Middelweerd, E.M.C.
Naam: E.M.C. Middelweerd
Afdeling/Locatie: De Hoogstraat Revalidatie
Specialisme(n): Continentie- en decubituszorg
Werkzaam sinds: 1996
BIG Register: 49043360830

E.M.C. Middelweerd is werkzaam als verpleegkundig specialist op de polikliniek voor het dwarslaesieteam. Zij biedt transmurale zorg (nazorg) aan mensen met een dwarslaesie thuis, hun naasten en betrokken hulpverleners. Zij is gespecialiseerd in decubitus- en continentieproblemen. Ook is zij betrokken bij het poliklinische cauda-spreekuur voor continentie vragen. Maandelijks beoordeelt zij decubituswonden tijdens het gezamenlijk poliklinisch consult met de revalidatiearts en de plastisch chirurg van het UMCU.

Overig

  • Lid van de landelijke werkgroep richtlijn defecatie beleid voor mensen met een dwarslaesie
  • Lid van de landelijke werkgroep richtlijn mictie beleid voor mensen met een dwarslaesie
  • Lid van de landelijke werkgroep revalidatie wondverpleegkundigen
  • Member of the educational committee of the SCI nurse conference