Wanneer u een beenamputatie heeft ondergaan of een aanlegstoornis aan uw been heeft, kunt u verschillende problemen ervaren. Wij bieden een doelgerichte, multidisciplinaire behandelaanpak waarin we u leren uw leven naar eigen vermogen weer op te pakken. Het behandelteam bekijkt samen met u welke activiteiten voor u belangrijk zijn en weer mogelijk gemaakt kunnen worden.

Wat is een beenamputatie?

Bij een amputatie wordt (een deel van) uw been chirurgisch verwijderd. Er zijn verschillende oorzaken waarbij een beenamputatie nodig is:

  • Chronisch: als gevolg van vaatlijden. Dit is de oorzaak bij ongeveer 90% van de gevallen van een beenamputatie. Bij vaatlijden ontstaat verstopping van de bloedvaten. Dit geeft pijn en wonden die niet meer genezen. Suikerziekte, verhoogde bloeddruk, te hoog cholesterol, roken en weinig bewegen vergroten de kans op vaatlijden.
  • Acuut: als gevolg van een bloedprop (embolie).
  • Overig: na een infectie, trauma (verkeersongeluk) of een kwaadaardige ziekte.

De Hoogstraat biedt revalidatie bij verschillende soorten amputaties, zoals een bovenbeenamputatie, door-de-knie amputatie, onderbeenamputatie, een amputatie door de heup of een dubbelzijdige amputatie.

Wat is een aanlegstoornis van het been?

Een aanlegstoornis van het been wordt ook wel congenitaal reductiedefect genoemd. Congenitaal betekent aangeboren, reductie betekent verkorting en defect betekent niet goed of helemaal niet aangelegd. Dit betekent dat uw voet of been bij de geboorte niet goed gevormd is of gedeeltelijk of in zijn geheel ontbreekt. Uw been is daarom vaak korter en ziet er anders uit. De afwijking ontstaat vroeg in de zwangerschap en de oorzaak is vaak onbekend.

Behandeling amputatie en aanlegstoornis been

U wordt bij ons behandeld als u kort geleden een beenamputatie heeft ondergaan of als u problemen ervaart vanwege de aanlegstoornis aan uw been. De Hoogstraat is een landelijk expertisecentrum met veel ervaring op dit gebied. Wij stemmen de revalidatie behandeling af op uw situatie en wensen. Het doel is om na afloop van de behandeling een zo zelfstandig mogelijk leven te kunnen leiden. We helpen u onder andere bij het veilig verplaatsen en het kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Ook wordt er aandacht besteed aan het verwerken van het verlies en adviseren we u over uw werk, vrije tijd en sporten na een beenamputatie.

Protheses en hulpmiddelen

Wanneer u in aanmerking komt voor een beenprothese, wordt samen met uw behandelaars en De Hoogstraat Orthopedietechniek bekeken welke prothese past bij uw situatie en wensen. Vervolgens leert u om te lopen met uw prothese. Ook is er aandacht voor het oefenen van specifieke activiteiten, zoals sporten met een prothese. Ook kunt u bij ons terecht als u al langer een beenprothese gebruikt en problemen ondervindt met bijvoorbeeld de pasvorm van de prothese of bij het lopen.

Behandelduur amputatie en aanlegstoornis been

Hoe lang en op welke wijze u wordt behandeld hangt af van uw persoonlijke situatie. Bij De Hoogstraat kunt u terecht voor klinische en poliklinische behandeling na een beenamputatie. Revalidatie kan ook zinvol zijn als de amputatie langer geleden heeft plaats gevonden. De behandeling wordt dan poliklinisch gedaan. Dit betekent dat u bijvoorbeeld voor een kortere periode voor een aantal behandelingen naar De Hoogstraat komt.

Behandelteam

De Hoogstraat werkt met een multidisciplinair behandelteam onder leiding van uw revalidatiearts. Het behandelteam wordt samengesteld op basis van uw revalidatiedoelen en het behandelprogramma. Uw behandelteam kan bestaan uit een fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog, verpleger, sportconsulent en creatief therapeut. Tijdens uw behandeling kunt u alle deskundigen raadplegen die nodig zijn bij de revalidatie van uw beenamputatie of aanlegstoornis.

Uw naasten

Wanneer u een beenamputatie heeft ondergaan, heeft dit ingrijpende gevolgen voor uzelf en uw directe omgeving. Gezin, familie en andere betrokkenen spelen bij De Hoogstraat een onmisbare rol bij uw revalidatie. Daarom betrekken wij uw naasten bij gesprekken en bij de therapie. Daarnaast organiseert De Hoogstraat meeloopdagen en informatiebijeenkomsten.

Zorg na de revalidatie

Wanneer uw revalidatie behandeling is afgerond, biedt De Hoogstraat periodieke check-ups bij uw revalidatiearts en orthopedisch instrumentmaker aan. Wanneer u na de behandeling nieuwe vragen heeft, kunt u contact opnemen om deze te bespreken.

Meer informatie