Wanneer uw kind een beenamputatie heeft ondergaan of een aanlegstoornis aan het been heeft, kan uw kind verschillende problemen ervaren. De Hoogstraat Revalidatie biedt een multidisciplinaire behandelaanpak, waarbij er gekeken wordt naar de levensfase en persoonlijke situatie van uw kind. Wij leren hem of haar om te gaan met tijdelijke of blijvende beperkingen.

Wat is een beenamputatie?

Bij een amputatie wordt (een deel van) het been van uw kind chirurgisch verwijderd. Dit kan noodzakelijk zijn wanneer hij of zij een infectie, ongeval of kwaadaardige ziekte heeft gehad. Ook kan het zijn dat bij een aanlegstoornis van het been het afwijkende been (gedeeltelijk) geamputeerd wordt om het functioneren te verbeteren.

Wat is een aanlegstoornis van het been?

Een aanlegstoornis van het been wordt ook wel congenitaal reductiedefect genoemd. Congenitaal betekent aangeboren, reductie betekent verkorting en defect betekent niet goed of helemaal niet aangelegd. Dit betekent dat het been van uw kind bij de geboorte niet goed gevormd is of gedeeltelijk of in zijn geheel ontbreekt. Het been van uw kind is dan vaak korter en ziet er anders uit dan normaal. De afwijking ontstaat vroeg in de zwangerschap en de oorzaak is vaak onbekend.

Behandeling amputatie en aanlegstoornis been

Als uw kind door een amputatie of aanlegstoornis (een deel van) zijn of haar been mist, biedt De Hoogstraat Revalidatie voorlichting over het te verwachten functioneren en/of een multidisciplinaire behandeling. Wij beantwoorden uw vragen en ondersteunen uw kind wanneer er problemen ontstaan in het dagelijks leven. Vaak is een schoenaanpassing of prothese nodig. Voor een protheseadvies kunt u terecht bij De Hoogstraat Orthopedietechniek. Ook zijn er mogelijkheden voor een aangepaste stoel of fiets en kan een sportadvies onderdeel zijn van de behandeling. Daarnaast biedt De Hoogstraat ondersteuning in de omgang met de zichtbare beenamputatie of aanlegstoornis van het been.

Tijdens de behandeling wordt er aandacht besteed aan het fysieke, emotionele en sociale aspect van de gevolgen van de amputatie of aanlegstoornis. De Hoogstraat biedt een gezinsgerichte en ontwikkelingsgerichte behandeling. We kijken samen met u en uw kind welke begeleiding het beste past in de gezinssituatie en levensfase van uw kind. Naarmate uw kind ouder wordt, richt de behandeling zich ook op de zelfstandigheid en de transitie naar volwassene. De multidisciplinaire behandeling kan ook bestaan uit het begeleiden van uw kind en het voorbereiden op geplande operatieve ingrepen, zoals een amputatie of beenverlening.

Behandelduur amputatie en aanlegstoornis been

De behandelduur is afhankelijk van de situatie. De behandeling is vrijwel altijd poliklinisch en meestal kortdurend. Een enkele keer wordt gekozen voor klinische behandeling, bijvoorbeeld bij amputaties aan meerdere ledematen, of na een ongeval met uitgebreid letsel. Wanneer uw kind langdurige behandeling nodig heeft en niet in de directe omgeving van De Hoogstraat woont, wordt er meestal gekozen voor een overdracht naar een revalidatiecentrum of eerstelijnspraktijk dichter bij huis.

Behandelteam

De Hoogstraat werkt met een multidisciplinair behandelteam onder leiding van de revalidatiearts. Het behandelteam van uw kind bestaat uit: een fysiotherapeut, orthopedisch instrumentenmaker, revalidatietechnicus, ergotherapeut, maatschappelijk werker en orthopedagoog. Daarnaast heeft de revalidatiearts van uw kind samen met de instrumentmaker een gezamenlijk spreekuur met de plastisch chirurg en kinderorthopeed in het WKZ.

Gezin en naasten

De behandeling van uw kind gebeurt gezinsgericht. Het gezin en andere naasten worden actief betrokken bij de gesprekken, behandeling en het aanmeten van eventuele prothesen en/of hulpmiddelen. Ook organiseren we voor u en andere familieleden informatiebijeenkomsten in samenwerking met De Hoogstraat Orthopedietechniek.

Zorg na de revalidatie

Wanneer uw kind de revalidatie behandeling heeft afgerond, kan het zijn dat er nieuwe vragen ontstaan, bijvoorbeeld wanneer uw kind aan een nieuwe onderwijsfase of sport begint. Door middel van een kortdurende poliklinische behandeling kunnen eventuele nieuwe zorgvragen weggenomen worden. Ook biedt De Hoogstraat periodieke check-ups aan met de revalidatiearts en orthopedisch instrumentenmaker en één of meerdere leden van het behandelteam.

Meer informatie

 • De Hoogstraat Orthopedietechniek
  Toonaangevende orthopedische instrumentenmakerij voor beenprothesen, armprothesen en orthesen voor kinderen, jongeren en volwassenen.
 • KorterMaarKrachtig
  Landelijke vereniging voor mensen met een amputatie en/of aangeboren reductie van een ledemaat
 • Kennisbank (Sch)ouders
  Informatie rondom het hebben van een kind met een beperking en/of chronische ziekte. Bijvoorbeeld over het ziekenhuis, school en opvoeding.
 • MovingKids
  Een initiatief van De Hoogstraat Orthopedietechniek en De Hoogstraat Revalidatie. Ons grootste doel is elk kind de vrijheid geven om lekker te bewegen, te spelen en te sporten, ook met een (verlengings)prothese.