Toezicht

De raad van bestuur van De Hoogstraat legt over zijn beleid en de resultaten verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht is naast toezichthouder ook adviseur van de raad van bestuur.

Leden raad van toezicht

  • Mr. dr. M.E. (Mirjam) de Bruin (voorzitter). Partner bij Schutjens De Bruin, een juridisch-strategisch advieskantoor in de gezondheidszorg. Voorzitter.
  • Prof. J.M. (Jozien) Bensing. PhD. Emeritus hoogleraar klinische gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht en emeritus Honorary Research Fellow NIVEL. Vicevoorzitter.
  • W. (Willem) de Gooyer (benoemd op voordracht van de cliëntenraad). Adviseur op het gebied van management en bedrijfsvoering (willem de gooyer Bmo).
  • drs. E. (Ellis) Kastelein, RA. lid van de raad van bestuur van Stichting Humanitas.
  • drs. N.H. (Nico) Klay, MBA. Zorgondernemer.
  • Prof. dr. W.J.M. Spaan, voorzitter raad van bestuur Leids Universitair Medisch Centrum en parttime hoogleraar Universiteit Leiden.

Downloads

Statuten
PDF - 82.72 KB