Strategie

Met revalidatie helpen wij kinderen, jongeren en volwassenen verder bij de gevolgen van een aandoening, ongeval of ziekte. Samen werken we aan herstel, met als doel een zo groot mogelijke zelfredzaamheid.

Strategisch beleid 2018 – 2021

Het uiteindelijke doel van De Hoogstraat is: deel uit te maken van een selecte groep instellingen die met elkaar de beste revalidatiegeneeskundige zorg ter wereld bieden. Die doelstelling lijkt hoogdravend maar sluit naadloos aan bij de ambitie van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) voor alle medisch specialistische vakken, zoals beschreven in het visiedocument De medisch Specialist in 2025. Dat document beschrijft de voor de gezondheidszorg relevante maatschappelijke ontwikkelingen en verbindt daaraan een ambitieuze visie op de ontwikkeling van de medisch specialistische zorg. De Hoogstraat herkent zich hierin. Het gaat de FMS weliswaar primair om het ziektebegrip, de gedragswaarden en de positionering van de medisch specialist, maar voor een organisatie als De Hoogstraat waarvoor het contact tussen de patiënt en de medisch specialist/het gespecialiseerde behandelteam het bestaansrecht is, ligt het voor de hand om die visie te adopteren als grondslag voor de kernstrategie voor de gehele organisatie.

Onze gedragswaarden

Tijdens ons dagelijks werk staan onderstaande gedragswaarden centraal.

• Gastvrij zijn
• Luisteren
• Aansluiten
• Nieuwsgierig zijn
• Initiatieven nemen
• Creatief zijn

Onze kernkwaliteiten

  • Een behandelaanbod voor patiëntengroepen waarvoor we deskundig kunnen zijn en blijven
  • Snelle toegang, ook bij complexe zorgvragen
  • Aantoonbaar goede resultaten met hoge waardering van patiënten en naasten
  • Klein genoeg voor persoonlijke aandacht groot genoeg voor veel ervaringskennis
  • Orthopedietechniek als integraal onderdeel van het zorgaanbod
  • Vernuftige technische uitvindingen als antwoord op bijzondere hulpvragen
  • Aandacht voor leefstijl (beweging, voeding, slaap, niet roken) en gezondheidsvaardigheden
  • Onderzoek en innovatie in het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
  • Opleiding van nieuwe collega’s in de belangrijkste professies in de revalidatie

Downloads