Kijk onder jouw vakgebied voor de mogelijkheden.

Deze vacature is vervuld voor de periode van februari 2024 t/m juli 2024

Inhoud stage: Als stagiair Communicatie werk jij volledig mee in de dagelijkse dynamiek op onze afdeling Marketing en Communicatie. Als allround communicatiemedewerker ga jij aan de slag met onder andere interne communicatie, social media, marketingcommunicatie, persvoorlichting, patiëntenvoorlichting en allerlei uitdagende communicatieprojecten. Je leert in deze stage de veelzijdigheid van het communicatie vak kennen en je hebt de ruimte om te ontdekken waar jouw krachten liggen. Wat de stage zo leuk maakt is het vele persoonlijke contact met onze medewerkers en revalidanten, waardoor jij zelf echt het verschil kan maken voor hen. Naast het meewerken op de afdeling is er vanzelfsprekend ook ruimte voor (afstudeer)opdrachten vanuit je opleiding.

Voor wie: Studenten hbo Communicatie, 3e of 4e jaar meewerkstage met evt. een onderzoek/opdracht.

Meer info: Stagiair communicatie gezocht | De Hoogstraat Revalidatie

Contact: Via afdeling marketing en communicatie, communicatie@dehoogstraat.nl of 030 2561394.

Inhoud stage: Meekijken en meewerken aan de sportrevalidatie binnen De Hoogstraat.

Voor wie:Studenten MBO (bewegingsagoog) of HBO Bewegingsagogie en/of psychomotorische therapie. Bij voorkeur studenten van het Windesheim Zwolle (Christelijke Academie voor Lichamelijke Opvoeding) en het ROC Midden Nederland Sport en Bewegen.

Contact: Meer informatie via De Hoogstraat Sport, sport@dehoogstraat.nl

Inhoud stage: Als student ergotherapie kun je stage lopen op de afdeling ergotherapie voor volwassenen. Afhankelijk van je opleiding solliciteer je voor de stage of deze wordt je toegewezen.

Voor wie: 4e jaars studenten ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam en van de HAN.

Contact: Voor de stageplekken hebben wij vaste afspraken met de Hogeschool van Amsterdam en met de HAN gemaakt. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Hogeschool van Amsterdam en met de HAN.

Inhoud stage: We hebben verschillende stageplaatsen binnen goederenlogistiek (magazijn, operationele inkoop, linnenvoorziening), de receptie en voedingsdienst (catering, keuken, restaurant). Ook zijn er regelmatig stage-opdrachten voor HBO studenten.

Voor wie: Leerlingen van Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en VMBO.

Contact: Meer informatie via de afdeling facilitaire zaken, Lisette Unkel

Inhoud stage: Op aanvraag hebben wij stageplaatsen beschikbaar binnen de afdeling Financiële administratie.

Voor wie: Studenten MBO en HBO

Contact: Meer informatie via HR, 030-256 1385 of via sollicitatie@dehoogstraat.nl.

Inhoud stage: Meekijken en meewerken op de afdeling fysiotherapie van De Hoogstraat. We hebben stageplaatsen op de afdelingen dwarslaesie/orthopedie, neurologie en op de afdeling jeugd.

Voor wie: Studenten Fysiotherapie van Hogeschool Utrecht.

Contact: Voor de stageplekken hebben wij vaste afspraken met de Hogeschool Utrecht gemaakt. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Hogeschool Utrecht.

Inhoud stage: Je maakt kennis met de werkzaamheden van de revalidatiearts, maar ook met die van andere professionals uit het revalidatieteam, zoals verpleging, paramedici, psychosociale hulpverleners en orthopedisch technici. Tijdens de stage ben je een groot deel van de tijd bezig met patiënt gerelateerde activiteiten (poli, opname, behandeling, vervolgtraject).

Voor wie: We bieden plekken voor coschappen, geneeskunde en maatschappij en ASAS-stageplekken.

Contact: Meer informatie is te vinden op de website van het UMC Utrecht Hersencentrum.

Inhoud stage: Als stagiaire HR ga jij aan de slag op onze afdeling. Je draait mee met meerdere lopende projecten.

Voor wie: Studenten HRM, 4e jaar voor onderzoeksstage.

Contact: Meer informatie via HR, 030-256 1385 of via sollicitatie@dehoogstraat.nl.

Inhoud stage:Je maakt kennis met de werkzaamheden van de revalidatiearts, maar ook met die van andere professionals uit het revalidatieteam, zoals verpleging, paramedici, psychosociale hulpverleners en orthopedisch technici. Tijdens de stage ben je een groot deel van de tijd bezig met patiëntgerelateerde activiteiten (poli, opname, behandeling, vervolgtraject).

Voor wie: 4e jaars studenten van de Hogeschool Utrecht.

Contact:Meer informatie via de Hogeschool Utrecht.

Inhoud stage: Tijdens deze stage ondersteunt revalidanten en zijn naasten op praktisch en sociaal gebied. Onderwerpen als wonen, werk en tijdsbesteding komen aan bod, maar ook verwerking en acceptatie van het leren leven met beperkingen. Daarnaast kun je vaak deelnemen aan een relevant ontwikkelingstraject. We bieden plekken aan op de afdeling jeugd en op de afdelingen voor volwassenen.

Voor wie: 3e jaars studenten Social Work van Hogeschool Utrecht.

Contact: Meer informatie via HR, 030-256 1385 of via sollicitatie@dehoogstraat.nl.

Leerlingen zijn tijdens hun middelbare schooltijd verplicht een maatschappelijke stage te volgen. Het doel van deze stage is dat jongeren iets voor een ander doen, kennismaken met de samenleving en ervaren hoe het is om verantwoordelijkheid te nemen voor een ander. Binnen De Hoogstraat bieden wij maatschappelijke stageplekken aan leerlingen van de middelbare school.

De afspraken

Bij De Hoogstraat hebben wij hiervoor een aantal afspraken:

 • Per jaar is er ruimte voor acht kinderen van medewerkers;
 • Alleen kinderen van medewerkers kunnen hiervan gebruik maken;
 • De coördinatie van de maatschappelijke stage ligt altijd bij de afdeling HR support. Zo wordt er centraal overzicht gehouden en kunnen we er zorg voor dragen dat de stages gestructureerd worden uitgezet;
 • Met het oog op de planning, wordt de stage minimaal één maand van te voren bij HR support aangevraagd;
 • Er worden alleen stageplekken aangenomen voor minimaal 24 uur en voor een aaneengesloten periode;
 • De maatschappelijke stage voor kinderen van medewerkers wordt alleen nog ingepland in de meivakantie van de regio Midden-Nederland.

Contact

Wil je wat meer weten over de maatschappelijke stage? Dan kun je contact opnemen met Liesbeth Voorhuijzen (HR support).

Inhoud stage:De Hoogstraat Revalidatie biedt ook stageplaatsen op het gebied van onderzoek. Je hebt de mogelijkheid om binnen één van de onderzoekslijnen te participeren in een wetenschappelijk onderzoek.

Voor wie: Studenten HBO en WO

Contact: Meer informatie over (openstaande) onderzoeksstages vind je op de website van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht.

Inhoud stage: Wij bieden per jaar enkele klinische stageplaatsen aan op de afdeling orthopedagogiek binnen Mytylschool De Kleine Prins en binnen het kinder- en jeugdteam.

Voor wie:4e jaars studenten orthopedagogiek van Universiteit Utrecht.

Contact: Voor de stageplekken hebben wij vaste afspraken met de Universiteit Utrecht gemaakt. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Universiteit Utrecht.

Inhoud stage: Wij bieden per jaar enkele stageplaatsen bij Orthopedietechniek De Hoogstraat.

Voor wie: Studenten Fontys Differentiatie Orthopedische Technologie

Contact:Meer informatie via de afdeling Orthopedietechniek, contactpersoon: Astrid Kurvers.

Inhoud stage:Wij bieden per jaar enkele stageplaatsen aan op de afdeling psychologie.

Voor wie: Studenten psychologie Universiteit Utrecht en HBO psychologie.

Contact:Meer informatie via HR, 030-256 1385 of via sollicitatie@dehoogstraat.nl.

Inhoud stage: Wij bieden per jaar enkele stageplaatsen aan op de afdeling kind & jeugd. Op zowel therapeutische peuter- als kleuter groepen.

Voor wie: Derdejaars studenten van de HU pedagogiek of ecologische pedagogiek en HBO social work.

Contact: Voor de stageplekken hebben wij vaste afspraken met de Hogeschool Utrecht gemaakt. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Hogeschool Utrecht. Voor open sollicitaties van studenten van de HU kan er contact worden opgenomen met de afdeling HR van De Hoogstraat.

 

De Hoogstraat Revalidatie is voor de jeugdafdeling op zoek naar een derdejaars stagiaire SPH of Ecologische Pedagogiek. Dit is een stageplaats waarbij je 4 dagen per week stage loopt van september 2024 tot en met juni 2025.

Op de jeugdafdeling zijn gemiddeld 18 kinderen en jongeren klinisch opgenomen. Daarnaast komen er nog kinderen en jongeren in dagbehandeling voor een wisselend aantal dagen per week. De leeftijd van de kinderen en jongeren is tussen de 0 en 20 jaar. Het grootste deel van de jongeren is in de tienerleeftijd. De jeugdafdeling is een dynamische afdeling door de diversiteit aan diagnoses en leeftijden, maar ook door de intensieve samenwerking met andere disciplines.

We zijn gespecialiseerd in verschillende diagnose groepen:

 • Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK): hierbij werken wij volgens een speciaal geschreven behandelprogramma/protocol
 • Dwarslaesie
 • Niet-aangeboren hersenletsel

Daarnaast behandelen wij ook kinderen en jongeren met andere diagnoses. Je werkt zowel individueel als ook groepsgericht met de kinderen en jongeren.

Het team verpleging/pedagogisch hulpverleners is onderverdeeld in:

 • Een team voor de kliniek (verpleegkundigen en pedagogisch hulpverleners)
 • Een team voor de huiskamer (pedagogisch hulpverleners), die tevens de kinderen en jongeren begeleiden die in dagbehandeling zijn

Wij zijn op zoek naar een stagiaire pedagogisch hulpverlener huiskamer. Hierbij werk je vier dagen per week van 08.00 tot 16.30 uur. Je mag van ons verwachten dat:

 • Je onderdeel wordt van ons team
 • We je goed inwerken en begeleiden zodat je je leerdoelen kunt behalen
 • We je directe feedback geven

We verwachten van jou dat:

 • Je samen met je collega’s een goed pedagogisch klimaat tot stand brengt
 • Je begeleiding geeft aan kinderen en jongeren en hun ouders
 • Je mede vormgeeft aan het behandelplan van de kinderen en jongeren
 • Je samenwerkt met het multidisciplinaire behandelteam
 • Je in staat bent goed te communiceren en om te gaan met feedback
 • Je een actieve houding hebt in het vormgeven van je eigen leerproces

Stuur je sollicitatie en cv zo snel mogelijk op, uiterlijk 14 april 2024. Je kunt je sollicitatiebrief richten aan: Marissa Ruzendu, afdeling kind en jeugd, Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht. Je motivatiebrief en cv graag mailen naar: sollicitatie@dehoogstraat.nl.

We hopen dat we je voldoende informatie hebben gegeven over de beschikbare stageplaats. Voor meer informatie verwijzen we je door naar www.dehoogstraat.nl/revalidatie/jongeren of neem een kijkje op onze sociale media-kanalen.

Inhoud stage: Wij bieden per jaar enkele stageplaatsen aan op de afdeling Vaktherapie. Zowel voor beeldend therapeut als muziek therapeut. We hebben weer ruimte vanaf 2025.

Voor wie:
Vaktherapie Beeldend: studenten 4e jaar/onderzoeksstage.
Vaktherapie Muziek: studenten 3e of 4e jaar.

Contact: Meer informatie via HR, 030 256 1385 of via sollicitatie@dehoogstraat.nl.

Inhoud stage: De Hoogstraat biedt stagemogelijkheden aan op de verpleegafdelingen.

Voor wie:Het betreft derde en vierdejaars studenten kwalificatieniveau 6 (HBO-V) en vierdejaars studenten kwalificatieniveau 4 (MBO-V). De planning van de stages verloopt in samenwerking met Hogeschool Utrecht en ROC Midden Nederland.

Contact: Voor meer informatie kun je contact opnemen met de praktijkopleider verpleging: praktijkopleider@dehoogstraat.nl.

Inhoud stage:Op aanvraag hebben wij stageplaatsen beschikbaar binnen de afdeling zorgadministratie en zorglogistiek.

Voor wie: Studenten MBO en HBO

Contact: Meer informatie via HR, 030-256 1385 of via sollicitatie@dehoogstraat.nl.