De raad van bestuur van De Hoogstraat legt over zijn beleid en de resultaten verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht is naast toezichthouder ook adviseur van de raad van bestuur.

Leden raad van toezicht

  • Mw. R.H.M. Jansen LL.M. MPA, voorzitter
  • S.F. (Siu-Fung) Chan, MSc
  • Drs. E. (Ellis) Kastelein, RA
  • Prof. dr. W.J.M. (Willy) Spaan, vicevoorzitter
  • Drs. A.E. (Arno) Timmermans