Wanneer uw kind een ernstig ongeluk heeft gehad, kunnen de gevolgen veel impact hebben. Zowel lichamelijk als geestelijk. De Hoogstraat biedt uw kind een veilige plek om verder te herstellen. Dit doen wij door een multidisciplinaire behandelaanpak, waarbij wij uw kind helpen met de tijdelijke en blijvende beperkingen na een (multi)trauma.

Wat is een (multi)trauma?

Wanneer uw kind een ernstig ongeval heeft gehad, kan hij of zij een (multi)trauma oplopen. Er is dan sprake van meerdere letsels. Dit kan bijvoorbeeld een combinatie zijn van botbreuken, letsel aan gewrichten en spieren, orgaanletsel, zenuwletsel, hersenletsel of amputatie van ledematen. Afhankelijk van het letsel van uw kind kunnen er tijdelijke of blijvende beperkingen ontstaan.

Behandeling (multi)trauma

Uw kind kan bij De Hoogstraat Revalidatie behandeld worden wanneer er kans is op volledig herstel, maar ook wanneer volledig herstel niet mogelijk is. In het laatste geval werken we samen met uw kind aan een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Dagelijkse activiteiten, zoals persoonlijke verzorging, omgang met leeftijdsgenoten, school en sport zijn enkele onderwerpen die tijdens de behandeling centraal kunnen staan. Indien uw kind blijvende beperkingen heeft, kijken wij samen met Orthopedietechnniek en Revalidatietechniek welke aanpassingen mogelijk zijn.

Behandelduur (multi)trauma

Afhankelijk van de ernst van het letsel verblijft uw kind tussen de vier weken en vier maanden bij ons. Na deze klinische opname volgt meestal een poliklinische behandeling. Het kan zijn dat u, samen met de revalidatiearts, kiest om poliklinische behandeling dichter bij huis te volgen of dat behandeling bij bijvoorbeeld een fysiotherapeut in de buurt voldoende is. Wij dragen de behandeling zorgvuldig over en blijven beschikbaar voor u en de behandelaars om mee te denken of vragen te beantwoorden.

Behandelteam

De Hoogstraat werkt met een multidisciplinair behandelteam onder leiding van de revalidatiearts. Het behandelteam van uw kind kan bestaan uit: een verpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, orthopedagoog, maatschappelijk werk, creatief therapeut en bewegingsagoog.

Gezin en naasten

Het (multi) trauma van uw kind heeft ook voor u en andere gezinsleden grote gevolgen. In de behandeling besteden wij aandacht aan uw gezinssituatie en ondersteunen we u en uw gezin bij de gevolgen van het multitrauma van uw kind. Het gezin en andere naasten worden daarom actief betrokken bij de gesprekken en therapie.

Zorg na de revalidatie

Wanneer uw kind de revalidatie behandeling heeft afgerond, kan het zijn dat er nieuwe vragen ontstaan, bijvoorbeeld wanneer uw kind aan een nieuwe onderwijsfase of sport begint. Door middel van een kortdurende poliklinische behandeling kunnen eventuele nieuwe zorgvragen behandeld worden.

Meer informatie

  • Kennisbank (Sch)ouders