Een passende behandeling voor uw kind

Het doel van kinderrevalidatie is dat een kind zo zelfstandig mogelijk wordt, zodat hij of zij, net als andere kinderen, naar school gaat en plezier maakt. Samen met u en uw kind bespreken we wat we met een doelgerichte behandeling mogelijk kunnen maken. Er wordt aandacht besteed aan persoonlijke doelen en activiteiten zoals onderwijs, sport en hobby’s. Het kan zijn dat uw kind nieuwe vaardigheden leert of om bepaalde activiteiten op een andere manier te doen. Sommige kinderen leren bijvoorbeeld om te rijden in hun rolstoel, zich aan te kleden met één hand of om te gaan met hun vermoeidheid.

Behandeling thuis, op school of bij De Hoogstraat

Afhankelijk van de situatie, wordt uw kind bij ons opgenomen in de kliniek en/of poliklinisch behandeld. Wanneer het voor uw jonge kind mogelijk is om thuis de behandeling te volgen, bieden wij deze mogelijkheid aan. Ook verzorgen we revalidatiebehandeling aan kinderen die onderwijs volgen op de locatie Ariane de Ranitz. De leerlingen volgen de behandeling op school. Hiervoor wordt intensief samengewerkt tussen leerkrachten en behandelaars.

Uitwisseling van kennis en expertise

In De Hoogstraat worden zowel kinderen als volwassenen behandeld. De kennis en expertise wordt tussen de afdelingen onderling intensief uitgewisseld, wat ten goede komt van de revalidatie behandeling. Heeft uw kind bijvoorbeeld hersenletsel of een dwarslaesie, dan kan de expertise van andere afdelingen zeer waardevol zijn bij het bepalen van het behandelprogramma.

Met wie doen we dat?

Om uw kind de beste behandeling te bieden, werken wij met een multidisciplinair behandelteam. De revalidatiearts werkt met behandelaars van verschillende disciplines samen om uw kind een behandeling op maat te bieden. Gespecialiseerde leerkrachten en docenten verzorgen het onderwijs in samenwerking met, en geïntegreerd in, de revalidatie. In het persoonlijke behandelplan werken we aan de doelen die we met u en uw kind hebben opgesteld.

Revalideren doe je samen

Naast het behandelteam is het gezin, familie en de sociale omgeving actief betrokken bij de revalidatie behandeling. Als ouder heeft u een belangrijke en actieve rol in het revalidatieproces. U werkt met het behandelteam samen om ervoor te zorgen dat uw kind naar eigen vermogen weer mee kan doen in de maatschappij. Tijdens en na de revalidatie behandeling bieden wij voorlichting om u te helpen met vragen rondom voorzieningen, wonen en school.