Klachten

U bent naar De Hoogstraat gekomen voor goede behandeling en begeleiding. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent, bijvoorbeeld over de behandeling, de bejegening door de medewerkers, uw gevoel van veiligheid, de voorzieningen of over organisatorische zaken. We horen dat graag van u, zodat we kunnen proberen om samen tot een oplossing te komen.

Uw klacht

U kunt op een aantal manieren uw klacht kenbaar maken:

  • U kunt in gesprek gaan met de direct bij de klacht betrokken medewerker(s), of diens leidinggevende.
  • U kunt de onafhankelijke klachtenbemiddelaar inschakelen.
  • U kunt een klacht indienen bij de Raad van Bestuur, bij voorkeur schriftelijk.

Klachtenbemiddelaar

U kiest zelf bij wie u uw klacht wilt neerleggen. Wilt u advies over wat voor u de beste aanpak is? Bespreek het met de klachtenbemiddelaar of u kunt contact opnemen met Adviespunt Zorgbelang.

Contact klachtenbemiddelaar

De klachtenbemiddelaar is op de volgende manieren te bereiken:

  • Persoonlijk in De Hoogstraat van maandag t/m vrijdagmiddag tot 12.00 uur, door telefonisch of via mail een afspraak te maken. 
  • Telefonisch: 030 256 1375
  • E-mail: klacht@dehoogstraat.nl
  • Per post

Downloads

Klachtenregeling
PDF - 293.28 KB
Flyer klachten
PDF - 27.71 KB

Klachtenformulier

Dit formulier wordt rechtstreeks naar de onafhankelijk klachtenbemiddelaar gestuurd.