Duurzame zorg

Om de verduurzaming in de zorg te versnellen ondertekenden ruim 54 partijen op dinsdag 27 oktober 2015 de Green Deal “Nederland op weg naar Duurzame Zorg”. De Hoogstraat Revalidatie is op 25 november 2016 toegetreden tot de Green Deal “Nederland op weg naar duurzame zorg” en heeft Greendeal 2.0 (november 2018) eveneens ondertekend.

Duurzame ambitie

Met de ondertekening van het lokale convenant en de Green Deal werkt De Hoogstraat Revalidatie, samen met nog acht andere Utrechtse zorginstellingen, sinds november 2016 aan de bedrijfsvoering om deze te laten voldoen aan de eisen van het Milieuthermometer Zorg. Hiermee draagt De Hoogstraat Revalidatie haar duurzame ambitie uit. Tevens biedt dit de mogelijkheid om kennis uit te wisselen en zo sneller stappen te zetten richting een duurzame bedrijfsvoering. Bekijk de CO2-footprint en het volledige duurzaamheidsbeleid hieronder.