van der Steen, I. A. (Drs.)
Naam: Drs. I. A. van der Steen
Afdeling/Locatie: De Hoogstraat Revalidatie, kliniek kind en jeugd
Specialisme(n): Niet-aangeboren hersenletsel en dwarslaesie bij kinderen en jongeren, zowel klinisch als poliklinisch
Werkzaam sinds: 2011
BIG Register: 29053504501

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Drs. I. (Irene) A. van der Steen werkt als revalidatiearts op de kliniek kind en jeugd van De Hoogstraat. Binnen de diversiteit aan diagnoses zijn niet-aangeboren hersenletsel en dwarslaesie bij kinderen en jongeren een aandachtsgebied voor zowel de klinische als poliklinische revalidatie.

Consulentschap(pen)

  • Antonius Ziekenhuis, Downteam

Overige activiteiten

  • Lid Stafbestuur De Hoogstraat Revalidatie
  • Lid Kwaliteitscommissie medische staf De Hoogstraat Revalidatie
  • Lid body weight support system groep FT 2025
  • Lid Adviescommissie kwaliteitsvisitaties FMS
  • Lid Werkgroep Hersenletsel Jeugd (HeJ) VRA
  • Lid Werkgroep klinisch werkende kinderdokters VRA
  • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland (VRA)