Wanneer uw kind al langer chronisch vermoeid is (CVS) of chronische pijn heeft, kan een revalidatiebehandeling zinvol zijn. De Hoogstraat Revalidatie biedt hiervoor een multidisciplinaire behandelaanpak, waarbij er gekeken wordt naar de levensfase en persoonlijke situatie van uw kind. Met als doel dat uw kind kan omgaan met de klachten en weer mee kan doen in de maatschappij.

Wat is chronische pijn?

Chronische pijn wordt ook wel somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) genoemd. Chronische pijn heeft als kenmerk dat er langdurige pijnklachten zijn waarbij de oorzaak van de pijn genezen of stabiel is. Pijn die langer dan zes weken aanhoudt en waarvan de oorzaak over is, is geschikt om te behandelen door middel van revalidatie. Bij chronische pijn levert niet alleen de pijn zelf klachten op, maar heeft de pijn ook gevolgen voor het dagelijks leven van uw kind. De gevolgen kunnen lichamelijke problemen opleveren en invloed hebben op de emotie en het gedrag van uw kind. Dit kan problemen geven, bijvoorbeeld op school of tijdens sport of hobby’s.

Wat is chronische vermoeidheid?

Chronische vermoeidheid, ook wel bekend als chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), zijn vermoeidheidsklachten die langer dan zes maanden aanhouden en niet verbeteren door rust en slaap. Chronische vermoeidheid gaat daarnaast vaak samen met griepverschijnselen, spierpijn, hoofdpijn en concentratie- en geheugenproblemen. De gevolgen kunnen zowel lichamelijke als geestelijke problemen opleveren en kunnen de dagelijkse activiteiten van uw kind belemmeren, zoals naar school gaan of het omgaan met leeftijdsgenoten.

Behandeling chronische pijn en vermoeidheid

De Hoogstraat Revalidatie biedt een behandeling aan bij chronische pijn en chronische vermoeidheid (CVS). Deze behandeling is geschikt wanneer:

  • Uw kind onder de 20 jaar is
  • Onderzoeken en diagnostiek bij andere specialisten zijn afgerond
  • Er geen oorzaak is vastgesteld
  • Het gaat om chronische pijn in het houdings- en bewegingsapparaat

Chronische buik- of hoofdpijnklachten kunnen in de revalidatie niet behandeld worden.

Klinische én poliklinische behandeling

Uw kind wordt bij deze behandeling opgenomen in het revalidatiecentrum als hij of zij nauwelijks meer deelneemt aan het dagelijks leven. Ook kan een andere omgeving van belang zijn bij het leren van nieuwe vaardigheden. Deze klinische opname wordt vervolgd door een poliklinische dagbehandeling. In deze fase zullen we specifiek aandacht besteden aan het terugkeren naar school, het oppakken van sport en andere hobby’s, het functioneren in het gezin en andere sociale contacten.

Poliklinische behandeling

Wanneer uw kind nog (gedeeltelijk) deelneemt aan het dagelijks leven, bijvoorbeeld wanneer hij of zij nog enkele uren per week naar school gaat of afspreekt met vrienden, is een poliklinische behandeling geschikt. De behandeling is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (gericht op gedachten die de klachten in stand houden), graded activity (stapsgewijs opbouwen) en ervaringsleren (leren door te doen). Het doel is dat uw kind weer gewoon mee kan doen met leeftijdsgenoten.

Adviestraject

Wanneer uw kind een specifieke hulpvraag heeft of we verwachten dat een aantal adviezen voldoende is om verder te kunnen, is er de mogelijkheid om maximaal zes weken één of twee dagdelen per week een behandelplan te doorlopen. Dit wordt samen met u en uw kind opgesteld.

Behandelduur chronische pijn en vermoeidheid

Wanneer uw kind het klinische en poliklinische behandelprogramma gaat volgen, starten we met twee dagen poliklinische intakes. Deze dagen zijn verspreid over twee à drie weken. Vervolgens is er een klinische behandeling van zes weken, gevolgd door een poliklinische behandeling van vijf weken. De gehele behandeling duurt 13 à 14 weken. Een poliklinische behandeling, waarbij uw kind thuis blijft wonen, duurt gemiddeld zes tot acht weken.

Behandelteam

De Hoogstraat werkt met een multidisciplinair behandelteam onder leiding van de revalidatiearts. Het behandelteam van uw kind kan bestaan uit: een coördinator, GZ-psycholoog, maatschappelijk werker, fysiotherapeut en een EVV-er (eerst verantwoordelijk verpleegkundige of pedagogisch hulpverlener).

Gezin en naasten

Als ouder, familie en vrienden heeft u ook te maken met de gevolgen van de chronische pijn of vermoeidheid. Ook heeft u invloed op het omgaan met de vermoeidheids- of pijnklachten van uw kind. Daarom is het van groot belang dat u actief deelneemt aan de revalidatie. Dat betekent dat u regelmatig gesprekken heeft met de maatschappelijk werker en EVV-er, deelneemt aan oudervoorlichtingsavonden en meekijkt bij de therapie.

Zorg na de revalidatie

De Hoogstraat biedt indien nodig periodieke (telefonische) check-ups aan met de revalidatiearts.

Resultaat behandeling

Uit onze USER-P meting is gebleken dat onze behandeling resultaat biedt. Bekijk hier de resultaten.

Ik ben door een heel diep dal gegaan, maar ben uiteindelijk hersteld dankzij de bouwstenen die ik de rest van mijn leven meeneem.

Willemijn

Meer informatie