Wanneer uw kind hersenletsel heeft, door bijvoorbeeld een ongeluk of hersentumor, kan uw kind verschillende problemen ervaren. De Hoogstraat Revalidatie biedt een multidisciplinaire behandelaanpak, waarbij er gekeken wordt naar de levensfase en persoonlijke situatie van uw kind. Wij stimuleren hem of haar in het herstel en om te gaan met de eventueel blijvende beperkingen.

Wat is niet-aangeboren hersenletsel (NAH)?

Bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is er sprake van een beschadiging van de hersenen. De Hoogstraat Revalidatie behandelt zowel aangeboren (CP) als niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft verschillende oorzaken, zoals:

  • een beroerte (ook wel CVA, herseninfarct of hersenbloeding genoemd)
  • een hersenkneuzing (CC)
  • traumatisch hersenletsel ontstaan door een ongeval
  • een hersentumor
  • een infectie

Gevolgen niet-aangeboren hersenletsel

De gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel hangen af van de ernst van het letsel. Gevolgen kunnen zich fysiek uiten, zoals problemen met lopen, maar ook in het gedrag of de emotie. Verder kunnen er problemen optreden op het gebied van taal en spraak, slikken en vermoeidheid. Omdat de hersenen van uw kind nog niet volgroeid zijn, heeft het hersenletsel invloed op de verdere ontwikkeling van de hersenen. Naarmate uw kind ouder wordt en dus meer individuele taken op zich gaat nemen, kunnen er nieuwe problemen ontstaan. De gevolgen van hersenletsel bij kinderen zijn daarom ook op langere termijn vaak blijvend.

Behandeling niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Afhankelijk van de ernst van het letsel verblijft uw kind voor klinische revalidatie in De Hoogstraat. Wanneer uw kind nog thuis kan verblijven, komt u voor de poliklinische behandeling naar De Hoogstraat. Tijdens de behandeling brengen we de motorische, cognitieve en gedragsmatige gevolgen van het hersenletsel in kaart en formuleren we specifieke doelen die aansluiten bij de problemen van uw kind. De behandeling focust zich op het motorisch en cognitief herstel, het oefenen van dagelijkse activiteiten, plannen en persoonlijke verzorging. Dit gebeurt individueel en groepsgewijs. De revalidatie behandeling gebeurt zoveel mogelijk spelenderwijs, aansluitend op de leeftijds- en ontwikkelingsfase van uw kind. Het dagelijks leven op de afdeling en in de huiskamer zijn belangrijke momenten waarop vaardigheden geoefend en toegepast worden. Ook in behandelgroepen, zoals het gamelab, en tijdens diverse sportieve activiteiten wordt gewerkt aan de te behalen doelen.

Behandelduur niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Wanneer uw kind hersenletsel heeft, kan hij of zij klinisch of poliklinisch bij De Hoogstraat behandeld worden. Dit is afhankelijk van de ernst van het letsel. De gemiddelde opnameduur van een klinische behandeling is acht weken. De intensieve poliklinische behandeling duurt gemiddeld drie maanden. Hierna volgt vaak een periode waarin wij uw kind blijven zien en ondersteunen bij eventuele nieuwe vragen.

Behandelteam

De Hoogstraat werkt met een multidisciplinair behandelteam onder leiding van de revalidatiearts. Het behandelteam van uw kind kan bestaan uit een verpleegkundige, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopediste, pedagogisch hulpverlener, sporttherapeut, maatschappelijk werker en orthopedagoog. Ook kan er een creatief therapeut worden ingeschakeld om uw kind extra te ondersteunen tijdens de revalidatie behandeling.

Gezin en naasten

Het hersenletsel van uw kind heeft ook voor u en andere gezinsleden grote gevolgen. In de behandeling besteden wij aandacht aan uw gezinssituatie en ondersteunen we u en uw gezin bij de gevolgen van het hersenletsel van uw kind. Het gezin en andere naasten worden daarom actief betrokken bij de gesprekken en therapie. Broertjes, zusjes en vrienden mogen meelopen bij de therapie. Ook organiseren wij informatiebijeenkomsten voor u, uw kind, andere familieleden, de leerkracht op school en andere betrokkenen, om uitleg te geven over hersenletsel.

Zorg na de revalidatie

Wanneer uw kind de revalidatie behandeling heeft afgerond, kan het zijn dat er nieuwe vragen ontstaan, bijvoorbeeld wanneer uw kind aan een nieuwe onderwijsfase of sport begint. Door middel van een kortdurende poliklinische behandeling kunnen nieuwe zorgvragen behandeld worden. Ook biedt De Hoogstraat periodieke check-ups aan met de revalidatiearts.

Downloads