In De Hoogstraat hechten we veel waarde aan privacy. We zien het als onze plicht om de gegevens van onze revalidanten zo goed mogelijk te beschermen. Dat hoort bij ons werk en bij de vertrouwensrelatie die wij met u hebben. Als u of uw kind bij ons revalideert registreren we persoonlijke informatie over u of uw kind. Dit is ook het geval als u contactpersoon bent, meedoet aan wetenschappelijk onderzoek of als u onze website bezoekt.