De Hoogstraat biedt revalidatie aan op verschillende manieren. Soms is het nodig dat uw kind klinisch opgenomen wordt. In andere gevallen kan uw kind verder geholpen worden met een poliklinische behandeling of een andere vorm van behandeling of advies.

Behandeling thuis, op de Hoogstraat of op school

Afhankelijk van de situatie, wordt uw kind bij ons opgenomen in de kliniek en/of poliklinisch behandeld. Wanneer het voor uw jonge kind mogelijk is om thuis de behandeling te volgen, bieden wij deze mogelijkheid aan. Ook verzorgen we revalidatiebehandeling aan kinderen die onderwijs volgen op de locatie Ariane De Ranitz Utrecht. De leerlingen volgen de behandeling op school. Hiervoor wordt intensief samengewerkt tussen leerkrachten en behandelaars.