Met revalidatie helpen wij kinderen, jongeren en volwassenen verder bij de gevolgen van een aandoening, ongeval of ziekte. Samen werken we aan herstel, met als doel een zo groot mogelijke zelfredzaamheid.

Strategisch beleid 2021-2023

De Hoogstraat vindt het belangrijk om continu te blijven ontwikkelen. Hoe we dit gaan doen, staat in onze strategische focus van 2021-2023. De drie thema’s in onze nieuwe focus vormen een kapstok voor de verdere activiteiten binnen onze clusters en De Hoogstraat-breed.

Thema 1: we zijn samen sterk

We richten zorg, beleid en onderzoek in op de wens en ervaring van de revalidant. De revalidant is onderdeel van het team en is leidend in het zorgproces: de zorg en ondersteuning volgt. Ook stellen we altijd de vraag: wat voegt het toe voor de revalidant?

Daarnaast gebruiken we zowel onze eigen expertise als die van onze samenwerkingspartners voor een passend aanbod op de hulpvraag, de behandeling en het herstel van de revalidant. We garanderen met onze partners de juiste zorg op de juiste plaats. We betrekken en verbinden de revalidant, de zorgprofessional, het regionale netwerk en samenwerkingspartners voor de optimale route naar herstel. Zo zijn wij samen sterk.

Thema 2: we zetten in op de vitale medewerker en vrijwilliger

Alle medewerkers en vrijwilligers zijn de dragers van onze organisatie. In De Hoogstraat leveren we de beste zorg als we gezond, vitaal en gemotiveerd zijn. Daarbij is het belangrijk dat de medewerkers hun vak verstaan en daar plezier aan beleven.

De Hoogstraat wil een uitdagende, gezonde en veilige werkplek bieden, waarbij we balans bewaken tussen werk/privé en inspanning/herstel. Daarbij zetten wij ons talent in en besteden wij aandacht aan persoonlijke en werkinhoudelijke ontwikkeling.

Thema 3: we leren en verbeteren continu

We bieden toegankelijke en hoogwaardige zorg gebaseerd op juiste data en met aantoonbare resultaten. We zijn ingebed in de academische wereld, voeren toegepast wetenschappelijk onderzoek uit en passen de bevindingen toe. Wetenschappelijk onderzoek is namelijk een belangrijk fundament voor het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg. Het is dan ook van groot belang de expertise van het Kenniscentrum Revalidatie Utrecht (KCRU) binnen de muren van De Hoogstraat optimaal te benutten. Daarmee behouden we onze positie als top klinisch revalidatiecentrum.

Daarbij proberen we nieuwe technieken en hulpmiddelen uit en implementeren deze waar mogelijk. Het is van belang dat relevante nieuwe kennis en innovaties gesignaleerd, op waarde onderzocht en geïmplementeerd kunnen worden.

Onze gedragswaarden

Tijdens ons dagelijks werk staan onderstaande gedragswaarden centraal.

• Gastvrij zijn
• Luisteren
• Aansluiten
• Nieuwsgierig zijn
• Initiatieven nemen
• Creatief zijn

Onze kernkwaliteiten

  • Een behandelaanbod voor patiëntengroepen waarvoor we deskundig kunnen zijn en blijven
  • Snelle toegang, ook bij complexe zorgvragen
  • Aantoonbaar goede resultaten met hoge waardering van patiënten en naasten
  • Klein genoeg voor persoonlijke aandacht groot genoeg voor veel ervaringskennis
  • Orthopedietechniek als integraal onderdeel van het zorgaanbod
  • Vernuftige technische uitvindingen als antwoord op bijzondere hulpvragen
  • Aandacht voor leefstijl (beweging, voeding, slaap, niet roken) en gezondheidsvaardigheden
  • Onderzoek en innovatie in het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
  • Opleiding van nieuwe collega’s in de belangrijkste professies in de revalidatie