Ik heb een aanlegstoornis van mijn been

Wanneer je bent geboren met een verkort been (aanlegstoornis), leer je van jongs af aan hiermee om te gaan. Misschien heb je eerder bij ons therapie gehad. Het kan zijn dat je op bepaalde momenten in je leven nieuwe vragen hebt, bijvoorbeeld wanneer je een nieuwe sport gaat doen. Je kunt bij De Hoogstraat Revalidatie terecht met deze vragen. Soms is een korte behandeling of advies nodig om te zorgen dat je weer verder kunt.

Wat is een aanlegstoornis van het been?

Als je een aanlegstoornis van je been hebt, wordt dit ook wel congenitaal reductiedefect genoemd. Congenitaal betekent dat het aangeboren is en reductie houdt in dat je been korter is. Het woord defect geeft aan dat je been niet goed of helemaal niet aangelegd is. Als je een congenitaal reductiedefect hebt, heb je dit als sinds je geboorte. In dit geval is (een deel van) je been niet goed gevormd of ontbreekt deze gedeeltelijk of helemaal.

Mijn behandeling

Jouw behandeling is afhankelijk van de vragen die je hebt. Hoewel je al van jongs af aan leert om te gaan met de aanlegstoornis van je been, kunnen er nieuwe vragen ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer je naar de middelbare school gaat, je een nieuwe sport wilt doen of een relatie krijgt. Wij kijken samen met jou hoe we je kunnen adviseren en verder kunnen helpen. Bij De Hoogstraat Orthopedietechniek kun je terecht met vragen en advies over een (nieuwe) prothese. Het is eventueel mogelijk om samen met De Hoogstraat Revalidatietechniek speciaal voor jou een hulpmiddel te laten maken waardoor je bijvoorbeeld makkelijker kunt sporten.

Hoe lang duurt mijn behandeling?

Als je bij De Hoogstraat gaat revalideren, kan dat meestal via een korte, poliklinische behandeling. Dit houdt in dat je een aantal keer gedurende een aantal weken bij De Hoogstraat langskomt. Hoe vaak en hoe lang je langskomt is afhankelijk van de vragen die je hebt.

Wie gaan mij behandelen?

Bij De Hoogstraat Revalidatie is het belangrijk dat jij verder komt. Het behandelteam helpt je daarbij. Jouw behandelteam kan bestaan uit: een fysiotherapeut, orthopedisch instrumentenmaker, revalidatietechnicus, ergotherapeut, maatschappelijk werker en orthopedagoog. Het behandelteam werkt multidisciplinair. Dit houdt in dat de revalidatiearts en alle andere behandelaren met elkaar afstemmen en overleggen om jou verder te helpen. Daarnaast stemmen zij af met jou en eventueel ook met jouw ouders en docenten.

Familie en vrienden

We houden rekening met jouw omgeving en betrekken hen, in overleg met jou, zoveel mogelijk bij de revalidatie. Je ouder(s), broers en zussen mogen af en toe mee doen met de behandeling en kunnen natuurlijk altijd op bezoek komen. Ook je vrienden mogen op bezoek komen.

Meer informatie

  • De Hoogstraat Orthopedietechniek
    Toonaangevende orthopedische instrumentenmakerij voor beenprothesen, armprothesen en orthesen voor kinderen, jongeren en volwassenen.
  • KorterMaarKrachtig
    Landelijke vereniging voor mensen met een amputatie en/of aangeboren reductie van een ledemaat
  • MovingKids
    Een initiatief van De Hoogstraat Orthopedietechniek en De Hoogstraat Revalidatie. Ons grootste doel is elk kind de vrijheid geven om lekker te bewegen, te spelen en te sporten, ook met een (verlengings)prothese.