Visser, T.A.E.
Naam: T.A.E. Visser
Afdeling/Locatie: De Hoogstraat Revalidatie
Specialisme(n): Jeugdadviesteam behandeling kind/jeugd, developmental coordination disorder (DCD)
Werkzaam sinds: april 2022
BIG Register: 99063399081

Tetty Visser werkt als physician assistant (PA) samen met de twee kinderrevalidatieartsen in het Jeugd Advies Team (JAT) van De Hoogstraat Revalidatie

Het JAT is gespecialiseerd in kortdurende adviesbehandeling. Waarbij kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen poliklinisch worden behandeld. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de revalidatiezorg van kinderen met (een vermoeden tot) DCD.

Voor april 2022 heeft zij ruim twintig jaar in het UMC/WKZ gewerkt. Eerst als kinderverpleegkundige en vanaf 2013 als physician assistant op de dagbehandeling in het WKZ. Naast haar zaalartsfunctie was zij gespecialiseerd in pijn en angstreductie bij kinderen en gaf zij verschillende vormen van sedatie.

Overig

  • Lid Nederlandse Associatie Physician Assistants
  • Ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Associatie Physician Assistants
  • Lid sectie kinderrevalidatiegeneeskunde
  • Lid DCD artsen werkgroep