Het is van belang dat de zorg zich blijft ontwikkelen. Daarom hebben De Hoogstraat Revalidatie en het UMC Utrecht al ruim 25 jaar een intensieve en succesvolle samenwerkingsrelatie.

Sinds 2003 werken wetenschappers uit beide organisaties aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en mogelijkheden voor de revalidatie van kinderen en volwassenen met hersenletsel, spierziekten en dwarslaesie in het gezamenlijke Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. Het Kenniscentrum draagt met wetenschappelijk onderzoek en innovatieprojecten bij aan de verbetering van de revalidatiebehandeling.

Veel bekeken documenten en producten uit het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU)

 • Catherine Bergego Scale
  Een bruikbaar en valide instrument in de CVA zorg / een observatielijst voor neglect.
 • CoCo-P
  Meetinstrument voor cognitieve klachten in het dagelijks leven
 • E-book The Exercise Guide
  a practical tool for patients to start exercising independently from day one after a stroke.
 • Fitnesstraining voor CP
  Gestandaardiseerde trainingsprogramma gebruikt in de wetenschappelijke studie en plaatsgevonden op Nederlandse mytylscholen.
 • Functionele krachttest voor CP
  Factsheet en scoreformulier behorend bij de functionele krachttest; het 30-seconden herhalingsmaximum.
 • Meetinstrumentenwaaier kinderrevalidatie
  hulpmiddel voor de implementatie en keuze van meetinstrumenten in de kinderrevalidatie.
 • Mobility Assessment Course
  Een multitaak voor de diagnostiek van neglect.
 • Niet rennen maar plannen
  Cognitief behandelprogramma voor patiënten met hersenletsel en milde cognitieve problemen
 • Oefengids beroerte
  De oefengids heeft als doel om mensen met een beroerte sneller en intensiever te laten revalideren.
 • Participatiematrix
  Een middel voor projectleiders/onderzoekers waarmee zij met patiënten het gesprek aangaan over de gewenste rol in een (onderzoeks)project. Ook voor patiënten om te laten zien welke rol zij wensen te spelen.
 • Reference values voor CP
  shuttle run test, de Muscle Power Sprint Test en de 10×5 meter sprinttest referentiewaarden voor kinderen met CP
 • RIK training bij NAH
  Een training voor jongeren (14-20 jaar) met Niet-Aangeboren Hersenletsel met cognitieve beperkingen.
 • Screening cognitieve communicatieproblemen
  Een screening voor communicatieproblemen bij mensen met NAH
 • Shuttle tests voor CP
  mpeg-4 audiobestanden van zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige shuttle run test
 • Sprinttests voor CP
  Factsheet met beschrijving van de Muscle Power Sprint Test, de 10×5 meter sprint testen rekenschema bij de Muscle Power Sprint Test.
 • USER
  De USER (Utrechtse Schaal voor de Evaluatie van Klinische Revalidatie) is een meetinstrument om het resultaat van de klinische revalidatie te meten.
 • USER-P
  De USER-Participatie is een meetinstrument om het effect van poliklinische revalidatie voor volwassenen te evalueren. Er is ook een versie beschikbaar voor gebruik bij jongeren.
 • Wayfinding Questionnaire
  Zelfrapportage-instrument dat gebruikt kan worden om de ernst van navigatieklachten na een hersenletsel in kaart te brengen.