling na kanker

De behandeling die we inzetten is afhankelijk van de cognitieve of motorische problemen en de hulpvraag die uw kind heeft. De behandeldoelen worden samen u, uw kind en de revalidatiearts overeengekomen.

Behandelduur

De duur van de behandeling hangt af van de analyse en de doelen die afgesproken worden.

Behandelteam

De Hoogstraat werkt met een multidisciplinair behandelteam onder leiding van de revalidatiearts. Het behandelteam van uw kind kan bestaan uit: verpleegkundigen, een ergotherapeut, fysiotherapeut, logopediste, pedagogisch hulpverlener, sporttherapeut, maatschappelijk werker en orthopedagoog. Ook kan er een creatief therapeut worden ingeschakeld om uw kind extra te ondersteunen tijdens de revalidatie behandeling.

Samenwerking

Het kan zijn dat de revalidatie behandeling gelijktijdig verloopt met de behandelingen voor de kanker. Wij streven ernaar deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten en af te stemmen met de behandelaars in het Prinses Maxima Centrum.

Gezin en naasten

U heeft al veel meegemaakt als uw kind bij ons in behandeling komt. Daarom kijken we samen met u naar wat uw kind, uzelf en ander gezinsleden nodig hebben. Ook kunnen wij u, gezinsleden of andere belangrijke mensen in het leven van uw kind, uitleg en adviezen geven.

Meer informatie