Bestuur

De raad van bestuur bestaat uit twee leden: drs. Yvette van Horn, revalidatiearts, met de portefeuille zorg, innovatie en onderzoek, en ir. Kobien Mijland-Bessems, met de portefeuille algemene zaken.

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van bestuur wordt ondersteund door het secretariaat van de raad van bestuur en de afdeling bestuursondersteuning. De medische staf, het managementteam, de ondernemingsraad en de cliëntenraad zijn belangrijke gesprekspartners voor de raad van bestuur.