Visser, T.A.E.
Naam: T.A.E. Visser
Afdeling/Locatie: De Hoogstraat Revalidatie
Specialisme(n): Jeugdadviesteam behandeling kind/jeugd, developmental coordination disorder (DCD)
Werkzaam sinds: 2022
BIG Register: 99063399081

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Tetty Visser werkt als physician assistant (PA) samen met de twee kinderrevalidatieartsen in het jeugdadviesteam van De Hoogstraat Revalidatie

Het jeugdadviesteam is gespecialiseerd in kortdurende adviesbehandeling. Waarbij kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen poliklinisch worden behandeld. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de revalidatiezorg van kinderen met (een vermoeden tot) DCD.

Voor april 2022 heeft zij ruim 20 jaar in het UMC/WKZ gewerkt. Eerst als kinderverpleegkundige en vanaf 2013 als physician assistant op de dagbehandeling in het WKZ. Naast haar zaalartsfunctie was zij gespecialiseerd in pijn en angstreductie bij kinderen en gaf zij verschillende vormen van sedatie.

Overige activiteiten

  • Lid sectie kinderrevalidatiegeneeskunde
  • Lid DCD artsen werkgroep
  • Ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Associatie Physician Assistants
  • Lid Nederlandse Associatie Physician Assistants