Wanneer u perifeer zenuwletsel aan uw arm of plexus brachialisletsel heeft, kan revalidatie u verder helpen. De Hoogstraat Revalidatie biedt een doelgerichte multidisciplinaire behandelaanpak waarin u leert uw leven naar eigen vermogen weer op te pakken. Het behandelteam bekijkt samen met u welke dagelijkse activiteiten voor u belangrijk zijn en weer mogelijk gemaakt kunnen worden.

Wat is zenuwletsel aan de arm?

Wanneer u zenuwletsel aan uw arm heeft zijn er één of meerdere zenuwen in uw arm beschadigd. Wanneer u perifeer zenuwletsel heeft, is uw zenuw beschadigd door een ongeval, infectie of neurologische aandoening. Afhankelijk van de plaats van het letsel kunt u problemen ervaren met het bewegen van uw boven- of onderarm, hand of vingers.

Wat is plexus brachialis?

Een andere vorm van zenuwletsel is letsel aan de plexus brachialis. Hierbij is er letsel bij het zenuwnetwerk achter uw sleutelbeen. Bij plexus brachialisletsel kunt u problemen ervaren met het bewegen van uw arm, hand en vingers. U kunt dit zenuwletsel krijgen door een ongeluk, verwonding of tijdens de geboorte.

Behandeling zenuwletsel arm

Als u problemen ervaart met het gebruik van uw hand of arm kan De Hoogstraat Revalidatie u helpen om deze zo optimaal mogelijk te gebruiken en daarnaast ondersteunen bij het werken aan eventueel zenuwherstel. Samen bekijken wij met u hoe u uw dagelijkse activiteiten kunt uitvoeren. Verder werkt u aan het verbeteren van de kracht en bewegelijkheid van uw arm of hand. De Hoogstraat Orthopedietechniek en Revalidatietechniek kunnen u ondersteuning bieden door middel van een orthese of andere hulpmiddelen op maat te maken. Dit biedt u meer mogelijkheden bij bijvoorbeeld uw dagelijkse activiteiten.

Behandelduur zenuwletsel arm

Afhankelijk van uw situatie kan een eenmalige adviesafspraak gemaakt worden om de mogelijkheden te bespreken van bijvoorbeeld een orthese of hulpmiddel. Het is ook mogelijk dat u enkele weken poliklinisch revalideert. Dit betekent dat u voor een kortere periode voor een aantal behandelingen naar De Hoogstraat komt.

Behandelteam

De Hoogstraat werkt met een multidisciplinair behandelteam onder leiding van uw revalidatiearts Uw behandelteam kan bestaan uit een ergotherapeut, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog, sporttherapeut, muziektherapeut, creatief therapeut, orthopedisch technicus en revalidatietechnicus. Dit behandelteam biedt een gecombineerd spreekuur of een intake dag waarbij u de voor u relevante deskundigen kunt raadplegen.

Uw naasten

De gevolgen bij zenuwletsel aan uw arm hebben ook invloed op uw omgeving. Gezin, familie en andere betrokkenen spelen bij uw behandeling in De Hoogstraat Revalidatie een onmisbare rol. Daarom betrekken wij uw naasten bij gesprekken en bij de therapie. Daarnaast organiseert De Hoogstraat Revalidatie meeloopdagen en informatiebijeenkomsten.

Zorg na de revalidatie

Wanneer uw revalidatie behandeling is afgerond, biedt De Hoogstraat Revalidatie indien nodig periodieke check-ups bij uw revalidatiearts aan. Wanneer u na de behandeling nieuwe vragen heeft, kunt u contact opnemen om deze te bespreken.