Behandeling bij Cerebrale Parese (CP)

Wanneer uw kind Cerebrale Parese (CP) heeft, kan uw kind verschillende problemen ervaren. De Hoogstraat Revalidatie biedt een multidisciplinaire behandelaanpak, waarbij we ook kijken naar de levensfase en persoonlijke situatie van uw kind. Wij leren hem of haar om te gaan met de blijvende beperkingen.

Wat is Cerebrale Parese (CP)?

Wanneer uw kind Cerebrale Parese (CP) heeft, kan uw kind verschillende problemen ervaren. De Hoogstraat Revalidatie biedt een multidisciplinaire behandelaanpak, waarbij we ook kijken naar de levensfase en persoonlijke situatie van uw kind. Wij leren hem of haar om te gaan met de blijvende beperkingen.

Behandeling Cerebrale Parese (CP)

De behandeling van CP is afhankelijk van de leeftijdsfase van uw kind. Cerebrale Parese is niet te genezen. Daarom richt de behandeling zich op het benutten van de mogelijkheden van uw kind, met als doel het behalen van een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Door middel van een observatieonderzoek en/of een gangbeeldanalyse kunnen we de huidige situatie in kaart brengen en een behandelplan opstellen.

Poliklinische behandelingen

Spelenderwijs oefent uw kind dagelijkse activiteiten, eventueel vanuit de rolstoel. Vaak gaat de behandeling van uw kind gedurende meerdere periodes tijdens hun jeugd door, zodat we op tijd kunnen bekijken of er bijvoorbeeld nieuwe hulpmiddelen nodig zijn. De revalidatie behandeling is vaak poliklinisch. De Hoogstraat biedt verschillende dagbehandelingen, zoals de therapeutische peutergroep en kleutergroep aan. In welke groep uw kind behandeld wordt, is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. De Kleine Prins Utrecht is een mogelijkheid als uw kind 4 jaar of ouder is en aangewezen is op speciaal onderwijs in combinatie met revalidatiebehandeling. De revalidatiebehandeling op locatie De Kleine Prins Utrecht wordt gegeven door het revalidatieteam van De Hoogstraat.

Behandelduur Cerebrale Parese (CP)

De behandelduur is afhankelijk van de situatie van uw kind. Deze kan variƫren van eenmalige tot wekelijkse poliklinische behandelingen gedurende een bepaalde periode. In veel gevallen gaat de behandeling van uw kind gedurende de hele jeugd door en ook in de transitiefase naar volwassenheid en daarna kan revalidatie zinvol zijn.

Behandelteam

De Hoogstraat werkt met een multidisciplinair behandelteam onder leiding van de revalidatiearts. Het behandelteam van uw kind kan bestaan uit: een ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, muziektherapeut en orthopedagoog. Ook werken we nauw samen met de orthopedisch instrumentenmaker, revalidatietechnicus en orthopedisch schoenmaker. In de behandeling maken we onder meer gebruik van kennis uit wetenschappelijk onderzoek en van CP-Net waar De Hoogstraat Revalidatie deel van uit maakt.

Gezin en naasten

De behandeling van uw kind gebeurt gezinsgericht. Wij sluiten aan bij uw kind en gezin. Het gezin en andere naasten worden uitgenodigd bij de gesprekken, therapie en het aanmeten van eventuele prothesen en/of hulpmiddelen. Ook organiseren wij voor u en andere familieleden informatiebijeenkomsten.

Zorg na de revalidatie

Wanneer uw kind de revalidatiebehandeling heeft afgerond, kunnen er nieuwe vragen ontstaan, bijvoorbeeld wanneer uw kind aan een nieuwe onderwijsfase of sport begint. Via een kortdurende poliklinische behandeling kunnen wij nieuwe zorgvragen behandelen. Ook biedt De Hoogstraat periodieke follow-ups aan.

Downloads

Flyer gangbeeldanalyse
PDF - 134.87 KB
Flyer cerebrale parese
PDF - 358.32 KB