Duurzame zorg

Om de verduurzaming in de zorg te versnellen is De Hoogstraat Revalidatie aangesloten bij de Green Deal Duurzame Zorg. Dit betekent dat we:

  • CO2-uitstoot terugdringen
  • Grondstoffen zuiniger gebruiken
  • Medicijnresten in het water verminderen
  • Voor een gezonde leefomgeving voor revalidanten en medewerkers zorgen

Ruim 54 partijen ondertekenden op dinsdag 27 oktober 2015 de Green Deal “Nederland op weg naar Duurzame Zorg”. De Hoogstraat Revalidatie is op 25 november 2016 toegetreden tot de Green Deal “Nederland op weg naar duurzame zorg”. November 2018 is Greendeal 2.0 getekend en in december 2022 heeft de ondertekening van Greendeal 3.0 plaatsgevonden (zowel in brancheverband, NVZ als individueel).

Duurzame ambitie

Met de ondertekening van het lokale convenant en de Green Deal werkt De Hoogstraat Revalidatie, samen met nog diverse andere Utrechtse zorginstellingen, sinds november 2016 aan de bedrijfsvoering om deze te laten voldoen aan de eisen van het Milieuthermometer Zorg. Hiermee draagt De Hoogstraat Revalidatie haar duurzame ambitie uit. Tevens biedt dit de mogelijkheid om kennis uit te wisselen en zo sneller stappen te zetten richting een duurzame bedrijfsvoering.

In november 2021 heeft De Hoogstraat het certificaat Milieuthermometer zilver behaald. Achter de schermen rolt De Hoogstraat stap voor stap verschillende initiatieven uit. Ook zijn wij continue met onze leveranciers in gesprek over het thema duurzaamheid.

Onze branchevereniging NVZ heeft samen met haar leden doelen vanuit de Green Deal geformuleerd. Door het gemeenschappelijk tekenen van deze Green Deal heeft De Hoogstraat zich aan deze doelstellingen verbonden.

Om medewerkers, bezoekers en revalidanten meer bij deze ontwikkelingen te betrekken vindt er sinds januari 2023 elke derde week van de maand een ‘Groenmoment’ plaats. Hierin worden laagdrempelige duurzaamheidsthema’s uitgelicht zoals afvalmanagement, groenbeheer of voedselverspilling.

Jaarlijks vult De Hoogstraat de Milieubarometer Zorg in. Deze kan via www.milieubarometer.nl/CO2-footprints/ bekeken worden.

Voor vragen of opmerkingen, stuur een e-mail naar Facilitaire Zaken: e.evertzen@dehoogstraat.nl.