Jaspers, H.C.J. (Drs.)
Naam: Drs. H.C.J. Jaspers
Afdeling/Locatie: De Hoogstraat Revalidatie
Specialisme(n): Internist
Werkzaam sinds: 2016
BIG Register: 59064916601

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Drs. H. Jaspers is opgeleid tot internist in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem, het Radboud UMC in Nijmegen en in het UMCU in Utrecht. Ze heeft specifieke kennis van onder andere hypertensie, diabetes, trombose, en polyfarmacie. Revalidanten opgenomen in het revalidatiecentrum hebben vaak meerdere medische problemen. Als internist heeft ze de expertise om zelf een groot aantal van deze ziektebeelden te diagnosticeren en behandelen en waar nodig de afstemming te zoeken met de specialist in het ziekenhuis. Hierdoor hoeven revalidanten tijdens hun opname in De Hoogstraat minder vaak naar het ziekenhuis voor onderzoeken of afspraken. Daarnaast geeft ze supervisie over de (basis)medische zorg aan de arts-assistenten op de afdeling. Tevens is ze betrokken bij het ontwikkelen van (medische) protocollen en verzorgt ze onderwijs aan artsen en verpleegkundigen.

Overige activiteiten

  • Lid Medicatiecommissie De Hoogstraat Revalidatie
  • Complicatieregistratie De Hoogstraat Revalidatie
  • Coördinatie coassistenten De Hoogstraat Revalidatie
  • Lid Nederlandse internisten vereniging (NIV)
  • Lid NVIVG (Nederlandse vereniging van internisten vasculaire geneeskunde)
  • Lid NVTMI (Nederlandse vereniging van transmurale internisten)